Foto: Schutterstock / dieddin. Bildet viser to hender som skriver på et tastatur.

Triksene som overgripere bruker mot barn på nettet

GROOMING: Det kalles grooming når pedofile forsøker å lure barn til seksuelle handlinger. Overgriperen forsøker å bli venn med barnet for deretter å manipulere det.

Det kalles grooming når overgripere forsøker å lure barn inn i et seksuelt forhold. Overgriperen kan være noen barnet kjenner, men det kan også være en fremmed som med sine sleipe grep blir «venn» med barnet over tid.

De fleste av ofrene er jenter. Tall fra innrapportere overgrepsbilder viser at de fleste barna er mellom 7 og 13 år. Innsamlet statistikk om overgrepsbilder stammer i hovedsak fra Europa.

Den amerikanske organisasjonen NCMEC har denne listen med grep som overgripere benytter:

 • De gir komplimenter, diskuterer felles interesser og liker barnas innlegg.
 • De later som at de er yngre enn hva de er.
 • De tilbyr fordeler som gavekort, alkohol, narkotika, transport, mat  eller kanskje oppholdsrom som for eksempel en hybel.
 • De tar initiativ til samtaler om seksualitet, gjerne i form av rollespill.
 • De ber barn dele nakenselfier eller nakenfilmer. Kanskje deles det begge veier.
 • De sender eller tilbyr nakenbilder av dem selv.

Den britiske organisasjonen NSPCC skriver at overgriperen kan spille på ulike persontyper:

 • En romantisk person
 • En mentor (person som gir råd)
 • En autoritet
 • En dominerende og overbevisende person

Barn kan bli utsatt for grooming via stemme og tekst:

 • I spill
 • I sosiale medier
 • I meldingsapper
 • I e-poster
 • Ute i det fri
Barnevaktens råd mot grooming

Råd om nettvett må tilpasses alderen på barnet. Du må også tilpasse pedagogikken, altså hvordan du forklarer, til det enkelte barn.

KROPP: Lær barnet tidlig om retten til å bestemme over sin egen kropp.

NYE VENNER: Lag kjøreregler for godkjenning av nye venner på nettet, det å møte nettvenner fysisk og det å være alene med venner på nettet. Forklar at selv om barnet har blitt kjent med en person digitalt, betyr ikke det at de vet hvem det er.

APPER: Lag kjøreregler for hvilke apper og spill som barna kan benytte. Skal dere følge aldersvilkårene og aldersanbefalingene? Skal du som forelder godkjenne nye apper?

INNSTILLINGER: Sett deg inn i foreldreinnstillingene i appene og telefonen, slik kan du begrense hvem som kan ta kontakt med barnet.

KONTAKT: Hold daglig kontakt med barna om hvilke apper de benytter og hva som skjer der. Vis positiv interesse for barnets digitale hverdag, ikke gjør det til et daglig avhør.

TRIKS: Informer barnet om typiske triks som overgripere benytter, slik som ros, skremsler, gode råd og felles interesser.

PRIVAT: Lær barnet at personlig informasjon er privat. Man bør ikke gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger til andre enn personer de kjenner. Fortell også at man legger igjen mange personopplysninger på nettet uten man tenker over det, man viser kanskje et bilde fra skolen eller av vennene. Dermed er det lett for en overgriper å lage en falsk historie om at han kjenner lokalområdet og vennene, det er også lett for overgriperen å finne ut hvilke interesser barnet har og spille på det i manipuleringen.

GAVER: Be barnet å varsle deg om gaver og fordeler som de tilbys, enten det gjelder fra familiemedlemmer, bekjente eller fremmede.

NAKENFILMER: Lær barnet å si fra hvis de får tilsendt pornografiske bilder eller videoer. Les mer på Barnevaktens startside om nakenbilder.

TELEFONEN: Fortell at du aldri vil ta fra dem telefonen hvis de rapporterer om negative opplevelser. Barn og unge snakker helst med venner etter negative opplevelser.

SAMARBEID: Fortell at dere sammen skal bestemme hva som bør gjøres ved negative opplevelser. Noen barn er redde for at foreldrene lager for mye styr og kontakter skole, politi, andre foreldre og så videre og at barnet helt mister kontrollen over hva som skjer.

BEVIS: Lær barnet å ta skjermbevis. Man bør ta bevis med en gang slik at overgriperen ikke rekker å slette sine spor.

RAPPORTER: Vurder å rapportere til appen ved ufin oppførsel.

POLITI: Vurder om dere bør tipse politiet. Man kan tipse på tips.politiet.no, selv om forholdet ikke virker så alvorlig. En groomer prøver seg ikke bare på ett barn, men på mange, ditt tips kan hjelpe politiet.

ALDER: Husk å justere råd, avtaler og kjøreregler etter hvert som barnet blir eldre. Niåringer må ha andre råd enn femtenåringer.

HJELP: Fortell barnet at hvis det av en eller annen grunn ikke vil snakke med deg, kan det søke hjelp hos organisasjoner på nettet eller kontakte helsesykepleier på skolen.

Lav selvfølelse kan spille inn

En del barn og unge kan ha lav selvfølelse. Dette kan overgriperen utnytte ved å gi dem masse positiv oppmerksomhet.

Et grunnleggende råd til foreldre er derfor å bruke mye tid med barna, for god selvfølelse og gode relasjoner kan bety at barnet ikke så lett blir manipulert av anerkjennelser utenfor familien. Ved at barn og foreldre bruker mye tid sammen, gjerne også setter av tid til felles gaming, kan det også være lettere for barn å ta kontakt med foreldrene når det skjer noe negativt på nettet.

Noen overgripere skremmer barna med at det kommer til å gå ille med foreldrene dersom barna sladrer om hva som har skjedd eller hvis barnet ikke gjør det overgriperen krever. Ved at foreldrene er tidlig ute med å snakke med barna om hvilke løgner og triks overgripere benytter, kan barna bli mer bevisste når de er på nettet. Men uansett, barn er barn, de har ikke alltid den modenhet som må til for å forstå at en er i ferd med å bli manipulert. Det er aldri barnets skyld hvis noe går galt.

I rom der ingen andre kan se

Når det er mange ulike personer i en kanal, for eksempel i et spill, kan man passe litt på hverandre hvis det skulle dukke opp en person med dårlige hensikter.

En overgriper oppfører seg kanskje pent i et spill der mange deltar, men så inviterer overgriperen et av barna over til en chat der overgriperen og barnet kan snakke alene, der starter manipuleringen. Invitasjonen til alenesamtalen kan handle om noe som barnet finner interessant, for eksempel om nye triks i spill eller kanskje gratis fordeler i spill eller gratis billetter til konsert.

For de yngste barna kan du vurdere en kjøreregel om at du skal godkjenne de personene som barnet er alene med i chat.

Husk også at skolene tilbyr at elevene chatter i de digitale skoleløsningene. Skolene kan også levere ut e-post-adresser til elevene. Snakk med læreren om hvordan skolekanalene benyttes av elevene og hvem som kan kontakte barnet der.

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / dieddin)