Bildene er hentet fra TV-serien Xena.

Barnevakten er 20 år – det startet med en krigerprinsesse

Digitaliseringen i samfunnet har gjort Barnevakten mer aktuell enn grunnleggerne kunne drømme om for 20 år siden.

På slutten av 90-tallet gjennomgikk Norge en medierevolusjon. NRK-monopolet ble opphevet og flere nye tv-kanaler ble lansert. Nye og brukervennlige spillkonsoller kom på markedet og mange barn og unge gledet seg over å kunne bruke fritiden sin med ny teknologi og fengende dataspill.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.
Krav om regulering

Mange var glade for liberaliseringen og det økende mediemangfoldet, men det var også foreldre som bekymret seg for hvordan barn og unges liv ville bli påvirket negativt av den nye og massive mediebruken. Bekymringen rettet seg i hovedsak mot hvordan unges tanker og følelser ville takle eksponering av medievold, seksualisert innhold og et grovere språk enn det NRK hadde gitt rom for.

Det var en rekke verdibaserte organisasjoner som engasjerte seg i mediepolitikken og påpekte at barnas perspektiv ikke ble tatt hensyn til i stor nok grad. Særlig sterk var kritikken mot manglende reguleringer av utenlandske tv-kanaler.

Avkappede hoder

En søndag ettermiddag om høsten i år 2000 satt Roar Røise fra Tønsberg og så på TV3-serien Xena (hovedbildet over). Hoder ble kappet av og struper skåret over. Han ble opprørt over at slike serier kunne vises i beste sendetid der mange barn var benket rundt tv-apparatene. Røise kontaktet tv-kanalen og ba om at serien måtte flyttes til et senere tidspunkt, uten å bli tatt på alvor. Da gikk han til annonsørene som reagerte spontant og trakk seg, og TV3 fjernet serien fra skjermen.

Resultatet skapte ideen om Barnevakten; en organisasjon som skulle jobbe for å beskytte barn mot medievold.

Holdt foredrag

Kristelig Kringkastingslag, i dag Tro og Medier, var en av organisasjonene som jobbet for et såkalt vannskille-lovverk blant norske tv-kanaler; at programmer for voksne skulle sendes etter klokken 21 om kvelden.

Organisasjonen ble utfordret til å finansiere etableringen av Barnevakten som en selvstendig og uavhengig organisasjon som skulle bygge på FNs barnekonvensjon og skolens verdigrunnlag.

Det første året i Barnevaktens historie ble brukt til å utmeisle en grunnleggende visjon for den nyfødte organisasjonen. Visjonen skulle balansere både barnets krav til beskyttelse mot skadelig innhold og barnets rett til å bruke mediene.

Barnevakten utviklet en langsiktig strategi der hovedfokuset var å gi kunnskap til foreldre og foresatte ved å framheve positivt medieinnhold, ha en tydelig visjon, ha foreldre som den viktigste målgruppen og søke dialog med produsentene av medieinnhold for å få aktørene til å bli mer bevisste på barn og unge som mediebrukere.

Det ble etablert et fagråd for å styrke Barnevaktens faglige kompetanse. Fagrådet bestod av blant andre barnepsykolog Magne Raundalen og voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk. Med fagrådet i ryggen framsto Barnevakten som en seriøs og kompetent organisasjon. Temakvelder viste seg raskt å være en viktig kanal for å nå ut til foreldre med informasjon. Den store pågangen gjorde at det måtte etableres et nettverk av foredragsholdere som kunne dekke etterspørselen fra store deler av landet.

Vi ønsker å oppmuntre alle foreldre til å jobbe sammen for at alle barn og unge skal være trygge og bevisste mediebrukere

Heiet på positivt medieinnhold

Det var den mye omdiskuterte tv-serien Big Brother som gjorde Barnevakten kjent i hele Norge. Serien ble lansert 1. mai 2001 og norske medier skrev at den nystartende organisasjonen Barnevakten mente at serien burde flyttes til senere på kvelden fordi den ikke var egnet for barn og unge.

Barnevaktens stab og styre var opptatt at Barnevakten fra starten skulle gi balanserte råd om barn og medier.

I de første 10 årene av Barnevaktens liv ble det etablert en omfattende anmelderavdeling i Barnevakten med mål om å kunne peke på spill og filmer som hadde et godt budskap, hadde god faglig kvalitet og som var tilpasset barnets modenhet og alder. Vi samarbeidet tett med norske tv-produsenter og delte årlig ut pris til det vi mente var den beste tv-produksjonen for barn og unge.

Ved å ha fokus både på barnets rett til frihet og samfunnets ansvar for å beskytte barna mot skadelig innhold, ble vi respektert og lyttet til av politikere, medier, pedagoger og helsepersonell.

Inspirert av Japan

Barnevakten var en av de første ideelle aktørene i et globalt perspektiv som hadde barn og mediebruk som hovedfokus. I 2004 var ledelsen i organisasjonen på besøk til ulike mediemiljøer og familieorganisasjoner i USA, blant annet Focus on the Family.

Samme året reiste lederne på studietur til Japan for å få mer kunnskap om spillmiljøet i landet. Japans næringsliv var på den tiden ledende i utviklingen av ny digital teknologi og dataspill. Det ble opprettet gode relasjoner. Flere delegasjoner av skoleledere fra Japan besøkte Barnevakten i Bergen flere ganger i årene etter for å hente inspirasjon tilbake fra Barnevakten og vår norske måte å tenke foreldreskap og samhandling mellom barn og voksne i det digitale.

Partnerskap med næringslivet

I 2010 ble Barnevakten for alvor en internasjonal aktør. Kavlifondet bidro med finansiering av en engelskspråklig nettside som hadde besøkende fra over 140 nasjoner. I 2011 ble nettsiden nominert til det prestisjetunge Nominet Trust i England.

I årene etter inngikk vi også langsiktige samarbeidsprosjekt med Telenor og Canal Digital. Sammen med Telenor, Medietilsynet og Røde Kors startet vi turneen Bruk Hue som underviste årlig tusenvis av ungdomsskoleelever om hvordan en kan være en god venn på nett.

Bruk Hue-turneen rullet rundt i Norge i tillegg til at Barnevakten hadde egne foredragsholdere stasjonert rundt om i hele landet og møtte foreldre og elever i barnehage, barneskole og i ungdomsskolen.

I flere år gjennomførte Barnevakten større samfunnsbyggende prosjekt som var ledet av EU. Her fikk vi god erfaring med forskningsbaserte prosjekter og viktigheten av å jobbe med nettvett på tvers av landegrenser. I 2019 besøkte staben i Barnevakten hovedkontorene til Google og Apple i Silicon Valley i USA. Vi møtte også en engasjert og entusiastisk ledelse i vår søsterorganisasjon Common Sense Media i San Fransisco.

Tar barn på alvor

I løpet av Barnevaktens 20-års historie har smarttelefonen og nettbrettet blitt oppfunnet. Sosiale medier er allemannseie, nettspill er vanlig og skolene bruker digitale enheter i undervisning av elevene. Barnevaktens visjon om trygge og bevisste mediebrukere er mer aktuell
enn noen gang i et mangfoldig, globalt og heldigitalt samfunn.

Som et ledd i vår 20-års markering lanserte vi undersøkelsen «Skjermet barndom?» våren 2020. Undersøkelsen stiller spørsmål ved foreldre og læreres holdninger til barn og unges skjermbruk. Barnevakten ønsker å ta barna på alvor ved å gi foreldre, foresatte og lærere god kunnskap om digitale medier, hvordan barn bruker mediene og tips om gode spill, filmer og apper. Vi vil også stimulere til økt etisk refleksjon rundt barns bruk av digitale medier i et samfunnsperspektiv.

Veien videre

Barnevakten ble etablert av en helt vanlig privatperson som ble engasjert og valgte å gjøre noe for at barn og unge skulle få det bedre. Initiativet fra Roar Røise har fått store ringvirkninger. På den ene siden ved å etablere en organisasjon som reagerer og aksjonerer, og på den andre siden har tett dialog med foreldre og mye kontakt med barn og unge. Det er familien som vet hvor «skoen trykker», og det er de som hele tiden utfordrer oss til å søke ny kunnskap og gi gode råd.

I årene som kommer vil Barnevakten utvide staben med flere foredragsholdere for å kunne tilby enda flere foredrag og kurs. Vi vil tilby gode læringsressurser i nettvett/digital dømmekraft til bruk i skolen og i hjemmet.

Næringslivet vil bli utfordret til å lage gode digitale produkter for barn, og vi vil ikke minst jobbe for et enda tettere bånd mellom hjem og skole med fokus på barn og unges mediebruk. Vi ser på oss selv som foreldreorganisasjonen som ønsker å oppmuntre alle foreldre til å jobber sammen for at visjonen om at alle barn og unge skal være trygge og bevisste mediebrukere, skal bli oppfylt.

Koronakrisen

Vi hadde store planer for å markere 20-års jubileet vårt. Kronprinsen og prinsessen var invitert til fest på Torgalmenningen i Bergen i august. Men så kom koronapandemien i mars og hele Norge gikk i karantene. Alle planlagte foredrag på skolene ble avlyst da skolene og barnehagene stengte og vi måtte avlyse også den fysiske jubileumsfesten. Men vi ble likevel mer aktuell enn vi kunne ane.

Antall foreldre og lærere som kontaktet oss ble rekordstort på mail, telefon og chatt. De som tok personlig kontakt, ønsket råd og tips. Veldig mye handlet om foreldres behov for råd om sosiale medier og tjenester som for barna kunne brukes til kommunikasjon med venner.

Det kom også mange henvendelser som gjaldt spill, siden barna fikk mye ekstra tid, og siden onlinespill for mange ble denne periodens eneste arena for lek og kommunikasjon.

Henvendelser gjenspeilet også utfordringer knyttet til den nye situasjonen hvor både skole og fritid skjedde via skjermer. Noe gjaldt mobbesaker og utenforskap mens andre ting gjaldt fortvilte foreldre til skoletrøtte tenåringer hvor det var nærmest umulig å få gjort noe som helst skolearbeid. Det var også i denne perioden stor økning i treff på artikler hos barnevakten.no, spesielt til artikler om sosiale apper og spill, anbefalte filmer, personvern og omtaler av kommunikasjonsplattformer som skolene kunne benytte seg av. Trafikktallene viste totalt 115.000 unike brukere i mars 2020. Det var over 20.000 flere enn i mars 2019.

Jubileumsåret er ennå ikke omme. Planen er å arrangere seminar for politikerne på Stortinget. Våre folkevalgte trenger mer kunnskap om barnas liv i digitale medier. Slik vil vi feire at vår visjon om trygge og bevisste mediebrukere er noe hele landet må jobbe for!

Husker du?

2000: Bruken av tekstmeldinger etablerer seg for alvor.
2003: Skype lanseres.
2004: Google børsnoteres.
2005: Youtube ser verdens lys.
2007: Apple lanserer Iphone. Bruken av Facebook tar av.
2010: Instagram lanseres. Ipad kommer på markedet.
2011: Offisiell lansering av Minecraft. Snapchat inntar skjermene. Spillestrømmetjenesten Twitch åpner.
2012: Oculus VR gjør verden tredimensjonal.
2013: Chromecast lanseres.
2015: Apple Watch gjør klokker smarte.
2016: Pokemon Go skaper furore.
2017: Musically blir til Tiktok. Fortnite skaper mer furore.
2019: Paradigmeskifte for tv-konsum? Netflix dominerer. Disney+ og Apple TV+ lanseres.

Les mer om Barnevakten her.


Tips og råd hver uke: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.