Foto: Shutterstock.com

Slik er aldersgrensene

Den 1. juli 2015 ble det innført nye aldersgrenser på kino, men disse gjelder også for tv, bestillingstjenester og andre offentlige steder hvor film og programmer vises. Den nye loven gir flere et større ansvar for at barn skal beskyttes mot skadelig innhold.

Tillatt for alle

Filmer som er tillatt for alle skal ha et rolig, lett og hyggelig uttrykk. Det kan være kortvarige «bø-effekter» eller litt spennende elementer i en trygg ramme.

Seks år, alle barn sammen med voksne

En film med 6-årsgrense kan inneholde enkelte mørke, dramatiske eller noe truende scener. Den kan også inneholde korte innslag med kraftige lyd- og bildeeffekter.

Ni år, barn ned til seks år sammen med voksne

En film med 9-årsgrense kan ha partier med mørk, intens eller utrygg stemning. Dette kan for eksempel være noe dramatiske bilder av ulykker eller barn som har det vanskelig (inkludert mobbing). Kortvarige og lite nærgående voldsinnslag kan også få 9-årsgrense.

Tolv år, barn ned til ni år sammen med voksne

I filmer med 12-årsgrense kan det være gjennomgående mørk stemning – og mye frykt både i karakterer, scener og musikk. Det kan også forekomme kortvarige skrekkeffekter og lite nærgående skildringer av seksualitet.

15 år, unge ned til tolv år sammen med voksne

En film med 15-årsgrense kan ha angstskapende stemning, og inneholde realistiske innslag av katastrofer, krig, omsorgssvikt eller overgrep. Skrekkfilmer, filmer med drap eller detaljerte seksuelle skildringer får normalt 15-årsgrense.

18 år, absolutt aldersgrense

En film med 18-årsgrense kan ha særlig angstskapende stemning, og inneholde store mengder brutale og detaljerte voldshandlinger, særlig i kombinasjon med et angstskapende uttrykk. Skildringer av grov seksualisert vold gir normalt også 18- årsgrense.

Hvor gjelder loven?

Beskyttelsesloven gjelder for tilgjengeliggjøring av bildeprogram (film, video, tv-programmer) gjennom:

  • Tv/fjernsyn.
  • Bestillingstjenester på nett, det vil si tjenester som NRK Nett-tv, TV 2 Sumo, avisers tv-tjenester og andre video- og filmtilbud på nett.
  • Kino, tv-skjermer i butikker, skole, barnehage, SFO, filmklubber og så videre.
  • Salg, utleie og gratis utdeling av DVD/BluRay.

Merk: Loven gjelder bare norske tjenester og visningssteder. Tjenester som YouTube, Netflix og Viaplay er ikke underlagt norsk lovgivning.

Unntak: Noen programtyper er unntatt fra klassifiseringsplikten, og trenger ikke å få en aldersgrense. Dette gjelder direktesendinger, nyhets- og aktualitetsstoff, undervisnings- og forskningsstoff, musikkstoff, idrettsstoff, hobby-, instruksjons- og fritidsstoff og informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet.

Hva er skadelig innhold?

Når filmer og programmer får en aldersgrense tas det ikke hensyn til om en film egner seg for barn. Klassifiseringen gjøres ut fra spørsmålet om innholdet kan være skadelig eller alvorlig skadelig for barn og unge.

Skadelig innhold er innhold som kan skape angst, vekke uro eller virke skremmende for enkelte aldersgrupper. Det samme gjelder tematikk som kan virke forstyrrende eller opprivende, og innhold som kan gi ubehag, forvirre eller støte barns egne normer. Eksempler på det siste kan være seksualisert innhold som ikke presenteres på barn og unges premisser. Banning og enkeltstående grove ord anses ikke som skadelig.

Alvorlig skadelig innhold er innhold bestående av grov vold eller omfattende og nærgående seksuelle skildringer. Slikt innhold skal alltid ha 18-årsgrense. Denne typen innhold er det også forbudt å vise på tv.

Viktig å vite for deg som jobber i skole,barnehage eller SFO:

Dersom du vil vise en film eller et program med høyere aldersgrense enn alderen til alle eller noen av barna, plikter du å innhente samtykke fra foresatte. Man kan ikke overta foreldres beslutningsrett når det gjelder hva de ønsker for barna sine. Ledsagerregelen er ikke aktuell i dette tilfellet, ettersom loven anser barn for å være alene når de ser film i skolen, barnehagen, på SFO eller på felles kinovisninger.

Vannskillet på tv:

  • Innhold som tilsvarer aldersgrensene Tillatt for alle, 6 år og 9 år kan sendes hele døgnet.
  • Innhold som tilsvarer aldersgrense 12 år må sendes i perioden kl. 19.00 – 05.30.
  • Innhold som tilsvarer aldersgrensene 15 og 18 år må sendes i perioden kl. 21.00 – 05.30.

Informasjon om tv-programmers aldersgrenser skal gis på en tydelig og nøytral måte, enten muntlig før programmet starter eller ved merking gjennom hele sendingen. Aldersgrensen skal være tilgjengelig i programoversikter.

Merk: Reglene gjelder tv-kanaler som sender fra Norge. Kanaler som TV3, Viasat 4, Canal+, FEM og MAX er ikke underlagt loven.