Hallo! Episode 7: Nettmobbing

Undervisningsvideo med tilhørende oppgaveark og refleksjonsspørsmål. I Hallo! Episode 7 er temaet nettmobbing. Målgruppen er elever fra 4.-7. trinn.

Illustrasjon: ShutterstockI denne videoen handler det om hvordan man håndterer utfordringer med nettmobbing.

Sammen med videoen følger et oppgaveark med refleksjonoppgaver og nyttige tips.

Elevene kan se videoen hjemme eller sammen på skolen, og deretter jobbe med oppgaver enten som diskusjon i grupper, eller med å skrive svarene hver for seg.

Målgruppe:

Elever fra 4.-7-trinn

I denne ressursen finner du:

 • Undervisningsvideo
 • Arbeidsoppgaver til videre refleksjon
 • Nyttige tips

Undervisningsvideo:

Nyttige ressurser:

Snakk om mobbing

Nullmobbing – nettside mot mobbing

Redd barna – mobbing på nett og mobil

Barneombudet – mobbing på nett

Les mer på barnevakten.no:

Barnevakten – er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing?

Nettmobbing – er det egentlig skolens ansvar å rydde opp?

Læringsmål:

I denne episoden er vi innom overordnet det av læreplanverket på følgende tema:

 • Menneskeverd
 • Kritisk tenkning
 • Etisk bevissthet
 • Medvirkning
 • Tilgivelse
 • Nestekjærlighet
 • Solidaritet

I denne episoden er vi innom følgende kompetansemål:

Norsk:

 • å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt.
 • å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.

Samfunnsfag:

 • å kunne kommunisere, samarbeide og skape digitale produkt og om å følge regler og normer for nettbasert kommunikasjon, personvern og opphavsrett.

Naturfag:

 • å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.

Kroppsøving:

 • å kunne følgje regler for digital samhandling og personvern.

KRLE:

 • Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes.

Engelsk:

 • å opptre kritisk og reflektert i engelskspråklige digitale uttrykksformer og i kommunikasjon med andre.

Hvem står bak?

Undervisningsserien Hallo! er produsert av Barnevakten våren 2020 med støtte fra Udir, Kirkerådet og Lotteritilsynet.

I denne episoden deltar Dan Ruben Aakre, Eilat Furnes og Hege Kaspersen, alle fra Barnevakten.

It's Learning

Hallo! er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.