Snakk om gaming på foreldremøtet

Hvilke dilemmaer står foreldre i når barna spiller dataspill? Denne ressursen består av fire kortfilmer, fakta og diskusjonsspørsmål som egner seg godt til å åpne for refleksjon og samtale på foreldremøtet.

For at barn skal trives og ha det best mulig med klassekamerater i spill, er det viktig at foreldre deler erfaringer og forsøker å finne gode løsninger sammen.

Til hjelp for å skape refleksjon og samtale på foreldremøtet har Barnevakten og Blå Kors produsert fire kortfilmer. Med filmene følger det også med fakta og diskusjonsspørsmål. Filmene er en del av foredragskonseptet Hjelp – barnet mitt gamer! Foredraget retter seg mot foreldre med barn som gamer.

Målgruppe:

4.-7- trinn

Filmene er fordelt på temaene:

  • Positivt engasjement
  • Aldersgrenser
  • Skjermtid
  • Håndtering av utfordringer i spill

I denne ressursen finner du:

  • Fire kortfilmer
  • Fakta
  • Diskusjonsspørsmål

Hvem står bak?

Filmene er produsert av Blå Kors og Barnevakten. Diskusjonsspørsmålene er utviklet av Barnevakten.

Gå til ressurs:

Snakk om gaming på foreldremøtet