Mattekista AR

App med anbefalt aldersgrense 3 år fra PEGI og 4+ år fra App Store. Android (Google)/iOS (Apple).

ANMELDELSE: Kul matte-app bruker AR-teknologi for å lære bort grunnleggende prinsipper. Her kan barna "se" og flytte på digitale figurer som om de var på kjøkkenbordet.

AR-teknologi dreier seg kort fortalt om at man på nettbrettskjermen ser de fysiske omgivelsene kombinert med digitale figurer. Så om man holder nettbrettet over kjøkkenbordet ser man møbelet i tillegg til en elefant, en brannbil eller hva det måtte være. På den måten er AR med på å mikse virkelighet med digitale animasjoner.

Det er dette prinsippet matte-appen fra Aschehoug benytter seg av. Og her kan barn på en leken og interaktiv måte lære mer om blant annet sortering, telling, tid, måling og andre grunnleggende prinsipper.

Mattekista AR

Format: iOS / Android
Kategori: Læring
Utvikler: Aschehoug

Når man starter appen for første gang blir man bedt om å skrive ut et symbol i papirform (her trenger man en skrivemaskin). Dette kaller utviklerne en AR-plate og kan best beskrives som et slags spillbrett. Appen bruker dette papirarket for å lese og plassere ut de digitale figurene.

Denne løsningen er med på å gjøre AR-opplevelsen mer stabil, og egentlig ganske genial ettersom man unngår animasjoner som svever eller flyter rundt omkring på skjermen – en ikke så uvanlig bieffekt med AR.

Etter at appen er i gang kommer man så til en hovedmeny. Her er det flere kategorier avhengig av hva barna skal jobbe med. Hvert tema har et informasjonsfelt til voksne med begreper og undervisningstips. Deretter kan barna gå løs på selve oppgavene.

Det mest stilige er jo at nettbrett-skjermen gir liv til hver oppgave som skal gjøres. Et lite landskap dukker opp med noen figurer og en oppgavetekst. I tillegg kan man bevege på de forskjellige figurene.

Og takket være AR-teknologi kan man gå rundt landskapet på samme måte som man beveger seg rundt en stol eller en bamse som står på gulvet. Ved å trekke nettbrettet nærmere eller lengre unna de digitale animasjonene, ser man det fra forskjellige perspektiver.

Akkurat det er ikke supernødvendig på alle oppgaver i denne appen. Men for noen er det greit å forflytte seg litt.

Dersom man regner matteoppgaver med fysiske gjenstander gjør man oppgavene mer konkrete og håndterbare for noen barn. Motsatsen er å regne ut oppgaver i en bok. AR-teknologi blir en slags bro mellom de to. For ved å flytte rundt på digitale gjenstander kan forståelsen og oppgavene bli noe mer håndterlige.

Spesielt stilig er det når det ser ut som om figurene befinner seg der man er, enten det er ved stuebordet, på gulvet eller i klasserommet.

Utviklerne har laget flotte animasjoner og små detaljer som en elv som renner gjennom et landskap med en flott bru. Her er det natur, vei, trær og mye annet som pynter opp omgivelsene uten å ta bort oppmerksomheten fra oppgavene som skal løses.

Det er flere måter å løse oppgavene på. Ved sortering skal man dra og slippe gjenstander til riktig plass og kategori. Ved måling dreier det seg ofte om å sette figurene i riktig rekkefølge i forhold til hverandre.

Andre ganger skal man plassere en figur oppå en stubbe eller foran en dør. Her lærer barna forskjellige begreper og plassering til hverandre.

Noen oppgaver krever også at man trykker på riktig «knapp» på skjermen. Men man kan for eksempel bevege nettbrettet nærmere tigeren for å se hva slags mønstre den har. Det finnes ett riktig svar, og dersom barna feiler, kan de forsøke å løse oppgaven på ny igjen.

Mattekista AR er en superb app for å jobbe med matteoppgaver. Den er litt kjedelig i menysystemet ved at man trykker seg inn på tema og sveiper gjennom oppgavesettet. Det er litt systematisk og kjedelig hvordan man beveger seg fra oppgave til oppgave. Det er i tillegg få innslag av fortellere, musikk og andre effekter.

Men sett fra et annet perspektiv. Kanskje er det fint for noen barn å slippe masse dill dall som tar bort oppmerksomheten fra oppgavene som skal løses.

Samtidig er AR-teknologien nokså stilig. Og dette kan være en fin og visuell måte å jobbe for å forstå ulike temaer innen mattefaget. Alt i alt kan dette være et positivt bidrag til skjermfronten. Prisen er allikevel noe høy med tanke på innholdet man får i retur.

Alle foto: logo og skjermdump av appen, Aschehoug Forlag

Egnethet

Mattekista AR er merket 4+ år i App Store og 3 år av PEGI i Google Play.

Appen har ingen reklame eller kjøpemuligheter.

Det er noe tekst som kan være komplisert for barn å sette seg inn i. Dette dreier seg om instruksjoner for de ulike oppgavene som er rettet mot voksne. Selve oppgavene derimot har korte oppgavetekster som er intuitive for barn. Appen har norsk tekst.

Merk at man må ha tilgang til printer (utskrift) ettersom man må plassere et slags spillbrett som appen leser for å plassere ut de digitale gjenstandene. Dette er med på å gjøre AR-figurene mer stabile.

Denne appen samler ikke inn persondata fra barn, ifølge utvikleren.

Testet på iOS

Lenke til appen her: iOS / Android

Hvordan vurderer Barnevakten apper?

Les våre kriterer for appanmeldelser