Foto: Shutterstock / Drazen Zigic.

1 av 10 barn blir mobbet på skolen

Elevundersøkelsen sjekker trivselen fra 5. trinn til ut videregående skole. Undersøkelsen omhandler både mobbing og læringsmiljø. Stort sett trives elevene og de er godt fornøyd med leksehjelpen fra foreldrene. Men mobbetallene har de siste årene gått opp.

Det er Utdanningsdirektoratet som står bak Elevundersøkelsen der 450.000 elever fra 5. trinn til vg3 har svart. Undersøkelsen ble gjennomført i november-desember 2023.

Rapporten viser tall for 5. trinn til ut videregående skole. Vi har valgt ut 7. trinn:

13 prosent av elevene blir mobbet i 7. trinn

Elevene ble spurt om mobbing «de siste månedene».

  • 12,8 prosent blir mobbet på skolen.
  • 11 prosent av elevene har blitt mobbet av andre elever. I fjor: 10 prosent.
  • 2,5 prosent har blitt mobbet av voksne på skolen. I fjor: 1,5 prosent.
  • 5 prosent har blitt mobbet digitalt. I fjor: 4 prosent.

Mobbing i 7. trinn har samlet økt med omkring 3 prosentpoeng fra skoleåret 2021-2022 til skoleåret 2023-2024. Nettmobbingen har økt med 1 prosentpoeng.

Jenter blir litt oftere mobbet enn gutter i 7. trinn, tallene er 13,6 prosent mot 11,5 prosent.

På 7. trinn har mobbingen økt jevnt siden 2018. Halvparten av de som blir mobbet på 7. trinn, sier at de likevel trives godt på skolen.

Antall elever som blir mobbet i 7. trinn, er omkring 7500.

2700 blir nettmobbet.

Alle disse tallene gjaldt altså 7. trinn.

Mobbingen har økt de siste årene

Samlet sett har mobbetallene steget de siste årene i skolen. Ser man på hvert år for seg, er det typisk at mobbetallene synker trinn for trinn gjennom skolegangen og ender lavest på videregående skole (3 prosent blir mobbet det siste året på videregående skole).

PROSENT SOM BLIR MOBBET 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn
15,7 13,4 12,8 11,5 12,2 10,9
Blir mobbet av voksne på skolen 1,3 1,6 2,5 2,8 4,3 4,9
Blir mobbet digitalt 5,9 5,1 4,8 4,6 4,9 4,9
Elevene gir foreldrene 4 av 5 mulige poeng

Elevene fikk se disse påstandene:

  • Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen.
  • Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme.
  • Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet.

Fra 5. trinn til ut videregående skole var elevene godt fornøyd med foreldrenes innsats. Av 5 mulige poeng som toppscore fikk foreldrene omkring 4,2. Tallet varierer noe fra trinn til trinn.

Skal gi tydeligere råd

– Statsforvalterne rapporterer om at de får stadig flere meldinger fra foreldre, eller elevene selv som ikke har det trygt og godt på skolen. Det er med andre ord samme trend som vi ser i Elevundersøkelsen. Det er en av flere grunner til at det er viktig å styrke samarbeidet med statsforvalterne, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Han sier også at direktoratet skal utarbeide mer tydelige råd for å støtte skolene og barnehagene.

Elevundersøkelsen omhandler også disse temaene:

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / Drazen Zigic.)

Les også