Foto: Colourbox

En arena for kreativitet og læring

– Det er viktigere å spørre seg om hva skjermtiden brukes til enn å telle nøyaktig antall timer, sier seniorrådgiver Jørund Høie Skaug ved Senter for IKT i utdanningen.

Foto: Senter for IKT i utdanningen
Jørund Høie Skaug. (Foto: Senter for IKT i utdanningen)

Mange foreldre er raske med å heve pekefingeren når de synes at barna bruker for mye tid på digitale medier. De ser barn som er oppslukt av skjermen, men ofte glemmer vi voksne å spørre oss selv hva barn og unge faktisk bruker skjermtiden til.

– Det er en tydelig tendens til at mange ser på mediebruk som enten positiv eller negativ. Dataspill og sosiale medier blir ofte sekkebegrep der man glemmer nyansene, sier seniorrådgiver Jørund Høie Skaug ved Senter for IKT i Utdanningen.

Fortjener anerkjennelse

Skaug mener at både foreldre og fagfolk bør bli mer bevisste på hvordan de forholder seg til barn og unges mediebruk.

– Skjermtid blir ofte et upresist begrep. Det å lage en nettside eller å programmere er noe helt annet enn passivt konsum. For mange barn og unge er skjermen en kreativ og skapende arena der de får rom til å utvikle seg.

Den digitale mediekulturen er ung, og seniorrådgiveren trekker frem at det i forhold til idrett finnes helt andre holdninger og tradisjoner.

– Dersom barn og unge er flinke i en idrett gis de anledning til å trene og trene. Det finnes idrettsgymnaser, toppidrettssentre og man kan dyrke dyre treningsinteresser.

Men i forhold til skjermbruk blir foreldre raskt kritiske.

– En del krangler i hjemmet handler nok om at foreldre ikke er flinke nok til å anerkjenne den mediekompetansen som finnes blant barn og unge. Flere har evner og talenter som kan utvikles på lik linje med idrettstalenter. Og da er det viktig at de får støtte i hjemmet til å holde på, mener Skaug, men han legger til at man selvsagt må være bevisst på at det ikke er bra for helsen å sitte foran skjermen hele døgnet.

Nytten avhengig av bruken

Voksnes enten/eller-holdning til skjermbruk kommer også til syne i forhold til ulike medietyper og sjangre, sier Skaug.

– Det er lite mening i å si at for eksempel bøker er bra, mens spill og tv er dårlig. Man kan lære mye av å se på tv, men man kan også bare sitte og zappe fordi man kjeder seg. På samme måte som bøker kan være både vesentlig litteratur og venstrehåndsarbeid som aldri burde vært utgitt.

– Som foreldre må man sette seg inn i hva de ulike medieproduktene handler om. Dersom barna liker å spille dataspill bør man finne ut hvilke spill barna liker, hva de går ut på, hvordan de fungerer og hvordan barna påvirkes. Ja, spilling kan være problematisk, men det er også en arena der man lærer lagarbeid, er sosial med venner og blir kjent med mennesker fra andre steder i verden. Alt dette er gode egenskaper som gir barna kunnskap og ferdigheter å ta med seg videre.

På samme måte trekker Skaug frem at selv om sosiale medier legger mye uheldig press på ungdom om å fremstå vellykket og få mange «likes», så er de på sitt beste en fin måte å utvikle vennskap på, hygge seg og dele opplevelser.

Digitale medier i skolen

Senter for IKT i Utdanningen er opptatt av at digitale medier kan være gode læringsarenaer. I skolen er det blitt god oppmerksomhet knyttet til spill og programmering, men Skaug understreker at utbyttet til elevene er avhengig av hvordan man bruker det.

– Skal man bruke spill i undervisningssammenheng må man ha et godt opplegg, der læreren legger det opp pedagogisk slik at man lærer mer enn å mestre det spilltekniske.

Han trekker også frem at sosiale medier kan være et godt verktøy i undervisningen. På Rothaugen skole i Bergen har man for eksempel brukt Facebook til å la elevene komme i kontakt med elever fra andre land og stille ressurspersoner spørsmål om forskjellige temaer de jobber med i engelsk og samfunnsfag.

Avslutningsvis vil seniorrådgiveren oppfordre foreldre og andre voksne til å ha en åpen tone og en positiv dialog med barn og unge om mediebruken.

– Prøv å komme til forståelse med barna. Ikke vær dømmende, og jobb samtidig for å finne balansen mellom skjermbruk og andre aktiviteter.

Senter for IKT i utdanningen jobber med ulike tjenester, prosjekter og ressurser som skal øke kvaliteten i utdanningen og gi bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagen, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehageutdanningen.

Les mer på iktsenteret.no