Snakkommobbing – en chattetjeneste for barn om unge

Høsten 2015 startet Blå Kors Snakkommobbing.no, en chattetjeneste der barn og unge kan prate trygt og anonymt med voksne om mobbing. Siden da har pågangen vært stor, og mange har fått snakket ut om vonde opplevelser.

Vi nærmer oss 7000 henvendelser siden oppstart, sier Andres Eidem, leder ved Snakkommobbing.no. I året som har gått var det mest henvendelser etter juleferien. Da var det mange som syntes at var vanskelig å komme tilbake til skolen igjen, og så for seg en lang og vanskelig tid fremover.

– Målet vårt er at barn og unge skal fortelle om sin situasjon så tidlig som mulig. Halvparten av de som blir mobbet, forteller ikke om det til voksne. For noen handler det om at så snart man setter ord på det, så blir det virkelig. Hvordan vil folk oppfatte meg om jeg sier ifra om mobbing? Hvordan vil de reagere? Dette gjør at mange holder det for seg selv, sier Eidem.

Andreas Eidem, leder ved Snakkommobbing.no. (Foto: Ivar Eidsaa)

En del barn sitter også inne med erfaringer der voksne har reagert på en uhensiktsmessig måte, sier Eidem. Det kan hende at en elev har betrodd seg til en lærer, for så å oppleve at læreren tar det opp i plenum i klasserommet. Til tross for at den voksne handler i beste mening, så forverrer en slik håndtering elevens situasjon. Derfor er det viktig at barna får være med på å bestemme hva som skal skje videre i slike tilfeller.

– Når barn henvender seg til oss er vårt fokus på at det skal være trygt å snakke ut. Mange føler seg som en belastning for andre og at de utgjør et problem. Da er det godt å oppleve at noen endelig ønsker å lytte til dem, og at noen anerkjenner dem og sier at det er helt greit å være lei seg, sier Eidem.

Lytte ikke bare løse

En del voksne faller i fellen med å alltid måtte løse ting, sier Eidem. Men det viktigste er at vi lytter og anerkjenner barna. Vår tilnærming er at de skal fortelle om det de har på hjertet, uten at vi skal definere hva som er riktig eller galt.

– Vi har erfart at det er bedre ha som utgangspunkt at man skal lytte til barna, fremfor å gi råd. Hvis ikke kan man ende opp med at barna trekker seg tilbake. Men om man starter med å lytte, så kan det hende at barna selv spør om veiledning på slutten av samtalen. Da er de blitt mottagelige for innspill, sier Eidem.

Han forteller at mange av de som tar kontakt, opplever chat som en trygg måte å prate ut på. Da slipper de å bruke stemmen, og det er helt anonymt.

Den vanskelige hverdagen

I media er det mye snakk om digital mobbing, men hos oss forteller barn i større grad om mobbing på skolen og på skoleveien, sier Eidem. Utestengelse er gjengangere, der barn opplever å stå utenfor fellesskapet på en eller annen måte. Ellers så er det en del som får kommentarer fra andre, blir baksnakket eller utsatt for fysisk mobbing.

– Vi ser en sammenheng mellom hva barn blir utsatt for og hvordan det påvirker dem. Mange av de som blir utestengt forteller at ingen ser dem lenger. Noen vurderer til og med om livet i det hele tatt er verdt å leve lenger. Det er også mange historier om barn som starter med selvskading, blir deprimerte, redde og får angst. Dette er ganske vanlige konsekvenser av det å bli mobbet, sier Eidem.

Når ofrene tar kontakt er de fortvilet og i en forferdelig situasjon, sier Eidem. Men etter å ha fått pratet ut opplever mange et lysglimt allikevel.

– Tenk selv tilbake til når du har hatt en vanskelig tid. Hvor godt var det ikke å treffe på det ene mennesket som betydde alt for deg, en du kunne snakke ut med om den vanskelige situasjonen du var i. Mange som tar kontakt med oss opplever en enorm lettelse. Det var ikke så vanskelig å prate ut som det de opprinnelig trodde. For oss er det viktig å skape en god første opplevelse med hjelpeapparatet. Da er det større sjanse for at de tar kontakt igjen neste gang det er vanskelig, sier Eidem.

Han forteller om erfaringer der noen har møtt opp personlig og fortalt at de hadde planer om å ta sitt eget liv. Men samtaletjenesten stoppet dem fra å gjøre det. Det er et vidt spekter av barn i alle slags ulike sitasjoner som tar kontakt på chat, og for mange føles det godt å få prate med noen uten å bli dømt for det de sier, sier Eidem.

Tjenesten vokser

Snakkommobbing er finansiert av Helsedirektoratet, og får snart støtte fra Kunnskapsdepartementet i tillegg. Dette er på grunn av at arbeidet mot mobbing skal bli styrket i tiden som kommer. Eidem forteller at de kommer til å fokusere mer på forskning, blant annet i samarbeid med Universitet i Agder, ABUP.no og professor på tematikken, Inge Lund. Med forskning kan man bruke kompetansen rett inn på arbeidet mot mobbing, avslutter Eidem.

 

Vis Ressurser