Barnas digitale hverdag de neste årene

Hvordan vil barn og unge i Norge bli preget av Google, Apple og andre store teknologiselskaper i årene som kommer? Barnevakten besøkte Silicon Valley og San Fransisco i juni i år for å bedre kunne forstå dette og for å knytte kontakter.

Barnevakten på studietur i Silicon Valley

Skolene i Norge har de siste årene innført digitale enheter til mange av elevene. Undervisningløsninger og dataprogrammer leveres av blant annet Google, Microsoft og Apple. Det skjer samtidig med at skole-Norge innfører nye læreplaner som skal tilpasses en ny digital tidsalder: Det skal bli mer dybdelæring og mer fokus på innhenting av kunnskap via nettet.

Barnevakten besøkte San Fransisco i sommer (2019) for å lære mer og for å knytte kontakter for mulig samarbeid, med på turen var et bredt lag på ni personer slik at ulike arbeidsområder var representert: Faglig leder, forsker, redaktør, spillanmelder og så videre.

– Det er ingen tvil om at digitaliseringen vil fortsette med stor styrke også i årene som kommer. Det investeres enorme beløp i utvikling av teknologien her borte, sier daglig leder i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik (bildet øverst), etter det fem dager lange studiebesøket hos teknologiselskaper på vestkysten av USA.

– Selskaper som Google og Apple har fra før enorme mengder av data fra brukerne sine og de kan derfor satse stort på å bruke dette i å utvikle kunstig intelligens. Vårt inntrykk fra samtalene vi har hatt, er at det er innenfor medisin og skole at teknologien vil gi mange nye produkter og løsninger i årene som kommer, sier Vik.

Foto: Barnevakten
Bildet: Det er avdelingen Google Education som har ansvaret for undervisningsløsningene som leveres til norske skoler. Google sa at selskapet ikke lager profiler av barna eller sender dem reklame inne i skoleløsningen.

Barnevakten har erfaring med å samarbeide med lærere om nettvett-undervisning i Norge i snart 20 år. Nå blir Barnevaktens foredrag og ressurser brukt av over 53 prosent av alle grunnskolene i Norge. Denne høsten utvider Barnevakten og lanserer en egen portal rettet mot lærere i barnehage og skole.

– Vårt besøk i Silicon Valey er et ledd i vårt arbeid med å kunne forstå og tolke den teknologiske utviklingen som kommer til å påvirke barn og unge i framtiden. Vår kompetanse vil kunne komme lærerne til gode ved at vi kan dele av vår kunnskap og våre analyser, slik at lærere kan gi elevene trygge rammer i en digital skole, og at de kan få til gode samarbeid med hjemmet om blant annet skjermtid, og at man kan forebygge digital mobbing og spilleavhenghet, sier Vik.

Foto: Barnevakten
Bildet: På Googles hovedkontor utenfor San Fransisco fikk Barnevakten møter med ansatte og mellomledere i selskapet.

Nettvett og digital kompetanse er ferskvare og det er stadig noe nytt å lære eller ta stilling til. En av de store datagigantene tester nå ut ansiktsgjenkjenning i undervisningen på en skole i USA. Den enkelte elev filmes kontinuerlig under oppgavene som eleven utfører. Maskinen forstår om eleven for eksempel kjeder seg, og maskinen kan da sette i gang tiltak, for eksempel bytte oppgaver eller vise noe mer interessant på skjermen.

Er dette noe vi ønsker velkommen i Norge? Fra før av får barna stadige dopamingaver i spillene de spiller, for spillene er lagt opp til at man ikke skal kjede seg. Bør undervisning legges opp på samme måte? Hva skjer da med barna i timene de ikke er tilknyttet en «dopaminmaskin»? Og hvor mye informasjon fra ansiktsgjenkjenningen vil bli samlet inn og levert til læreren i form av tall og søyler? Hvem programmerer algoritmetiltakene? Etter hvilke verdier programmeres tiltakene ut fra? Vil algoritmene bli den nye læreren?

Dette er noen av spørsmålene som blir aktuelle for lærere og foreldre reflektere over i årene som kommer.

Inntrykket Barnevakten fikk fra denne studieturen var at algoritmene vil komme enda mer i bruk på flere områder. Mange steder vil det være til hjelp for oss mennesker, men det er også situasjoner der man antagelig bør si nei takk.

Barnevakten har et særlig fokus på å bevisstgjøre barn og voksne på hvordan nettet påvirker barn, slik at barn og unge kan bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

– Når datamaskiner overtar deler av undervisningen i skolen og internett gir barn tilgang til mye informasjon og mange nye muligheter, er det avgjørende av det norske samfunnet bruker tid på refleksjon om hvordan vi kan sikre barna en fri og trygg oppvekst. Barnevakten skal være en fri og uavhengig organisasjon som leter etter gode verdier som kan trygge og bevisstgjøre barna våre til å bygge gode fellesskap i en stadig mer fragmentert og mangfoldig digital tidsalder, sier Vik.

Foto: Barnevakten
Bildet: Google har mange unge ansatte fra hele verden. På hovedkontoret kan man spise lunsj i det fri.

Barnevakten besøkte blant annet også organisasjonen Common Sense som ligner på Barnevakten. Det er kulturforskjeller mellom Norge og USA, men det er likevel muligheter for samarbeid mellom organisasjonene som lærere i Norge kan dra nytte av på sikt.

Bli medlem av Barnevakten