Foto: Shutterstock.com

Fagdager og konferanser

Barnevakten har lang erfaring i å holde foredrag på fagdager, konferanser, studenter, politi, barnevern med mer. Vi kan bidra både på digitale og fysiske arrangement.

Opplegget er tilgjengelig både som fysisk og digitalt foredrag.

Skjermene og teknologi byr på mye nyskapende, samt underholdning, kunnskap og sosial kontakt, men også små og store utfordringer som følger av at hele verden er på nett.  Voksne som jobber med barn og unge har et viktig ansvar og en unik mulighet til positiv påvirkning og bevisstgjøring.

I følge FNs barnekonvensjon har barn rett til å bruke mediene, men samtidig krav på beskyttelse fra informasjon som kan være skadelig. De har også rett til medvirkning og privatliv, og de har ytringsfrihet. Hvordan balansere digitalt medborgerskap med sunne holdninger og digital dømmekraft? Hvordan legge til rette for digital trivsel, og at barn og unge tar vare på seg selv og andre på nett?

Både formidling av fakta, forskning og erfaringsbasert kunnskap er derfor viktig for oss i Barnevakten. I alle våre foredrag bruker vi visuelle uttrykk med hjelp av bilde/film, og temaene illustreres på en relevant og engasjerende måte.

Temaområder i våre foredrag:

 • Fakta om barn og unges digitale hverdag. Hva er gledene og hva er utfordringene
 • Skjermtid, og hvordan være gode forbilder?
 • Grooming, og hvordan unngå overgrepsrelatert kontakt via nett?
 • Hvordan forebygge og håndtere digital mobbing og hatprat?
 • Hva er våre rettigheter og forpliktelser knyttet til deling og personvern?
 • Hva er gode spillvaner, og hva tenker vi om aldersgrenser?
 • Hvordan realitetsorientere barn og unge i forhold til medieskapt utseendepress
 • Hvordan utvikle kritisk medieforståelse?
 • Hvilke relevante og nyttige ressurser finnes?
 • Er foreldregruppen en ressurs, og hva kan vi få til sammen?
 • Hvordan bevisstgjøre barn og unge til selv å ta smarte valg og å bidra til trivsel for alle på nett?

Foredrag på fagdager og konferanser

Barnevakten har i mange år blitt invitert til å holde foredrag på fagdager, konferanser, lærermøter, for studenter på høyskoler, for politi, barnevern med mer. Barnevakten kan også holde foredrag for ansatte i bedrifter.

Vi kan bidra både på digitale og fysiske konferanser og fagdager.

Noen av oppdragsgiverne de siste årene:

 • Konferanse, Sisterhood, Oslo
 • Fagdag, Forbyggende politi Vestland
 • Landskonferansen for ungdomsarbeidere, Gardermoen
 • Kommunal temakveld for lærere og foreldre, Kommunalt foreldreutvalg, Søgne
 • Foredrag for lærerstudenter på Høgskulen på Vestlandet og NLA høyskolen i Bergen
 • Årlige foredrag for barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Lunchforedrag for ansatte i Telenor, Fornebu
 • Fagdag Skjoldvegen barnevernsenter, Bergen
 • Fagdag lærere, Våler kommune
 • SKAM konferansen – en nordisk konferanse om livsmestring i møte med tweensbarna, Oslo
 • Fagdag for helsesøstre, Drammen kommune
 • Forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn, Statsforvalteren i Nordland
 • Brukerkonferanse for personer med nedsatt funksjonsnivå, Tysvær kommune

Innhold, form og pris:

Ta kontakt med oss for avklaring av innhold, omfang og endelig pris.

Ønsker dere opplegget digitalt? Les her

Sentralbord: 53 00 95 30 (telefontid 09.00 – 15.00)
Epost: post@barnevakten.no
Les mer om Barnevakten her

Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com.

  Forespørsel om foredrag


  Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


  Ja

  *Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

  Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80