Foto: Skjermdump

Dette bør du vite om du har barn på sosiale medier

Her får du informasjon og praktiske råd om mulighetene og farene som bruk av sosiale medier gir. – Svært nyttig, mener Barnevakten.

(Artikkelen er fra 2014) Barn og unges bruk av sosiale medier er et hyppig tema for diskusjoner, og som foreldre kan det være utfordrende å forholde seg til hvilke tjenester barna kan få bruke, og hvordan man skal veilede barna i mediehverdagen.

Av den grunn har Medietilsynet utviklet en foreldreveileder i samarbeid med en rekke ideelle og kommersielle virksomheter, som alle ønsker å bidra til tydelige og positive holdninger til bruk av sosiale medier.

– Foreldre er nøkkelen til barns forståelse av språk, holdninger og atferd. En veileder om sosiale medier kan utvide foreldrenes kunnskap og innsikt i de mange mulighetene og fellene det nye universet byr på. Målet er å bidra til at familien finner fram til fornuftige kjøreregler, og at barn på sosiale medier opplever dette som positivt, hyggelig og trygt, sier prosjektleder Arnfinn Eide i Medietilsynet Trygg bruk.

Et utgangspunkt for samtale

Veilederen tilbyr nyttig informasjon knyttet til en rekke aspekter ved barn og unges bruk av sosiale medier, så som:

  • Hvordan vurdere om det er greit at mitt barn får bruke en tjeneste?
  • Hva bør tenkes gjennom i forhold til sikkerhetsinnstillinger, brukernavn og passord?
  • Skal jeg være venn med barnet mitt?
  • Hva med spill, apper og reklame i sosiale medier?

I tillegg tilbyr veilederen en rekke samtalepunkter, som kan være svært nyttige å ha som utgangspunkt i dialog med barna, eller som et grunnlag for samtale på foreldremøter eller med andre foreldre i hverdagen.

– Et godt utgangspunkt

Barnevakten har vært tett involvert i utviklingen av veilederen, og anbefaler denne på det varmeste til foreldre.

– Denne veilederen er et produkt som alle bidragsyterne i Trygg bruk-nettverket er vel forent om. Heftet er enkelt, lettlest og rett på sak. Veilederen tilbyr generell informasjon og nyttige retningslinjer som ikke er avhengig av type tjeneste og om man bruker mobil, nettbrett eller datamaskin, sier daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik i Barnevakten.

– I hverdagen forsøker foreldre å bringe sine verdier og holdninger videre til barna, og rådene og samtalepunktene som tilbys her utgjør et nøytralt utgangspunkt som gjør det lettere å ha en åpen dialog og bli enige om et felles rammeverk.

– Den utbredte delingskulturen som finnes blant barn og unge på sosiale medier er for det meste positiv. I dette heftet finner du informasjon om dette, samt en rekke gode råd på veien som gjør det lettere å møte eventuelle utfordringer, sier Vik.

Tilgjengelig for fri bruk

Veilederen er fritt tilgjengelig på Medietilsynet sine nettsider. Filene er publisert i trykkeklar kvalitet, de kan lastes ned og brukes i sin helhet for individuell bruk, men kan også benyttes i foreldremøter som diskusjonsunderlag. Filene kan skrives ut eller trykkes av den som ønsker det, men kravet er at utseende, innhold og avsender-logoer er som i originalfilene.

– Mengden av henvendelser både fra foreldre, skoler og medier tyder på at dette er en lenge etterlengtet veileder. Vi er derfor spesielt glad for at alle våre samarbeidspartnere har stilt seg bak veilederen med sine respektive logoer, sier Arnfinn Eide.

Last ned veilederen som pdf-fil

Om bidragsyterne

Veileder utgitt av Barnevakten, SafeKids, dubestemmer.no, Erase Me, eukidsonline.net, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), IKT Norge, Kors på halsen, Politiet, Lotteri- og stiftelsestilsynet, My Call, nettvett.no, One Call, Redd Barna, Snakk trygt, Senter for IKT i utdanningen, Sintef, slettmeg.no, Skeiv ungdom, Ta ansvar, Tele2, Telenor, ung.no, Ungdomstelefonen, Institutt for medier og kommunikasjon og Medietilsynet Trygg bruk.


Få oppdatert informasjon samt tips og råd om barns mediebruk:

Bli medlem av Barnevakten