Foto: Shutterstock.com

Slik tar du praten med barna om faren for overgrep

Det er viktig å være åpen om temaet og starte tidlig, sier Marina Bjørnebo, faglig veileder ved Senter mot incest og seksuelle overgrep. Her er hennes råd for hvordan å gå frem når man prater med barna.

Foto: SMISO
Marina Bjørnebo, faglig veileder ved Senter mot incest og seksuelle overgrep. (Foto: SMISO)

Statistisk sett skjer det første overgrepet mot barn før fylte sju år, sier Bjørnebo. Derfor må vi som foreldre være modige om temaet og snakke om dette tidlig. Det handler om å fortelle at det finnes gode og vonde hemmeligheter, grenser for egen kropp og seksualitet og ulike former for berøring.

– Barna må lære at de bestemmer over sin egen kropp, og at de har lov til å si nei. Noen ting avgjør foreldre og voksne i barnehage og skole, men egen kropp er det bare barnet som bestemmer over. De skal få sette grenser for hvem som tar på kroppen og tar bilder av den, sier Bjørnebo.

Når det gjelder hvor konkret man skal være når man prater om overgrep, så kan man nevne eksempler, men unngå å dele de verste historiene, sier Bjørnebo.

– Man kan fortelle at det finnes voksne og noen ganger jevnaldrende på nett som har dårlige hensikter. Dette kan være overgripere som vil utnytte barn. Man kan si at det finnes folk som vil ha bilder av barn der de er nakne, og det skal man si nei til. Og hvis barna får spørsmål på internett om å møte fremmede, selv om man tror at det er en jevnaldrende, så kan det være noen som prøver å lure dem. Så ha en dialog med barna der man spør dem om hvilke nettvenner de har og hva de snakker med dem om, sier Bjørnebo.

Søker til trygge voksne

Så hvordan unngår man å overføre frykt til barna sine når man tar opp emnet? Det handler om å være trygge voksne som viser at man tør å snakke om kropp og seksualitet, sier Bjørnebo. Hvis man selv er komfortabel, så blir heller ikke barna redde.

– Å snakke om overgrep handler om å beskytte barna. Det handler om å normalisere å prate om temaet, på samme måte som man snakker om andre farer, enten det er å gå uten refleks eller sykle uten hjelm. Barn og unge får med seg nyhetsoverskrifter og da er det særlig utfordrende for de barna som ikke får foreldreveiledning og som ikke får snakket ut. De kan sitte igjen med all slags fantasier og tanker som virkelig gjør dem redde, sier Bjørnebo.

Alle barn kan potensielt bli lurt på nett, sier Bjørnebo. Barn er nysgjerrige, åpne og lar seg smigre av natur. De kan lett bli lurt inn i ting som de ikke har forutsetning for å forstå. Derfor er det viktig å ta praten med alle barn.

– Man må prate om det som kan skje dersom de kommer i kontakt med fremmede. Det kan være noen som utgir seg for å være andre enn den de er. En jevnlig dialog om nettbruken er også viktig, på samme måte som man spør barna om hvordan de har hatt det på skolen eller treninga. Da blir det enklere å ta praten om noe vanskelig oppstår, sier Bjørnebo.

Vonde hemmeligheter skal deles

Når Bjørnebo er i prat med ungdom, så forklarer hun dem at det finnes både gode og vonde hemmeligheter. En god hemmelighet gjør at det kribler i magen og gjør at man blir spent. Det kan hende at man har kjøpt en gave til mammas bursdag, eller at man skal få en ny søsken. Dette er gode hemmeligheter som man gjerne kan holde for seg selv, vonde hemmeligheter derimot skal fortelles videre.

– Det blir en klump i magen som gjør at man blir lei seg når man tenker på den. Vonde hemmeligheter tør man ikke å dele med andre, av frykt for at mottakeren skal bli lei seg, skuffet eller sint. Dette gjelder særlig dersom barn er blitt utsatt for overgrep eller ulovlige berøringer. Det er vanskelig, men dette er ikke en hemmelighet man skal holde på, den skal deles, sier Bjørnebo.

Deretter bruker vi eksempelet der en hvilken som helst bestevenn forteller at de bærer på noe vondt, og ikke ønsker at de skal dele det videre. Det kan allikevel være en grunn til at de forteller om slike ting, og det kan være et rop om hjelp. Da trenger man en trygg voksen å fortelle det til.

Ikke bli sint

En del barn som har blitt utsatt for overgrep holder dette hemmelig for foreldrene sine. Det kan hende at de har vært inne på sider som de ikke hadde lov til, som skole og foreldre allerede hadde advart dem om.

– Da sitter mange barn igjen med en opplevelse av at de har gjort noe feil, og nå blir mamma og pappa sinte hvis jeg forteller om det. Derfor forteller de ikke, av frykt for å få straff og konsekvenser. Men det er aldri barnet sin feil når det er skjedd et overgrep, sier Bjørnebo.

– Derfor er det viktig å ta samtalen tidlig, og gjerne før barna havner på sosiale medier. Det handler om å ruste barna med kunnskap og generelt nettvett og å gi dem kunnskap slik at de kan ta gode valg. Vis at man er tilgjengelig og der for barna sine, avslutter Bjørnebo.