Poio

iOS/Android (kommer), anbefales fra fire år

En leken og motiverende app for å lære barn å lese. Anbefales fra fire år.

Å lære å lese er en stor og viktig milepæl for barn. Takket være utvikling på teknologifronten finnes det motiverende alternativer til den klassiske leseboka og tradisjonell bokstavinnlæring.

Poio er en app som blander elementer fra spill med leseøvelser, og appen har som mål å lære barn helt ned i fireårsalder å lese. Utviklerne har høye ambisjoner med andre ord, og legger til rette for leseopplæring på en gøyal og leken måte.

Med artige fantasifigurer, stilige lyder og god spillgrafikk, fenger Poio fra start. Dette oppleves som gjennomført i mange ledd, både med tanke på faglighet og det at Poio skal oppleves som å være et spill med verdien det har i seg selv.

Man blir presentert for en historie om trollet Poio som ikke kan lese. Frustrert og desperat fanger han de søte skapningene «leslingene» for å få hjelp. Som spiller tar man direkte kontroll over leslinger, og man må mate dem med bokstaver for å holde dem i live. Ulike leslinger har preferanser for ulike typer av bokstaver.

Målet er å låse opp kapitlene i boka, og dette gjør man ved å samle inn ord på Sugerør-øya – en slags startskjerm for alle oppdragene i appen. Man samler inn ord kapittelvis, og med en progresjon og økende vanskelighetsgrad for å lære seg nye bokstaver og ord.

En stemme lyderer hver bokstav når man fanger dem, og etterhvert må man plassere bokstavene inn i ord. På denne måten får barna se hvordan enkeltlyder blir om til en meningsbærende helhet. Innimellom er det også oppgaver der man skal tegne bokstavene, eller koble lyd med riktig bokstav når leslingene er blitt fanget i et bur.

Appen fokuserer på mestring, og ikke feilene barna gjør. Det er altså ikke slik at man når et punkt der man feiler og ikke kan gå videre i appen. I stedet for er det stadige oppmuntringer og belønninger som gir glede og motivasjon til å fortsette.

Å åpne opp nye deler av historien i boka er en viktig motivator, men forhåpentligvis er læringen også givende nok i seg selv. At appen bruker elementer fra spillverden gir et større preg av lek og moro.

For eksempel, så får man penger i appen som kan brukes til å kjøpe møbler for å innrede husene til leslingene. Også her er det læring knyttet opp mot møblene, både med substantiv som navn på interiøret, og verb, knyttet opp mot ting man bruker møblementet til. Substantivet «seng» for eksempel, kobles opp mot verbet «å sove».

Det store spørsmålet er jo om Poio vil engasjere barn. Her må man jo først og fremst innse appens formål, som er å lære barn å lese, fremfor rendyrket underholdning. Utviklerne skriver at programmet er tuftet på forskningbasert metodikk for å drive lesetrening, så man skal kunne stole på at det ligger fornuftige tanker bak utviklingen av appen.

Alt dette er bakt inn i en leken, og innbydende verden som fremstår som spennende for barn. Med flott grafikk, stilige figurer og artig lyd, er det lett å like omgivelsene i appen. Gjøremålene kan allikevel bli mye av det samme i lengden, noe som er viktig for læringsformål, men kan bli litt kjedelig med tanke på spillaspektet. For en del barn passer appen best fordelt over kortere økter, som bør være flere heller enn lengre, slik at barna ikke går lei.

Ellers er dialog og oppfølging av voksne er viktig. Å slippe poden løs på appen alene og forvente at han eller hun skal mestre å lese etter angitt tid, er nok i overkant optimistisk. Noen barn vil nok kunne klare det på egenhånd, men de fleste trenger engasjement og veiledning fra voksne, med samtaler om alt fra bokstaver og ord til spillelementene i Poio.

Foreldre kan skrive inn sin egen epostadresse der de kan få en enkel oversikt over barnets fremgang i appen. Her kan de se hvilke bokstaver og ord barnet jobber med nå. Dette kan by på samtale og oppmuntring når barna bruker appen.

Poio

Format: iOS/Android (kommer)
Kategori: Utdanning
Utvikler: Poio AS

Egnethet

Poio har fått merkingen  4+ år i App Store (iOS), altså den laveste aldersanbefalingen.

Det er ingen form for reklame eller merkjøp i app, og appen er på norsk, men appen har da også en merkbar innkjøpspris i utgangspunktet.

Poio fremstår som intuitivt og enkelt å bruke og med en økende vanskelighetsgrad etter hvert som barnet får mestring.

Alt av figurer og miljøer er barnevennlig, og med eventyrsjangeren som kjerne. Dette er altså kjent og kjært stoff som barn vet om fra før.

Det er mye visuell støtte, samt lyd og grafikk når barna bruker appen. Og man kan ta alt i eget tempo. Det er ingenting som haster, og dette gir barna nødvendig tid og ro til å sette seg inn i appens ulike funksjoner.

Testet på iOS

Apptrailer

Hvordan vurderer Barnevakten apper?

Les våre kriterer for appanmeldelser