Fagbok om digital dømmekraft

Hvordan kan lærere bidra til at barn og unge får et godt og trygt digitalt liv? Det spørsmålet prøver fire forfattere å gi et svar på i ny fagbok som kom ut høsten 2020. Boken er laget på initiativ fra Barnevakten og er knyttet opp til nye læreplaner i skolen.

Boken har fått tittelen «Barn og unges digitale dømmekraft – et verdiløft i barnehage og skole», og den er utgitt på  Universitetsforlaget.  Bla i boken her. Boken kan kjøpes her.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik er daglig leder i Barnevakten og en av forfatterne av den nye fagboken.

En stadig mer digitalisert hverdag øker behovet for at barn og unge oppøver digital dømmekraft og håndterer digitale utfordringer på en god og trygg måte. Nye læreplaner i skolen legger opp til at lærerne skal bidra til å gi elevene godt nettvett, men den sier lite om hvordan. Derfor har vi tatt initiativet til å lage en fagbok som gir perspektiver og åpner for refleksjoner ut fra våre praktiske erfaringer, aktuell forskning og verdigrunnlaget i Grunnloven og i norsk skole, sier daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

I boken sees barn og unges liv på nett opp mot seks sentrale innfallsvinkler i verdigrunnlaget for opplæringen: menneskeverd, dannelse, den gylne regel, kritisk tenkning, demokrati og dialog.

Etisk bevissthet

Boken tar for seg i hvilken grad ny teknologi kan sies å være etisk og verdimessig nøytral, og på hvilke måter digital etikk utfordrer barn og unge spesielt.

Digital etikk handler om å forstå ny teknologi, diskutere hvordan den påvirker individ og samfunn og hvordan den nye teknologien kan og bør brukes. Boken tar også for seg hvorfor det er viktig med et godt samarbeid mellom foreldre og mellom hjem og skole, sier medforfatter Leonora Onarheim Bergsjø.

Hovedmålgrupper for boken er forskere, lærere og lærerstudenter innenfor barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen. Men den kan også gi nyttige refleksjoner til foreldre og andre som er opptatt av at barn og unge er trygge og bevisste mediebrukere.

Foto: Barnevakten. Bildet viser innholdssidene i boken "Barn og unges digitale dømmekraft"

Forfatterteamet

Leonora Onarheim Bergsjø som har doktorgrad i etikk og religionsfilosofi fra Universitetet i Oslo og forsker på digital etikk ved Høgskolen i Østfold.

Margareth Eilifsen som er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet, fakultet for Lærerutdanning, kultur og idrett. Hun har siden 2009 arbeidet med profesjonsutdanning av barnehagelærere og er særlig opptatt av studentenes utvikling og danning.

Kjellaug Tonheim Tønnesen som er faglig leder i stiftelsen Barnevakten med ansvar for forskning på barn og medier. Hun er utdannet lærer og har lang erfaring med å holde foredrag for foreldre, barn og lærere om nettvett, og gi råd om barn, unge og mediebruk.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik som er daglig leder i stiftelsen Barnevakten. Han er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda og har jobbet i nærradio og nyhetsavdelingen i NRK og med kommunikasjon og ledelse i ideelle- og verdibaserte organisasjoner.

Her er bestillingssiden hvis du vil kjøpe boken. Høgskoler og universiteter kan også bestille gratis vurderingseksemplar for å vurdere om de skal ta boken inn på pensum.

Les også var samleside med aktuelle lenker og temaer i tilknytning til boken.