Foto: Shutterstock.com

Barn skremmes mest av Youtube

Over halvparten av barna blir skremt på nettet, og pornografi og vold på Youtube er noe av det som skremmer barna mest, viser undersøkelse. – Det er viktig at foreldre har dialog med barna om deres opplevelser på nett, mener eksperter.

(Artikkelen er fra 2013. En ferskere artikkel finner du her.)

Nær 10.000 europeiske barn i alderen 9-16 år har deltatt i en anonym, internasjonal undersøkelse fra forskernettverket EU Kids Online, der barna med egne ord har forklart hva som skremmer dem på nettet. Pornografi og voldelig innhold er det barn bekymrer seg mest over. De trekker frem tjenester hvor man deler videofilmer, og innhold på YouTube opprører mest. Innholdet man finner her oppleves som realistisk eller mer virkelig, og barna beskriver at de blir spesielt sjokkerte og opprørte av å se ondskapsfulle handlinger, drap, dyremishandling og nyheter.

– Resultatene gir grunn til refleksjon over hva som bør prioriteres hos politikere og i skolen. Det er helt nødvendig å svare på barnas eksplisitte bekymring over voldelig og aggressivt innhold på nettet – vold som i stor grad er fra virkelige hendelser og nyhetssendinger, sier førsteamanuensis Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, i en pressemelding. Hun er en av de som står bak den nye rapporten.

– Overrasket over hva som skremmer

Av de barna som knytter risiko på nettet til spesielle tjenester nevner 32 % filmdelingstjenester som YouTube, 29 % nevner nettsider. 13 % knytter sosiale nettverk til risiko og 10 % vektlegger spill.

På spørsmål om hvilke ting på Internett de ville synes var ekkelt, ubehagelig eller leit, nevnes vold oftest av 9–10 åringene, pornografi nevnes oftest av 11–12 åringene, mens adferds- relaterte risiko slik som mobbing, trakassering og annen uønsket adferd øker fra 13 årsalderen.

– I vår store spørreundersøkelse fra 2010 fant vi at 55 % av 9–16 åringene mener det er ting på nettet som plager barn på deres alder. Denne nye rapporten går i dybden av hva som bekymrer barn – og vi er overrasket over at voldelige filmer og bilder oppleves som en større risiko og bekymring for barn enn «nye» problemstillinger mer unike for Internett,

– Internett er med andre ord en ny måte å levere gamle utfordringer og bekymringer. For barn og unge er skillet «på nettet» og «utenfor nettet» ikke relevant, bemerker forskeren.

– Viktigst at de voksne bryr seg

I Norge er nesten alle barn, cirka 98 prosent, på nettet i en eller annen grad, viser EU Kids Online-undersøkelsen, og Norge klassifiseres som et av landene med ”high use, high risk”.

– Vårt viktigste råd er at man spør barna direkte om hva som plager dem på Internett, virkelig lytter til hva de har å si – og hjelper dem i forhold til deres egen opplevelse, sier Staksrud, ifølge Aftenposten.

– Det viktigste for å øke evnen til å håndtere risiko, er at de voksne bryr seg om hva barna driver med på nett.

Snakk med barna om internettbruk

På spørsmål om hva foreldre bør gjøre, svarer leder Pia Lang i Medietilsynet Trygg bruk til Aftenposten:

– Møt barna med nysgjerrighet, ikke kritikk. Spør hva de gjør på nett, hvilke opplevelser de har, hvem de omgås. Det er fint om man har en jevnlig dialog med barn om deres opplevelser på nett, og om hva som er greit og ikke greit å gjøre. Akkurat som vi lærer barna å svømme og oppføre seg i trafikken, må vi hjelpe barna på dette området. Og om det skjer endringer i barnas oppførsel, hvis de for eksempel blir mer innesluttet, aggressive, lei seg eller slutter å være med venner, må man gripe fatt i det.

– Ruste barna til å sette grenser

Rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten sier seg enig med Pia Lang, og viser også til FNs barnekonvensjon, som understreker barnas rett til å bruke mediene og deres krav på beskyttelse fra informasjon som kan være skadelig.

– Det er viktig å bry seg og kommunisere med barna både om gleder og utfordringer knyttet til mediebruk. Det er viktig å ruste barna til å kunne sette grenser både for seg selv og for andre, og hjelpe barna til selv å utvikle ”et filter mellom ørene”. Samtidig kan vi gjøre noen grep ved å stenge for innhold som vi vet kan virke skremmende, og som er altfor lett tilgjengelig via blant annet YouTube, sier Tønnesen.

Her er noe av det barna sier de opplever som skremmende:

Porno, usensurert sex, ekte klipp av personer som dør, pop-up vinduer med virus, ekle ting som døde dyr, desikerte frosker osv. (Gutt, 11 år)        

Barn på min alder og yngre tror jeg ikke liker voksne menn som lyver eller ber om ting over nettet (jente, 15 år)

Det kan være litt skummlet å se filmer av bruer som kollapser, det gjør meg nesten kvalm, nesten så jeg spyr. (gutt, 9 år)        

«At en pedofil mann ville møte dem. At noen mobbet dem på nettet. At noen tvang personen til å gjøre noe den ikke ville, som å ha på web uten at personen vil det. At foreldrene overvåket dem hele tiden når de var på nett. Se videoer som ikke var helt bra, som voldelige videoer. Å ha gjort noe ulovlig uten at man vet det er sikkert veldig ekkelt.»  (jente,12 år)

«Videoer der eldre tenåringer mishandler funksjonshemmede barn og laster opp videoen på YouTube.» (jente, 9 år)


Få oppdatert informasjon samt tips og råd om barns mediebruk:

Bli medlem av Barnevakten

Vis Forskning