Barn som gamer skal ha engasjerte voksne rundt seg

(16.-22. OKTOBER): Statsminister Jonas Gahr Støre åpner offisielt Spilluka 2023 som en uke der voksne oppfordres til å engasjere seg i barnas spilling. Han mener at barn som gamer, skal ha minst like gode utviklingskår som barn som spiller instrumenter eller driver med idrett.

Åpningstale fra statsministeren i forbindelse med Spilluka 2023. Spilluka starter 16.-22. oktober. Se hele videoen nederst.

Kjære alle sammen.

En liten personlig medkjennelse. Jeg spiller sjakk. På mobilen. Og det er veldig gøy og lærerikt. Går ikke like bra alltid, men det er en opplevelse. Så jeg er blant den halvparten av alle i Norge som gamer og spiller dataspill i en eller annen form. Selv om min er ganske beskjeden. Og vi blir stadig flere. Dataspill og dataspillkulturen har stor innvirkning på hver enkelt av oss individuelt og for utviklingen av samfunnet. For det vet vi at gaming er noe langt mer enn fritidsaktivitet blant brukerne, det handler om å mestre teknologi, skaffe seg kompetanse, forstå språk og samarbeide.

Samtidig vet vi at mye som har med dataspill å gjøre, har noen alvorlige utfordringer

Ekskludering, hets, trakassering, avhengighet, er også vanlig. Så alle de som vil spille dataspill skal føle seg trygge og inkluderte. Norge trenger en sterkere dataspillkultur. Ikke bare fordi dere spillerne, vi, fortjener det. Men også for at vi skal kunne ta i bruk kraften, ressursene som finnes i denne dataspillkulturen, i den omstillingen av samfunnet som kan kalles digitalisering.

Dataspill skaper også bedrifter, arbeidsplasser. Og i dagens og fremtidens samfunnsliv trenger vi at så mange som mulig har god, digital kompetanse.

Blant annet. Derfor satser vi i regjeringen på dataspillkulturen. Vi jobber nå med en strategi for dataspillpolitikk som snart legges frem. Politikken har flere mål som for eksempel å sikre et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet. Og at dataspill er inkluderende.

Her trenger vi å samarbeide med alle engasjerte parter. Jeg setter derfor veldig stor pris på Barnevakten. Dere har siden 2000 formidlet fakta og råd om barn, unge og medier. «Barnevakten» kan jo brukes til mye, men Barnevakten her gjør arbeid som gir barn og unge økt trygghet i dataspill, og barn og foreldre de verktøyene og den informasjonen de trenger for å være trygge på nett.

Så for dataspillkulturen så ser vi at det er enormt mye som skjer. Og utviklingen skjer raskt.

Mange foreldre synes det er vanskelig å forstå kulturen

Det kan jeg forstå. Og hvordan dataspill også bidrar positivt til barnas utvikling. Kanskje er perspektivet litt for mye negativt når vi snakker om det.

Barnevakten legger grunnlaget for et positivt engasjement av voksne for barn og unges dataspillbruk. At flere voksne kan ta barnas dataspillinteresser på alvor.

For dere, jeg synes at barn som gamer, skal ha minst like gode utviklingskår som barn som spiller instrumenter eller driver med idrett

Med engasjerte foreldre, besteforeldre eller andre voksne rundt seg.

Og nå er det altså Spilluka. Det er en festival som engasjerer spillere, foreldre og fagfolk landet rundt. Som øker kunnskapen om dataspillkulturen. Derfor er jeg veldig glad for å kunne åpne og erklære Spilluka for startet. Lykke til. Jeg skal tenke litt ekstra på det når jeg tar mine trekk på sjakkbrettet denne uken.

(Les mer om Spilluka her)