Snakk om gaming på foreldremøtet (barneskole)

Hvilke dilemmaer står foreldre i når barna spiller dataspill? Her finner du fire kortfilmer, fakta og diskusjonsspørsmål som egner seg godt til å åpne for refleksjon og samtale på foreldremøtet. Målgruppe: foreldre på barnetrinnet (1. – 7.trinn).

86 prosent av alle barn spiller, ifølge Medietilsynets undersøkelser (Barn og Medier, 2020). Og mye av spillingen på nett foregår med de andre i klassen. Aldersgrenser, mulige konflikter og tidsbruk er derfor noe som angår hele foreldregruppa.

For at barna skal trives og ha det best mulig med klassekamerater i spill – er det viktig at foreldre deler erfaringer og forsøker å finne gode løsninger sammen.

Til hjelp for å skape refleksjon og samtale på foreldremøtet har Barnevakten og Blå Kors laget fire kortfilmer som egner seg godt til nettopp det. Med filmene følger det også med noen fakta og diskusjonsspørsmål. Filmene er en del av foredragskonseptet Hjelp – barnet mitt gamer! Foredraget retter seg mot foreldre med barn som gamer.

Har du barn i ungdomsskolen? Trykk deg inn på denne siden for å finne filmer og diskusjonsspørsmål til din aldersgruppe.

Filmene er fordelt på temaene:

 • Positivt engasjement
 • Aldersgrenser
 • Skjermtid
 • Håndtering av utfordringer i spill

Positivt engasjement

Fakta:
 • 52 % av foreldre sier at de personlig ikke er så interessert i dataspill
 • Nær 1 av 3 foreldre sier at de ikke er så positive til dataspill generelt
 • Nesten 6 av 10 foreldre mener at dataspill først og fremst er tidsfordriv

Blå Kors og Ipsos: Unges spillvaner, 2021

Diskusjonsspørsmål:

 • Hva kan være positivt med at barna spiller?
 • Hva tenker dere er utfordrende med barnas spilling?
 • Hvordan kan foreldre engasjere seg i barnas spillinteresse på en positiv måte?
 • Hva positivt kan komme av at man engasjerer seg og viser interesse for spillingen?

Aldersgrenser

Fakta:
 • PEGI setter aldersgrenser på spill. Dette er først og fremst anbefalinger, og ikke noe man er påbudt å følge
 • 30 % av gutter og 10 % av jenter (9 – 10 år) har spilt spill med 18-årsgrense
 • Over halvparten av gutter mellom 11 og 12 har spilt spill med 18-årsgrense
 • Mange barn spiller 18-årsgrensespill uten at foreldrene oppgir at barna spiller slike spill

Medietilsynet: Barn og Medier, 2020

Diskusjonsspørsmål:

 • Hvorfor er det aldersgrenser på spill?
 • Er det viktig å følge disse? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvordan håndtere dilemmaet med de som havner utenfor og ikke får spille spill med høy aldersgrense?

Skjermtid

Fakta:
 • 56 prosent av foreldre er i større eller mindre grad bekymret for sitt barns spilling (foreldre med barn 0 – 18 år)
 • Tidsbruk, at barnet blir for lite sosialt eller avhengig – er det som bekymrer foreldrene mest (foreldre med barn 0 – 18 år)
 • 56 % av foreldre er ofte eller av og til uenige med barna om tiden brukt på spilling (foreldre med barn 1 – 17 år)
 • 4 av 10 barn mellom 9 – 18 år sier at de bruker mye tid på gaming

Blå Kors og Ipsos: Unges spillvaner, 2021
Medietilsynet: Foreldre og Medier, 2020
Medietilsynet: Barn og Medier, 2020

Diskusjonsspørsmål:

 • På hvilke måter kan gaming være sosialt?
 • Hvorfor kan det være vanskelig for barn å skru av spillingen?
 • Hvilke erfaringer har dere hjemme angående spilletid? Del gjerne det som fungerer og det som ikke fungerer.
 • Hva kan man gjøre for at barna i klassen møtes og er sammen uten skjerm?

Håndtering av utfordringer i spill

Fakta:
 • 26 prosent av barn mellom 9 og 18 år har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på nett, mobil eller spill.
 • 24 prosent har blitt utestengt fra en gruppe på nett eller ikke fått lov å delta
 • 8 prosent sier at de får mange stygge kommentarer i spill

Medietilsynet: Barn og Medier, 2020

Diskusjonsspørsmål:

 • Hvilke utfordringer kan barn og unge oppleve når de spiller?
 • Hva kan foreldre gjøre for å forebygge nettmobbing og ufin oppførsel i spill?
 • Hva kan foreldre gjøre for å bidra til at alle barna i klassen er inkludert i spill?
 • Hvordan kan vi som foreldre være en som barna kan snakke med også om det som kan være utfordrende og kjipt i spill?

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.