Ny rapport om digitalt foreldreskap

Foreldre bekymrer seg for tidsbruk og frykter at barnet skal oppleve pornografi og seksuelle overgrep på internett viser ny rapport. Foreldre og barn må også bli flinkere til å snakke sammen.

Barn, unge og medier-gruppen har utgitt en rapport om digitalt foreldreskap. Det er forskere ved Instituttet for medier og kommunikasjon ved UiO, og forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge som har laget rapporten.

Datamaterialet stammer fra EU Kids Online-undersøkelsen fra 2018 i Norge og en del europeiske land, samt intervjuer med 10 norske familier (hvor foreldre og barn ble intervjuet sammen) i 2019.

Her er noen av funnene:

Foreldre bekymrer seg for barnas tidsbruk

Når det gjelder bekymringer knyttet til barns mediebruk, oppgir hele 73 prosent av norske foreldre at de bekymrer seg mye for barnets tidsbruk på dataspill, mobil og internett.

 • 55 prosent av foreldrene bekymret seg for barnets tidsbruk på mobil.
 • 52 prosent bekymrer seg for barnets tidsbruk på internett.
 • 51 prosent bekymrer seg for barnets tidsbruk på dataspill.

Barn med foreldre som bekymrer seg mye opplever også i større grad konflikter med familie eller venner på grunn av tiden de har brukt på nett.

Frykt for pornografi og seksuelle overgrep

36 prosent av foreldrene har stor bekymring for at barnet skal se pornografi på internett. Bekymringen er størst blant foreldre med yngre barn. 40 prosent av foreldre er også bekymret for at barnet skal bli kontaktet av fremmede med seksuelle motiver.

Nesten halvparten av foreldrene sier også at de er bekymret for at eget barn skal bli behandlet av andre barn på en sårende eller ekkel måte.

Foreldre med lav inntekt og utdanning er mer bekymret

Uavhengig av foreldrenes utdannings- og inntektsnivå, er det samme grad av bekymring for barnets tidsbruk på mobil, internett og dataspill. Men rapporten påpeker at foreldre med lav inntekt og utdanning er mer bekymret for risikoene som barnet kan oppleve både på og utenfor nett.

Foreldre i familier med lav inntekt oppgir dessuten i større grad at barnet har opplevd noe på nett som har plaget dem eller gjort dem opprørt.

Barn og foreldre oppfatter risiko forskjellig

I rapporten står det at 19 prosent av foreldre sier at barnet har opplevd noe ubehagelig på nettet uten at barnet selv sier at de har opplevd dette. Og motsatt. For barna som oppga at de hadde opplevd noe ubehagelig på nettet i løpet av det siste året, svarte flertallet av foreldrene – 59 prosent – at barnet i ikke hadde hatt negative opplevelser.

 • Halvparten av barn som har opplevd mobbing, har foreldre som ikke har rapportert at barnet har opplevd mobbing.
 • 40 prosent av barn sier at de har sett seksuelle bilder på og utenfor internett, men kun 22 prosent av foreldre sier at barna har sett denne type innhold.

Selv om det er en betydelig bekymring blant mange foreldre knyttet til barns erfaring med seksuelle meldinger, er det svært få foreldre som kjenner til at dette har skjedd i praksis. Mellom 1-3 prosent  kjenner til at barnet har erfaringer med ulike former for seksuelle meldinger.

Mange deler bilder av egne barn på nett

At foreldre deler bilder av egne barn på sosiale medier er ikke et ukjent fenomen. 75 prosent av norske foreldre har delt bilder eller filmer av barna sine på nett. Seks av ti forklarer at de gjør dette for å holde kontakt med familie og venner.

Kun tre prosent av foreldrene sier at de angrer på noe de har delt av barnet. Og foreldrene spør ikke alltid barna om lov først. Ett av tre barn (33 prosent) har opplevd at foreldre har publisert noe om dem uten å spørre først.

Foreldre og barn snakker ikke nok sammen

47 prosent av foreldrene sier de ofte eller svært ofte snakker med barna sine om hva de gjør på internett, men bare 21 prosent av barna er enig med foreldrene i denne påstanden.

 • Bare 1 av 5 barn sier at foreldrene har snakket med dem om hva de gjør på internett
 • Færre enn 1 av 10 barn opplever at foreldrene ofte gjør felles aktiviteter med dem på internett.
 • Bare 1 av 4 barn sier at foreldrene snakker med dem om hva de skal gjøre om noe plager dem eller gjør dem opprørt på internett.

29 prosent av foreldrene sier de ofte eller svært ofte er i nærheten når barnet bruker internett, men kun 9 prosent av barna er enige i påstanden.

33 prosent av alle barna sier at de ikke har regler samtidig som de har foreldre som sier at barna har regler om hvor lenge de får være på nett.

Sporer barna uten at de vet det

Mange mobiltelefoner og barneklokker kan spores fra foreldrenes enheter ved hjelp av GPS.

27 prosent av fedre og 19 prosent av mødre bruker teknologi som sporer barna. Men 12 prosent av barna som sier at foreldrene ikke bruker slik teknologi for å spore hvor de er, har foreldre som faktisk gjør dette.

38 prosent av fedre og 32 prosent av mødre bruker foreldrekontroll eller andre former for å holde styr på nettsteder eller apper som barnet besøker.

Etterspør mer informasjon og konkrete råd

Foreldre ønsker også mer informasjon og råd om hvordan de kan hjelpe og støtte eget barn på internett. Her ønskes informasjonen fra flere kilder.

 • 91 prosent ønsker informasjon og råd fra barnets skole.
 • 83 prosent vil gjerne få informasjon og råd fra familie og venner.
 • 79 prosent vil gjerne få informasjon og råd fra nyhetsmedier (TV, radio, aviser eller magasiner.
 • 86 prosent vil gjerne få informasjon og råd fra nasjonale eller lokale myndigheter.
 • 76 prosent av foreldrene vil gjerne få informasjon og råd fra velferdsorganisasjoner.

Noen konklusjoner

Avslutningsvis har forskerne noen betraktninger i rapporten:

 • Når det gjelder egen tidsbruk på skjerm, er foreldre mer kritisk til sin bruk enn barna er til sin. Bekymringen kommer med mye skam/dårlig samvittighet hos foreldrene og er en kilde til konflikter i hjemmet.
 • Tilgangen til medier i Norge er høy, men det er store sosiale forskjeller i foreldrenes muligheter for å utøve digitalt foreldreskap (tilgang til og kunnskap om bruk av teknologi).
 • Mange foreldre mangler kunnskap om hva barna gjør på internett og snakker ikke nok med barna.
 • Det foreldrene deler på nett kan få konsekvenser for barna. Og barna vet ikke alltid hva de samtykker til eller opplever at de har et valg når de samtykker i foreldrenes deling av bilder, filmer og annen informasjon om dem.
 • Foreldrene har stort ønske om informasjon og råd om digitalt foreldreskap.
 • Jenter og gutters digitale liv varierer, og foreldrene bekymrer seg for deres mediebruk på ulike måter.
 • De fleste barn føler seg trygge på nettet og opplever ikke risiko.

Les hele rapporten her.

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.

Vis Forskning