Foto: Shutterstock / Rawpixel. Bildet viser et tegnebrett med skisser av nettsider.

Barnevakten skal utvikle nettstedet for å møte nye behov

Det blir stadig flere temaer innen nettvett og behovet for informasjon og råd øker blant foreldre og lærere. Barnevakten har startet planleggingen av hvordan strukturere informasjonen bedre på nettsidene, og skal få prosjekthjelp av blant annet selskapet Tellmann Executive Advisors til dette.

Foreldre og lærere ønsker mer hjelp med fakta og råd for å gi barna gode nettvaner. Barnevakten har startet et større prosjekt som skal  utvikle barnevakten.no til å bli en enda bedre portal for nettvett.  

  • Foreldre: Målet er at foreldre på en enkel og brukervennlig måte kan finne informasjon og råd som er relevant for deres barn. Temaene innen nettvett blir stadig mer omfattende og navigeringen på nettstedet til Barnevakten har potensiale til å bli mer brukervennlig. Barnevakten forsøker også å legge til rette for foreldre som ikke er sterke i norsk språk, og har startet et arbeid som kalles «Kids and Media«.
  • Lærere: Barnevakten har en portal for lærere der de kan finne undervisningsressurser, og er i gang med å utvikle en løsning som kan personvernsjekke undervisningsressursene ved hjelp av selvrapportering.
  • Anmeldelser: På nettsidene til Barnevakten er det flere hundre anmeldelser av filmer, spill og apper. Målet er å gjøre det enda lettere å finne frem for foreldre og lærere til den anmeldelsen de søker etter. Det skal kort sagt gjøre det lettere å finne medieprodukter som er relevante for dine barn. 

Samarbeid  

I dette brede utviklingsprosjektet skal Barnevakten blant annet samarbeide med Tellmann Executive Advisors som bistår for å sikre at prosessen blir effektiv og trygg og at målene nås. Tellmann har også skrevet en artikkel som utdyper mer om deres bistand. I tillegg samarbeider Barnevakten med Maksimer (webutvikling). Det er Rune Rasmussen i Barnevakten som er primus motor i prosjektet.

Foto: Studio 1 fotografene
Rune H. Rasmussen, markedsleder i Barnevakten.

– Barnevakten sitter på mye kompetanse innen nettvett. Nettstedet vårt har brukerdesign fra 2016 og det er på tide å gjøre strukturelle endringer for å møte nye behov. Vi har 3,5 millioner sidevisninger i året, noe vi er glade for, samtidig har vi mye gull som burde komme bedre frem i lyset. Det som er vanskelig, er å finne løsninger som ikke koster for mye, for vi er en ideell og ikke-kommersiell stiftelse med begrensede ressurser, sier Rune Rasmussen som er markedsleder i Barnevakten og som gleder seg til å komme i gang med dette prosjektet som vil gå over flere år.

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / Rawpixel.)