Salg av seksuelt innhold blant unge kan ende opp i alvorlige overgrepssaker

Politiet rapporterer om stadig flere tilfeller av alvorlige overgrepssaker som starter med at unge selger seksualisert innhold helt frivillig. Rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna er bekymret for utviklingen.

Redd Barna lanserte nylig rapporten «Er det innafor å selge nudes?» – om unge som selger nakenbilder og videoer. Bakgrunn for rapporten er at politiet ser en sammenheng mellom alvorlige overgrepssaker og unge som selv selger seksuelt innhold frivillig. På nett.

– Ifølge tallene fra de nyeste nasjonale omfangsundersøkelsene har 1 av 20 barn opplevd seksuelle overgrep fra en voksen, og 1 av 5 opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Ung vold undersøkelsen 2023 viser en stor økning i omfang av seksuell vold mot unge. Så mange som 1 av 4 ungdommer oppgir at de har vært utsatt for minst ett tilfelle av seksuell vold i løpet av oppveksten, flere fra jevnaldrende. Mange barn er ikke klar over at de utsettes for er overgrep, eller så føler noen på en sterk skam og tror at de selv har medvirket til overgrepene, forteller Kaja Hegg som er rådgiver i Redd Barna.

Foto: Redd Barna. Bildet viser Kaja Hegg.
Rådgiver Kaja Hegg (Foto: Redd Barna)

Hun påpeker at overgrepssaker kan ha startet med unge som bytter og selger seksualisert innhold på nett.

– Unge kan tilsynelatende helt frivillig og på eget initiativ selge seksualisert innhold. Dette kan eskalere og føre til alvorlige overgrepssaker som for eksempel at bilder blir spredt, trusler om at bilder og filmer skal vises til venner og bekjente, og press og trusler om å møtes fysisk. Kripos har kommet med viktige rapporter sett fra et politiperspektiv, sier Hegg.

Ungdomsperspektivet er viktig

For Redd Barnas del har det vært viktig å nyansere tematikken, påpeker rådgiveren. Det er ikke alle tilfeller av salg av seksuelt innhold som fører til overgrep.

– Det er viktig for oss å understreke at bytte og salg omfatter mange ulike fenomener og situasjoner. Det kan være unge som i en kort periode bytter bilder mot penger uten at det får alvorlige eller varige negative konsekvenser for vedkommende. I tillegg kan det være unge som gjør dette for å tjene penger til å leve et vanlig ungdomsliv, og unge som gjør dette mest for å få bekreftelse og komplimenter.

Det er ikke alle tilfeller av salg av seksuelt innhold som fører til overgrep

Hun legger til: Men det kan også være unge som senere angrer og bekymrer seg for at innholdet de har delt kommer på avveie, eller som presses til å sende stadig grovere innhold.

– Ungdommene vi snakket med forklarte at delingen kan ha negative konsekvenser og føre til indre uro, selv om de ikke utsettes for overgrep. Og selvsagt for de som blir involvert i overgrepssaker, kan det føre til spredning av bilder, trusler om at det skal vises til ungdommens familie og venner, samt press til å møtes fysisk. Dette er grove saker som er alvorlige, og som vi som samfunn må beskytte barn bedre mot, mener Hegg.

For Redd Barnas del legger rådgiveren vekt på viktigheten av å få frem ungdommens stemme, finne ut av hvilken funksjon salg av seksuelt innhold har i deres liv, og hvordan de opplever konsekvensene.

– Det må være utgangspunkt for hjelpen, og nettopp det er kanskje noe av det viktigste vi har lært i denne rapporten, påpeker Hegg.

Kun et fåtall selger seksualisert innhold

Rådgiveren i Redd Barna understreker at majoriteten av unge ikke selger seksualisert innhold på nett.

– Men det er viktig at vi problematiserer at unges oppvekst er preget av tilbud og muligheter til å selge, og at de kontinuerlig opplever at deres kropp er noe som kan omsettes i bilder og penger eller andre goder. Det i seg selv er et stort samfunnsproblem, mener Hegg.

Det er viktig at vi problematiserer at unges oppvekst er preget av tilbud og muligheter til å selge

Hun fortsetter: Vi må beskytte barna bedre enten det går på strengere grenser eller at man satser mer på alderstilpasset teknologi slik at barna ikke tilbringer oppveksten sin på arenaer der det er fritt fram for influensere og andre som normaliserer bytte og salg.

Forberede eller skjerme barna?

Om man skal snakke med egne barn om salg av seksualisert innhold på nett eller ikke, kommer an på barnas alder og modenhet, mener rådgiveren.

– På alle nettsteder der man kan kommunisere med ukjente, må man dessverre forholde seg til at det kan komme forespørsler om salg og bytte. Redd Barna-rapporten tar ikke opp problemstillingen blant de yngste, men Kripos sine rapporter tar opp dette. Derfor er dette noe som er en reell risiko, mener Hegg.

Også jevnaldrende kan tilby noe barnet ønsker seg mot for eksempel et bilde

For de yngste anbefaler hun at man snakker om bruk av foreldreinnstillinger – og hvorfor man bruker det.

– Dersom du bruker foreldreinnstillinger og filtre, så fortell at du gjør det fordi du ønsker at barna ikke skal se ekle og farlige ting digitalt. Likevel er filtre ingen garanti, derfor må du ta praten når du slipper barna på arenaer der de kan komme i kontakt med ukjente. Etter hvert som barna blir eldre er det også viktig å være obs på at en del bytte foregår mellom unge, også jevnaldrende kan tilby noe barnet ønsker seg mot for eksempel et bilde. Etter hvert som barna blir større, blir det vel så viktig å lære dem til at det ikke er greit å presse, mase, kjøpe eller gi noe i bytte mot et seksualisert bilde, påpeker Hegg.

For unge som trenger informasjon om kropp, seksualitet og overgrep anbefales foreldre å tipse barna om Ung.no. Dette er innhold som er laget for unge og av fagfolk i stedet for at unge søker på google og får treff på porno og innhold laget for voksne, presiserer Hegg.

– Her er det også viktig at foreldre snakker med barn og unge om kropp, seksualitet og utprøving på en måte som gjør dem trygge på at de kan fortelle om vonde opplevelser på nett uten å få kjeft eller bli skambelagt, men heller få støtte og hjelp, avslutter Hegg.

Bilde: Shutterstock / evgeniia_1010

Les mer