Foto: Shutterstock.com

Skolebesøk

Koronakrisen = ingen skolebesøk nå, men bestill gjerne en dato et stykke frem i tid. Eller motta tips og råd digitalt ved å bli medlem.

Foreldrekveld i barnehagen

Med våre dialogbaserte foredrag ønsker vi å være en ressurs som setter temaet småbarn og skjermbruk på agendaen for foreldre og ansatte i barnehagen.

Konferanser/fagdager

Barnevakten har opparbeidet seg en unik erfaringsbasert kompetanse. Denne innsikten, samt relevante fakta og forskning, deler vi gjerne på fagdager og konferanser.

Confident Me

Jobber du i skolen? Prøv læringsressurs som bevisstgjør elevene på kroppsbilde og selvfølelse.

Invitasjonsmaler

Ved besøk av Barnevakten på skolen eller i barnehagen er det viktig med tidlig og god informasjon ut til målgruppen. Vi hjelper dere gjerne med dette.

Evaluering

For at våre skolebesøk og temakvelder skal oppleves mest mulig relevant og nyttig, ønsker vi tilbakemelding på hvordan du opplevde et besøk av Barnevakten.