Foto: Colourbox

Tar du «sexpraten» med barna?

Flere og flere ungdommer sier at de får kunnskap om sex fra porno, internett og venner, ifølge Trude Slettvoll Lien, spesialist i sexologisk rådgivning. Foreldre må derfor på banen fra tidlig av, slik at barna har noen å prate med.

Trude Slettvoll Lien, spesialist i sexologisk rådgivning ved Sex og Samfunn.

Trude Slettvoll Lien er psykiatrisk sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning ved Sex og Samfunn – landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

– Når jeg spør ungdom om hvor de får kunnskap om sex ifra, da oppgir de porno, internett og venner, sier Lien.

Hva er problematisk med det?
– Det er ingen forskning som viser at barn tar direkte skade av pornografi. Men det kan gi dem et skjevt bilde av kropp og sex om dette er eneste informasjonskanal. Porno handler om det tekniske aspektet ved sex, den tar ikke opp følelser knyttet til kropp og sex. I tillegg, så er det stor forskjell på det som skjer i en pornofilm og sex i virkeligheten, sier Lien.

Prat med barna tidlig

I den sammenheng er det viktig at foreldre kommer banen tidlig med å forberede barna på at de kan møte seksuelt innhold på internett. I Norge er foreldre flinkere til å snakke om temaet enn i en del andre land. Samtidig er det fortsatt utfordrende for mange å vite hvordan de skal gå frem:

– Snakk med barna og tilpass innhold til alder og modenhet. Vi er flinke til å installere filtre på datamaskinene, men så glemmer man at de samme søkemulighetene også finnes på mobilene. Dette er jo gjerne maskiner som barna har med seg privat. Så ta praten før situasjonen oppstår.

– Med en gang barn begynner å søke på internett, fortell også barna at de alltid kan prate med mamma eller pappa. Gjør dem bevisst på at de kan komme over nettsider, bilder eller filmer som de kan oppleve som ekle og ubehagelige, sier Lien.

Det er også viktig å beholde fatningen hvis foreldre innser at barna har sett på porno eller nakenhet:

– Behold roen og for all del, ikke overless barna med skam. Det er ingen grunn til å komme med pekefingeren når situasjonen oppstår. Som nevnt, så er det ingenting som tilsier at barn tar skade av pornografi så lenge de har noen å snakke med. God kommunikasjon er viktig, og man skal ikke være redd for å forklare når barna spør.

Hvordan tilrettelegge nettbruken videre?
– Det er opp til foreldrene selv å definere hvor grensene skal gå. Men med de yngre barna, kan det være lurt å si at nakenhet og pornografi er noe som gjelder for voksne. Ellers så kan det være lurt å installere filtre og lignende.

Samtalen – viktigere enn noen gang

I vårt samfunn så må voksne følge med og være på initiativsiden, sier Lien. Dagens ungdom blir eksponert for – og vet langt mer om temaet enn tidligere generasjoner. Dette er en følge av økt internettilgang.
Derfor er det også viktig med god seksualundervisning i skolen:

– Etter 4.trinn, skal elevene kunne vite noe om pubertet. Etter 7.trinn, skal de kunne forklare og reflektere omkring seksuell identitet. Her skorter det nok hos mange barn, da det er variabelt hvor godt den enkelte skole følger opp.

– Det er viktig at barn får lære om temaet og hvordan kroppen fungerer. Som resultat, vil barna bli flinkere til å kunne ta vare på seg selv. De vil også være bedre i stand til å sette grenser, sier Lien.

Mange gode ressurser på nett

Det finnes også flere gode nettressurser som barna selv kan bruke for å finne mer informasjon. På nettsiden til Sex og Samfunn finnes det en chat for barn og unge som er opptil 25 år gamle. Her kan man være anonym og stille spørsmål som handler om sex, seksualitet og seksuell helse. I andre enden sitter det en fagperson som besvarer spørsmål. Chatten er åpen mandag-torsdag mellom kl. 17.00 og 20.00.

I tillegg anbefaler Lien NRK-programmet Newton, som tar for seg temaet pubertet. På klara-klok kan man stille spørsmål anonymt om temaer som følelser, seksualitet, kropp, helse og rus. Tjenesten finansieres blant annet av helsedirektoratet og drives av fagfolk. Ung.no er også en spørreportal som barn og unge kan bruke.