Foto: Barnevaken / Shutterstock / Gorodenkoff: Bildet viser ei jente som er elev som bruker et nettbrett. Oppå bildet liugger forsiden til notatet fra Agenda.

Elevenes persondata må sikres bedre

Et nytt notat fra tankesmien Agenda uttrykker at myndighetene må gjøre mer for å sikre elevenes personvern. Notatet er laget i samarbeid med Redd Barna og viser en del forslag til hvordan personvernet kan styrkes.

Agenda har sett på personvernets stilling i norsk skole. Selv store kommuner har fått bøter fra Datatilsynet fordi man ikke makter å sikre elevenes persondata. Det er heller ikke noe skikkelig system for personvernkontroll av alle digitale læringsressurser som elevene benytter.

I notatet kan du for eksempel lese: «Mange av appene ber om tilgang til kamera, mikrofon, billedbibliotek, posisjon, kontakter osv. Det finnes ingen oversikt over hva dette genererer av informasjon om elevene, hos tredjepartsleverandørene.»

Agenda skriver på sine nettsider: «Hensikten med dette notatet er å bidra til mer oppmerksomhet om selve teknologien og forretningsmodellene bak løsningene som brukes i utdanningssektoren.»

Foto: Redd Barna. Bildet viser Kaja Hegg.

Kaja Hegg (bildet) er rådgiver i Redd Barna og er en av forfatterne av notatet fra Agenda om personvern i skolen. De andre forfatterne er Anja Salzmann (UiB), Christian G. Falch og Hilde Nagell (Tankesmien Agenda).

– Var det noe som var verre eller bedre enn dere antok da dere undersøkte de digitale forholdene i skolene?

– Skoler bruker plattformer, verktøy og apper som ikke beskytter barns persondata godt nok. Dette skjer i større grad enn vi antok. Det har heldigvis vært en del fokus på den makten Google har blitt gtt i skolen, men dette notatet får fram at store teknologiganter får adgang til å forsyne seg med barnas digitale spor, sier Kaja Hegg i organisasasjonen Redd Barna. Hun fortsetter:

– Det er dessverre ikke lærere, elever og foreldre som har satt premissene for digitalisering i skolen. Når vi har en skole som deler ut nettbrett som barna skal ha med hjem, og som griper rett inn i familielivet, burde det være selvsagt at foreldre skal være en interessegruppe som bør bli hørt når viktige beslutninger skal bli tatt. Vi i Redd Barna er dessuten pådrivere for økt elevmedvirkning i skolen. Elevene må bli involvert når vi skal diskutere regler for bruk av kamera i digital undervisning, om læringsressurser som er tilpasset elevenes nivå, og hvordan de ser på at dataspor fra skolehverdagen kan deles med andre instanser.

– Hvilke etater mener dere bør ta et tak for å gjøre forholdene bedre?

– Vi som står bak notatet mener at de nasjonale utdanningsmyndighetene må på banen. Det kommunale selvstyret og læreres metodefrihet kan ikke brukes som unnskyldning for å ikke gjøre noe. I notatet foreslår vi en rekke tiltak som kan gjøre av nasjonale myndigheter.

Her er forslagene fra notatet om personvern i skolen (forkortet av Barnevakten):

Nasjonalt testsenter: Man bør opprette senter  som kan sjekke digitale tjenester før de eventuelt tas i bruk i skolen.

Norsk standard: Man bør etablere en norsk digital standard som bevisstgjør offentlige myndigheter som innkjøpere. Den norske standarden vil også gjøre at innbyggere kan stille krav til de tjenestene som benyttes.

Bedre avtaler: Man bør utbedre avtaler for databehandling, spesielt med tanke på eierskap til data og bedre beskyttelse av barns rettigheter.

Barns privatliv: Man bør lage bedre regler som beskytter barns privatsfære. Norge bør utrede tydeligere retningslinjer for hvordan virksomheter kan ivareta de digitale rettighetene til barn under 13 år.

Digital infrastruktur: Digital infrastruktur for skolen bør ta utgangspunkt i elevers behov for læring, og tilpasses elevenes alder og modenhet, og samtidig ivareta barns rett til personvern og vern mot kommersielt press.

Se Agenda egne formuleringer i notatet (pdf).

På side 8 i notatet ser du for øvrig en fin figur som gir oversikt over den digitale jungelen i skolen og hvor det samles inn persondata.

Les mer om overvåking, personvern og skoleløsninger

Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.