Unges digitale dannelse

Bok om de unges digitale dannelse

Det danske «Medierådet for barn og unge» har utgitt en bok med tittelen «Unges digitale dannelse». Foreldre kan gjøre lurt i å holde seg oppdatert med slike bøker.

Hvert kapittel er skrevet av ulike forskere, journalister og eksperter.

Boken tar opp temaer som:

 • Unges konsentrasjonsproblemer
 • Bør mobilen i skapet?
 • Digitale trafikkregler
 • Skam
 • Forebygging
 • Rammer setter barna fri

Klarer ikke konsentrere seg

Journalisten Søren Hebsgaard skriver om en undersøkelse han utførte blant elever i videregående skole i 2012. 16 prosent av guttene og 31 prosent av jentene syntes de brukte mobilen for mye. Han gjentok undersøkelsen i 2016, da svarte 40 prosent av guttene og 67 prosent av jentene at de brukte mobilen for mye.

Over en tredel av tenåringene svarte at de ikke klarer å konsentrere seg, selv om de prøver. Kun 13 prosent svarte at det var lett å konsentrere seg, enten det nå var snakk om å se en film, gjøre lekser eller delta i en samtale.

Hebsgaard forteller at han selv har installert en app som hjelper ham å la mobilen ligge mens han arbeider.

Han skriver også at antall jenter som føler seg stresset, har økt veldig mye på ti år. I 2005 var det 13 prosent av jentene på videregående skoler som følte seg stresset. I 2016-2017 var det 40 prosent av jentene som sa de var stresset.

Man må innse de digitale begrensningene

Johannes Andersen er lektor og forsker. Han starter sitt kapittel med å forklare at kjernen i digital dannelse handler om å forstå hvilke begrensninger det er i digital kommunikasjon når det gjelder å skape produktive sosiale relasjoner.

Han forteller også om det ikke helt uvanlige fenomenet der folk avslører intime detaljer om andre. Grunnen til at det er ekstra vondt å bli hengt ut på nettet, er at offeret ikke vet hvor mange som har sett uthengingen og videre at det ubehagelige kan dukke opp flere år senere når noen tar et søk. Offeret føler også skam fordi man ikke maktet å forutse sviket fra den som fikk høre den intime detaljen. Man stolte på hverandre.

Uten havet kunne vi ikke ha rodd til øyene

Camilla Mehlsen har en lang CV, la oss kalle henne forfatter her. Dagens barn vokser opp med internett og kan knapt tenke seg en verden uten. Mehlsen forteller om en femtenåring som spurte sine foreldre: Hvordan fikk dere brukt internett før det var datamaskiner?

Man skulle kanskje tro at unge i dag har lært seg digitale kjøreregler siden de har vokst opp med nettbrett og mobiltelefoner. Men det har de ikke, sier Mehlsen. «De digitale innfødte er en besnærende tanke, men de finnes ikke.»

Flere av bokens bidragsytere etterlyser strammere rammer og oppdragelse, det gjør også Mehlsen. Hun skriver at i Danmark har barna fått frie tøyler. Danske gutter mellom elleve og 13 år har verdensrekord i daglige timer med digitale spill.

Dette til kontrast til for eksempel Steve Jobs som utviklet iPaden. I et intervju i 2010 fortalte han at han nektet sine barn å bruke iPaden.

Mehlsen setter frem tre bud for bedre digital balanse:

 • Lær barna å unitaske (gjøre én ting om gangen)
 • Mer hightech krever mer hightouch. Med hightouch mener hun gammeldags berøring av fysiske ting og mennesker
 • Samtal om felles regler – og følg dem

Forklar loven

Jonas Ravn er prosjektleder ved Center for Digital Pædagogik ved Aarhus Universitet. Han kommer med flere råd når det gjelder barnas digitale oppførsel, blant annet:

 • Vær tydelig om de juridiske forhold, det vil si de delene som man ikke kan tolke seg vekk fra
 • Snakk om misforståelser og misbruk i stedet for skyld
 • Anerkjenn løpende at barnas bruk av sosiale medier inneholder masse positivt

Nå leker vi sammen igjen

Bokens råd går ut på at foreldrene må være mer delaktige i barnas digitale liv og at man også må legge til rette for å være sammen analogt. I tillegg etterlyser man strengere foreldre – fordi dansker er så slappe og liberale ifølge forfatterne.

På en skole som sa nei til mobiltelefoner, fikk man etter hvert høre positive tilbakemeldinger fra barna. For eksempel ei jente i fjerde klasse uttalte: «Nå leker vi sammen igjen.»

Slike bøker kan være være lurt å få med seg, man øker bevisstheten angående den digitale oppdragelsen. Det er flere tips man kan ta med seg.

Boken er skrevet på dansk og kan kjøpes her

Boken er på 105 sider. Prisen er 184 danske kroner pluss porto for papirbok eller 80 kroner for e-bok.

Boken kom ut i mai 2017.

Redaktør: Per Straarup Søndergaard. Bidragsytere: Søren Hebsgaard, Johannes Andersen, Camilla Mehlsen, Anne Mette Thorhauge, Jonas Ravn, Louise Ørum Skytt, Linda Sendrup, Christine Lehn-Schiøler

Vis Ressurser