Lærerkurs

DIGITAL DØMMEKRAFT OG NETTVETT: Ønsker dere å samle lærerne ved skolen med fokus på digital dømmekraft og nettvett?

Fra og med høsten 2021 tilbyr Barnevakten et skreddersydd kurs som gjør lærerne ved din skole bedre i stand til å undervise om nettvett og digital dømmekraft.

Med lærerkurset ønsker vi å formidle kunnskap om barn og mediebruk og å inspirere og gi verktøy til å jobbe med digital dømmekraft og nettvett i skolen. Vi har også et spesielt fokus på skole-hjem samarbeid og vi formidler konkrete verktøy og ressurser til bruk i undervisningen og på foreldremøter.

Målgruppe: Alle som jobber i grunnskolen

Dette er innholdet i kurset:

  • Forstå skolens mandat
  • Utvikle egen kompetanse ved å bli oppdatert på muligheter og utfordringer ved barn og unges mediebruk
  • Reflektere over egen praksis både på lærer, klasseroms og skolenivå
  • Få råd og verktøy til å initiere skole-hjem-samarbeid
  • Få konkrete redskaper og verktøy til egen nettvett-undervisning i klasserommet
  • Mulighet for dialog

Kurset er utviklet av Barnevakten med støtte fra Udir og med innspill fra lærere over hele landet. Innholdet i kurset er forankret i verdigrunnlaget i skolen, i FNs barnekonvensjon og i aktuell og oppdatert forskning og erfaring på temaet barn og mediebruk. Kurset er også praktisk aktualisert gjennom fagfornyelsen i skolen.

Et viktig og supplerende bidrag er boken Barnevakten gav ut høsten 2020; «Barn og unges digitale dømmekraft – et verdiløft i barnehage og skole

Kurset brukes blant annet av alle skolene i Lier kommune som en del av politirådsmodellen med fokus på å forebygge nettkriminalitet blant barn og unge.

Lærerkurset kan bestilles fysisk eller digitalt. Det har en ramme på en til to timer. Vi tilpasser etter behov, og avtaler dette direkte med dere som oppdragsgiver.

Ønsker dere kurset digitalt? Mer informasjon her.

Pris:
5000 kroner totalt + reise
(2800 kroner i honorar til foredragsholder og 2200 kroner i seminarandel til Barnevakten. I tillegg kommer reisegodtgjørelse.)

Rabatt: Vi gir 500 kroner i rabatt på hvert oppdrag dersom skolen er medlem i Barnevakten. I prisene over er rabatten ikke trukket fra.

Ønsker dere et litt mer omfattende opplegg, så tilrettelegger vi gjerne til det. Ta kontakt for nærmere avtale på post@barnevakten.no

Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com.

Bestill foredrag


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


Ja

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80