Les Plus

iOS, anbefales for alle aldre

En nyttig app for å hjelpe barn med å knekke lesekoden. Appen krever en hendig voksen som kan hjelpe til, men utover dette anbefales appen for barn i alle aldre.

Les Plus er en app for å hjelpe barn med å trene på bokstavlyder, for så å kunne oppdage hvordan bokstavlyder blir til ord. Dette handler om å hjelpe barn med å knekke lesekoden.

I utgangspunktet er det brukeren selv som må legge til innhold, og appens funksjon er primært å legge til rette for nettopp dette. Ved å lage et overordnet tema, kan man så legge inn tilhørende ord og begreper. Deretter kan barna trene på å lese, høre og spille med ordene man har lagt inn.

Men dette krever altså en del forarbeid der enten voksne kan bygge opp en ordbase i forkant, eller så kan voksne og barn gjøre dette sammen, noe som kan gi et enda større læringspotensial.

Fordelen med at man selv legger inn innhold, er at barn kan trene på ord som er mer nærliggende deres egen hverdag. Og appen tillater lydopptak, mobilkamera og bilder, samt inntasting av tekst.

Dersom for eksempel «kjøkkenet» er et overordnet tema, så kan man ta et bilde av kjøkkenet for å illustrere at dette er kategorien. Så kan man knipse bilde av et kjøkkenredskap, for eksempel en kjevle, deretter kan man lese inn ordet med lydopptak og skrive ordet med enhetens tastatur.

Denne prosessen gjentas til man har bygget opp en liten ordbank innen en kategori.

Man kan også knytte opp samme ord med et ord på et annet språk, noe som kan være nyttig ved behov for morsmål som støtte.

Ved å velge lytt kan man gå gjennom alle ordene i en bestemt kategori, og se bildet og få lydinnspillingen opplest. I les er bildet skjult, men man kan sveipe fingrene over bokstavene i ordet nederst på skjermen, for så å få bokstavlydene lest opp. Så kan man trykke på et spørsmålstegn for å avduke bildet.

I spill skal man forsøke å få høyest poengsum mulig ved å trykke på riktig bilde som hører til ordet. Hver sekvens har tre bilder, og man får umiddelbar respons på om man har valgt riktig bilde eller ei.

Appen støtter også små og store bokstaver, bokmål og nynorsk, skarre-r og rulle-r, samt ulike fonter. Les Plus oppfyller mål i læreplanen for norsk i 1.-2. klasse, og er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Les Plus

Format: iOS
Kategori: Utdannelse
Utvikler: Ingeborg Krogsgaard

Egnethet

Les Plus  har fått merkingen fire år i App Store (iOS), altså den laveste aldersanbefalingen.

Appen inneholder ingen reklame eller muligheter for kjøp i app.

Her har man enkle og oversiktlige menyer å forholde seg til, med ryddige menyer og få knapper. Dette gjør at appen er mer brukervennlig for barn.

Les Plus passer for barn som skal lære å lese, eller for barn som skal utvide ordforrådet sitt. Men det krever altså en del støtte av voksne, eller pedagoger, når barn skal bruke appen.

Appen anbefales til foreldre som vil hjelpe barna sine med å utvikle leseferdigheter, eller til bruk i barnehage og skole.

Testet på iOS

Hvordan vurderer Barnevakten apper?

Les våre kriterer for appanmeldelser