Foto: Shutterstock.com

Reklame stjeler barnas oppmerksomhet på nett

En svensk studie viser at reklame på nett tiltrekker seg barnas blikk og forstyrrer konsentrasjonen.

Den svenske forskeren Nils Holmberg har som en del av sin doktoravhandling gjennomført fire studier som måler hvor barn har blikket mens de surfer på nett, skriver forskning.no.

I en av studiene fikk en gruppe på 25 niåringer surfe på nett mens forskerne ved hjelp av et kamera målte hvor de har blikket. Denne viste at annonser med bevegelse har lettest for å få barns oppmerksomhet, og at jo lengre annonsen ble liggende synlig, desto oftere så barna på den.

I en annen studie ble det målt hvor flinke barna i to aldersgrupper (ni og tolv år) var til å kontrollere blikket. De til sammen 45 barna fikk beskjed om å ignorere et punkt som dukket opp på skjermen og deretter så raskt som mulig flytte blikket over til andre siden av skjermen. Resultatet ble tydelig: Niåringene klarte det bare to av ti ganger, mens tolvåringene konsentrerte seg bedre.

Videre undersøkte Holmberg i hvilken grad barn klarte å spille spill mens annonser stadig dukket opp. Her viste det seg at annonser som brått dukket opp fikk mest oppmerksomhet. Barna viet også mer oppmerksomhet til innhold som lignet selve spillet. På den annen side hadde barnas netterfaring liten innvirkning på om de ignorerte annonsene eller ikke.

Les mer på forskning.no: Barn blir forstyrret av reklame på nett

Vis Forskning