Unge mener at sex er unødvendig i film og TV-serier

Barn og unge ønsker mindre sex og mer om vennskap i film og TV-serier. Dette ifølge en ny amerikansk undersøkelse. I tillegg mener mange at Tiktok er stedet man må gå til for å finne "ekte/autentisk" innhold.

Film og TV-serier har en rolle når det gjelder identitetsutviklingen i barne- og ungdomsårene. Samtidig er det ofte de voksne som setter agendaen for innholdet, uten nødvendigvis å involvere målgruppen. Resultatet kan bli at voksne overstyrer unges preferanser for medieinnhold.

Dette mener i hvert fall forskere ved University of California som har gjennomført en undersøkelse om barns synspunkter på medieinnhold. Her ble det samlet inn svar fra 1 500 barn og unge i alderen 10 – 24 år.

Mindre romantikk, mer vennskap

Litt over halvparten svarte at de ønsket mer innhold som fokuserte på vennskap. Og litt under halvparten mente også at det var overforbruk av romantikk i medier, og rett under halvparten mente at sex ikke var nødvendig for å fremme handlingen i film og TV-serier.

I tillegg var det et ønske om større mangfold i relasjoner og ikke bare fokus på heterofile par. 4 av 10 mente også at forhold i medier ofte ble fremstilt som stereotypiske og tvunget, for eksempel ideen om at man måtte være i et forhold for å være lykkelig.

Skjermbilde fra undersøkelsen, gruppechat/innspill fra unge

Denne undersøkelsen ble også gjennomført i 2022. Da svarte flertallet av 13-18-åringene at de ville ha valgt en med mørk hudfarge som helt i en film. Nå i 2023 derimot ville flertallet ha valgt en med lys hud både som helt og skurk.

Rikdom er ut, motgang er inn

Fortellinger om personer som blir rike eller berømte skåret lavt på ønskelisten til respondentene. Kun 10,5 prosent ønsket innhold som dreier seg om dette. Derimot lå følgende på topplisten over ønsket innhold:

 • Håpefulle fortellinger om mennesker som takler motgang
 • Karakterer som har samme type liv som seerne
 • Action og kampscener (kan inneholde vold og våpen)
 • Superhelter
 • Vennskap og sosiale hierarkier (populære og upopulære for eksempel)
 • Familieliv og foreldre
 • Innhold som ikke har sex og romantikk

Den amerikanske influenseren MrBeast ble rangert øverst som autentisk/ekte innhold. Blant annet på grunn av hans veldedighet. Noen av de unge i undersøkelsen påpekte for at innhold skulle oppleves som ekte/autentisk, måtte det være noe eller noen de kunne relatere til.

(Vi antar at med autentisk/ekte, menes innhold som ikke er fiksjon, og som fremstår som troverdig og nært for barn og unge).

Hvorfor velger unge å se på underholdning?

De to begrunnelsene som ble nevnt øverst på listen, var flukt og evnen til å slippe å tenke på noe, samt ren underholdning. Andre så på innhold for å knytte bånd til innholdsskaperen, eller for å oppleve en bestemt følelse.

Omtrent 1 av 3 foretrakk å se mange episoder på en gang (binge) fremfor å dele opp en TV-serie over flere økter.

Sosiale medier: et sted for samfunnsengasjement

Omtrent 4 av 10 i undersøkelsen pekte på Tiktok som stedet der man fant ekte og autentisk innhold. Rett etter sosiale medier ble strømme-plattformer nevnt, deretter spill og tradisjonelle medier som film og TV-serier.

Nesten 1 av 3 brukte  også sosiale medier for å forteller eller skrive om temaer som de var engasjerte i (aktivisme). Omtrent samme andel brukte sosiale medier for å lære om forskjellige hendelser og for å høre andres meninger om aktuelle temaer.

Rundt 1 av 4 delte videre innhold som andre laget om aktuelle samfunnstemaer. Og samme andel fulgte kontoer som fremmet temaer som de engasjerte seg for.

Dette ble unge inspirert til etter å ha konsumert medier:

 • Lære seg en ny hobby
 • Utvikle seg (get at of my comfort zone)
 • Leve et liv som fremmer bedre helse
 • Utforske nye karriereveier
 • Snakke med foreldrene om et gitt tema

Hva med norske barn?

Denne høsten slapp Norsk filminstitutt sammen med Kantar en undersøkelse om norske barns forhold til filmer, serier og spill. Aldersgruppen 7 – 14 år beskrives i rapporten som «på tross av sin unge alder konsumerer enorme mengder innhold i nesten alle tenkelige situasjoner».

Her beskrives barnas utviklingsfase der de i økende alder får større interesse for og tid brukt på digitale medier:

 • 7 – 9 år: Opptatt av lek, men får større interesse for den visuelle, digitale lekeplassen. Balanserer fysisk og digital lek.
 • 10 – 12 år: Fritidsinteresser (karate, fotball) gjenspeiler valg av film, TV-serier og spill. Mindre fysisk lek og mer skjerm. Interesssen øker for dataspill, og mange venter spent på tilgang til sosiale medier. Engelsk som språk blir også viktigere.
 • 13 – 14 år: Sosiale medier blir en stor og viktig del av hverdagen. Jenter er sosiale på sosiale medier, men dette foregår i dataspill for guttenes del (grovt skissert).

Mange foreldre oppgir at de forsøker å påvirke barnas mediekonsum. I størst grad gjelder dette for sosiale medier:

 • 75 prosent forsøker å påvirke hva slags innhold som konsumeres på sosiale medier
 • For dataspill er andelen foreldre som gjør dette, 69 prosent
 • For film er andelen 68 prosent
 • Og deretter 61 prosent for TV-serier

Samtidig er det få foreldre som ønsker direkte å styre og bestemme hva barna skal se på. Foreldrene anerkjenner barnas rett til å selv velge medieinnhold, og mange foreldre synes det er vanskelig å overbevise barna til å prøve innhold som de foreslår.

En del foreldre forsøker også å introdusere innhold til barna som de selv liker (ofte med blandet suksess). Som eksempler nevnes: Harry Potter, Star Wars, Narnia, Ringenes herre, Tilbake til
fremtiden, Gossip Girl, Grey’s Anotomy, Friends.

Kanskje ikke overraskende er foreldrenes ønske om å påvirke barnas mediekonsum størst når barna er yngre. Men for sosiale medier skiller dette ønsket seg ut. Og mange foreldre ønsker å påvirke barnas innholdsbruk på sosiale medier også i ungdomsalder.

Andre funn:

 • 66 prosent av foreldre sier at det er helt ok at barna bruker film og TV-serier kun for underholdning
 • Når barna begynner på skolen, er mange foreldre opptatte av at barna skal se på engelskpråklig innhold for å lære engelsk
 • 1 av 4 mener også at det er viktigere at barna lærer engelsk gjennom dataspill, kontra hva spillet handler om
 • 7-9-åringer liker best at det snakkes norsk i filmer og TV-serier. Ved tiårsalder foretrekker stadig flere engelsk, noe av årsaken er manglende innhold på norsk
 • Film er et sosialt medium (noe man ser med andre), og TV-serier er noe man ser alene
 • Samtidig synes mange at film kan bli for langt, og foretrekker heller snutter og korte episoder av medieinnhold
 • 97 prosent liker humor, 92 prosent liker spenning og mysterium og 82 prosent liker eventyr og fantasy
 • Flere gutter enn jenter spiller dataspill, og forskjellen øker i alder

Hovedbilde øverst: Shutterstock / Stokkete.


Tips og råd om nettvett hver uke, samt tilgang til webinarer om nettvett: Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.