Kategori: Skole

Slik sjekker du om skolemaskinen er trygg

Barneskoleelever kan ha tilgang til porno, vold eller skremmende innhold på nettbrettene og datamaskinene som de får utlevert av skolen. Som forelder kan du sjekke om skolemaskinen er trygg, men det blir på eget ansvar.

Kommunen er digital enehersker over elevene 

Når foreldre oppdager at elevmaskinene slipper gjennom porno, obduksjoner og krig, finnes det ingen klageinstans. Det er essensen i et brev fra Statsforvalteren til en pappa i Tønsberg.  

Dansk selskap lager alternativ digital skoleløsning

I Danmark er Googles skoleløsning i dagens utgave forbudt fordi den tapper informasjon fra elevene. Et dansk selskap er i ferd med å lage en skoleløsning som et alternativ til gigantene Microsoft, Apple og Google.

Stortinget vil ha Kripos-filter på elevenes nettbrett

Stortinget bestemte i dag at regjeringen skal "sterkt anbefale" Kripos-filter på skolemaskinene. I 2018 bestemte Stortinget noe lignende om skolefilter, men vedtaket ble den gangen på et eller annet vis vannet ut på veien nedover i byråkratiet og ut i skolene.

Skole-KI kan røpe farlige ideer til barn

Bruk av kunstig intelligens i skolene har ingen offentlige krav til aldersgrenser, barnefilter eller faktakvalitet. Kravet er kun at KI-ene ikke skal vise skadelig innhold.

– Pinglete veileder fra Udir om kunstig intelligens i skolen

En ny veileder fra Utdanningsdirektoratet stiller ingen krav til kvaliteten på kunstig intelligens som elever skal bruke i skolene. Barnevakten mener myndighetene må pålegge kommunene å velge skole-KI som har barnefilter og som oppfyller minstekrav innen faktanivå.

Skole-AI og skole-søk er ikke nøytrale 

En kunstig intelligens viste seg å være rasistisk, og en søkemotor favoriserer nettsteder som betaler mest. Skolens digitale hjelpemidler er ikke nøytrale og elevene blir naturlig nok påvirket.

Elever kan se skrekkfilmer på barneskolens nettbrett

Nå er det ikke lenger kun foreldre som varsler om vold, porno og rus som elever på barneskoler kan se på nettbrettene. Kommuneoverlegen i Rælingen har sendt pålegg om at elevnettbrettene ikke skal vise helseskadelig innhold. Men kommunen nekter å følge pålegget.

Elevenes telefoner skal ikke brukes på skolene

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for bruk av telefoner og smartklokker i barneskoler, ungdomsskoler og i videregående skole. Den sier: "Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet."

Danmark med nye skjermråd for skolen

I Danmark skal man forsøke å begrense distraksjonene som skjermene kan gi i klasserommene. Man forsøker også å finne en balanse mellom det digitale og det analoge. Myndighetene har laget et hefte med anbefalinger til skolene.

Dansk datatilsyn sier skolenes Google-avtale er ulovlig

53 danske kommuner sender fra seg data om elevenes bruk av Googles skoleløsning, nettleser og datamaskiner. En del av disse opplysningene er det ikke hjemmel for å dele, skriver det danske datatilsynet som pålegger kommunene å rydde opp.

1 av 10 barn blir mobbet på skolen

Elevundersøkelsen sjekker trivselen fra 5. trinn til ut videregående skole. Undersøkelsen omhandler både mobbing og læringsmiljø. Stort sett trives elevene og de er godt fornøyd med leksehjelpen fra foreldrene. Men mobbetallene har de siste årene gått opp.

Må foreldre erstatte skolens nettbrett?

Elever ned i seksårsalderen kan føle seg presset til å signere dataavtale med skolen, men det er ingen plikt til å underskrive. Det er skolen som må erstatte skolemaskiner som blir ødelagt. Unntaket er hærverk, da må foreldre og barn betale.

Fant ulovlige designfeil i skoleapper

TRUET MED DAGBØTER: Skolene må følge reglene for universell utforming slik at blant annet elever med dårlig syn kan lese hva som står på nettsider og i apper og digitale bøker. Uutilsynet fant en god del feil da man sjekket seks kommuner.