Mor og datter leker krig og spruter på hverandre med såpeflasker på kjøkkenet. Foto: Shutterstock

Derfor bør barn lære verdien av å legge bort mobilen

En mobil som konstant plinger med varsler om siste nytt på sosiale medier, kan forstyrre både barns og voksnes evne til refleksjon og stjele oppmerksomheten bort fra de fysiske omgivelsene.

Ungdataundersøkelsen viser at stadig færre ungdom er fysisk sammen med venner hjemme (Ungdata: 2018).

Og mange barn og unge er selv skeptiske til egen mobilbruk:

  • 31 prosent av gutter på femten år mener de bruker for mye tid på sosiale medier.
  • 57 prosent av jenter mellom femten og seksten år mener det samme.
  • Syv av ti jenter fra 15 år og oppover mener at de bruker mobilen for mye.

(Kilde: Barn og Medier: 2018)

Gir umiddelbar tilfredstillelse

Det kan gi et lite lykkerus når en ny melding dukker opp på mobilen. En venn som har noe spennende å fortelle, en snapstreak som blir fulgt opp eller nye «likes» på sosiale medier.

Dette frigjør hormonet dopamin i hjernen, som gir oss en kortvarig følelse av lykke, forteller Morten Røvik, daglig leder i Produktivnorge – et rådgivende selskap som underviser i Getting Things Done-metodikken som hjelper mennesker å stresse ned og bli mer produktive.

Foto: Jan T. Espedal
Morten Røvik, daglig leder i Produktivnorge.

– Dette er en utfordring som angår voksne likeså mye som barn. Apper, spill og sosiale medier er bygget for å gi oss umiddelbar tilfredstillelse. Vi trekkes mot mobilen med vårt behov for å få oppmerksomhet. Det å få «likes» eller noen som viser interesse på sosiale medier gir oss anerkjennelse. Teknologien er på den måten skapt for å fange vår oppmerksomhet. Det vi selger er oss selv og vår tid til kommersielle aktører som tjener penger på at vi bruker disse tjenestene, sier Røvik.

En neste utfordring er mobilene stadig forstyrrer med varsler som dukker opp hele tiden.

Prisen barna betaler, er at de mister evnen til å være til stede.

– Barn og unge ender opp med en hverdag som i større eller mindre grad er styrt av det som avbryter dem. Prisen barna betaler, er at de mister evnen til å være til stede. De blir trukket inn i mobilen hele tiden. Selv om sosiale medier kan være et glimrende verktøy der man kan være sosial med venner og familie på tvers av avstander, så kan det også bære preg av en overfladisk form for kontakt, sier Røvik.

Kan skape stress og gå utover evne til refleksjon

Barn og voksne har ikke lenger tid til å kjede seg. Stille øyeblikk i hverdagen erstattes med mobilbruk. Dette kan være med på å skape stress i hverdagen, mener Røvik.

– Det er fort gjort å dra opp mobilen når man står i kø i kassen i matbutikken, sitter på bussen eller venter i heisen. Det som før var naturlige tomrom erstattes nå med å sjekke e-post og siste nytt på sosiale medier. Barn trenger rom for å kjede seg. I verste fall kan det gå utover evnen til lange tankeforløp. Det går utover evnen til refleksjon og evnen til å holde fokus. Vi blir rett og slett litt overfladiske av det, sier Røvik.

Stadige forstyrrelser fra mobilen kan også gå utover barns evne til å jobbe med oppgaver som krever stor konsentrasjon, som for eksempel med lekser, sier Røvik.

– All forskning de siste årene viser tydelig at «multitasking» ikke har noe for seg. Det er umulig å gjøre to ting samtidig dersom oppgavene skal gjøres grundig. Man bruker femti prosent mer tid når man tar på seg to oppgaver samtidig. Og når mobilen varsler om nye meldinger eller ny aktivitet på sosiale medier, så virker det forstyrrende. Det tar mellom 25 sekunder og 25 minutter å komme tilbake til samme konsentrasjon og arbeidsflyt som før. Det tar spesielt lang tid dersom en dramatisk eller veldig spennende begivenhet tikker inn på mobilen, sier Røvik.

Røvik ønsker samtidig å skille mellom positiv støy og negativ støy. Å høre på musikk for eksempel, kan være med på å hjelpe barn og unge å konsentrere seg.

Når er det for mye mobil?

Pendelen er i ferd med å snu, mener Røvik. Etter en tid med økende skjermbruk og fokus på det positive, er vi i ferd med å forstå verdien av balansert bruk og farene når det blir for mye av det gode. Målet er ikke å stoppe barnets bruk av mobil fullstendig, men å bevisstgjøre og skape gode holdninger.

– Hva som er passe med skjermbruk handler om egen opplevelse. En enkel test man kan gjøre, er å sette mobilen på «ikke forstyrr» og legge den bort. Hvor lenge går det uten at man kjenner på trangen på å sjekke mobilen? Dersom behovet blir veldig sterkt og kommer fort, har man nok noe å jobbe med. Usunt forhold til mobil er nok ikke noe barna kjenner på selv med mindre man bevisstgjør dem på det. Derfor er det viktig at man snakker om dette, sier Røvik.

Samtidig bør man unngå pekefingeren og en dømmende holdning, mener Røvik.

– Her kan kanskje heller de voksne gå frem som gode eksempler. Dette kan være et problem som angår eldre like mye som yngre i husholdningen. Skru mobilen på lydløs når du kommer hjem fra jobb og vær til stede. Si til barna at nå har du skrudd av telefonen din og at du ønsker å være sammen med barna dine. Si at du gjerne ønsker at de gjør det samme. De merker at du er til stede og vil være sammen med dem. Det handler om å se hverandre, sier Røvik.

Lag enkle regler

Og her er det viktig at også barna får være med å si sitt, sier Røvik. Og de voksne må være forbilder.

– Man kan for eksempel bli enige om at det ikke skal være mobilbruk når man har måltider sammen og at en time før legging skal være avsatt til hyggelig familietid. Ellers i løpet av dagen, kan man skape mobilfri tid ved å finne på ting sammen med barna. Gå tur, spill badminton, spill brettspill eller noe annet du og barna liker å gjøre sammen, sier Røvik.

Gjør mobilen mindre forstyrrende:

  • Sett mobilen på lydløs.
  • Skru av varsler og synkronisering av e-post og på sosiale medier.
  • Voksne: Vær et forbilde. Sett mobilen på lydløs og legg den bort flere timer av gangen.
  • Skap familieaktiviteter som er alternativer til det digitale.
  • Vær åpen med barna og si noe om egne mobilvaner og fortell at det også kan være vanskelig for deg å legge mobilen fra deg.
  • Lag familieregler for skjermbruk som gjelder for hele familien.
  • Du kan lage en konkurranse med barna om hvem som bruker mobilen minst over en periode.

(Råd i punktliste er gitt av Morten Røvik).

Mer om problematisk skjermbruk

Bli medlem av Barnevakten