– En arena for vennskap og kunnskap

På sosiale medier diskuterer barn og unge viktige samfunnsspørsmål, opplever fellesskap og uttrykker sin kreativitet, sier trebarnsmor og «head of social media» i Sense Kommunikasjon, Elise Landa Omsland.

Foto: Silje Lien
Elise Landa Omsland, «head of social media» i Sense Kommunikasjon.

Sosiale medier bidrar til at det har blitt mer kommunikasjon mellom barn og unge, sier Omsland. Dette er positivt for barn generelt, men kanskje særlig for de som går på små skoler, bor på mindre steder, eller for barn som har interesser og hobbyer som gjør at de skiller seg litt ut.

– For barn som ikke har så lett for å finne venner, kan sosiale medier bli en særlig viktig arena. Her kan de finne likesinnede og oppleve et fellesskap når de knytter seg til et nettverk.

Delingskulturen blant barn og unge gir også rom for større åpenhet og mulighet for å diskutere viktige samfunnsspørsmål og tabubelagte temaer, sier Omsland.

– De snakker ikke bare om sminke og trivielle ting. De deler også kunnskap og informasjon med hverandre. På sosiale medier diskuteres det om samfunnsproblematikk, nyheter og temaer som er nært på og viktige for barn og unge.

– På den måten gjør delingskulturen at enda flere får tilgang til informasjon, og dette får de lettest fra «sine egne». Etter en viss alder blir jevnaldrende mer betydningsfulle, og foreldre ikke lenger enestående som formidler av viktig informasjon. Når det diskuteres om tabubelagte temaer som for eksempel homofili og innvandring, så gir sosiale medier mange barn og unge et sted å henvende seg til som vi voksne ikke tenker over en gang, sier Omsland.

Kreativiteten på topp

Omsland, som selv har tre barn, har fulgt barna sine på sosiale medier i ti år. Hun sier at dette er en arena der mange får utfolde sin egen kreativitet.

– Evnen til å skape og uttrykke seg blomstrer på sosiale medier. Bare tenk på hvor mye poden mestrer og med en type teknologi og utstyr som vi bare kunne drømme om når vi selv vokste opp. Barn og unge i dag har avansert teknologi som passer i bukselomma, og kun fantasien setter grenser for hva som er mulig å lage. De knipser bilder og pynter dem før de deler dem med andre. Andre synger og tar opptak av det, eller kombinerer video, bilder og tekst som et slideshow fra siste ferie. For å få til dette bruker og trener barna på ferdigheter som de skal ha med seg inn i et senere arbeidsliv. Så dette har stor verdi, både nå og i fremtiden, sier Omsland.

Noen bruker også sosiale medier til å uttrykke sine evner og det de brenner for, sier Omsland. Og det å få positiv respons er et grunnleggende behov alle har.

– Her kan barn og unge vise frem det de er gode på, og til og med talenter og evner som ikke kommer frem i den vanlige hverdagen eller på skolen. Noen lager sin egen side der de deler alt fra tegninger til video-
redigering og musikk. Så med sosiale medier er det lettere å fronte det man er god på. Man kan selvfølgelig diskutere om ikke det foregår en glorifisering og fokus på bare det som er bra i sosiale medier, men barn og unge kan aldri få nok positiv respons. Og det er helt nødvendig i et barns utvikling å oppleve mestring, sier Omsland.

Lærer å si sin mening

Sosiale medier gir også barn og unge ulike fora der de får bruke sin ytringsfrihet, samt øve seg til samfunnsengasjement, sier Omsland.

– Alle har rett til å si sin mening, samtidig som ytringsfrihet ikke legitimerer diskriminerende utsagn. Sistnevnte handler som oftest om manglende kunnskap, og digital kompetanse handler om å lære å uttrykke seg på riktig måte i et forum. Deling av kunnskap og synspunkter er viktig. Det handler om å være informert, opplyst og å lære av hverandre. Å tåle uenighet er en del av dette, og på sosiale medier settes viktige temaer på agendaen, og barn og unge blir engasjert og får hverandre med på viktige samfunnsspørsmål, sier Omsland.

Hun påpeker at voksne i stor grad dekker andelen som ytrer seg på negative måter i diverse kommentarfelt på sosiale medier. Dessverre er noen voksne dårlige forbilder for barn og mangler digital kompetanse, mener hun.

Voksne er verst

– Vi voksne er ofte verst, men heldigvis er det slik at barn og unge i dag vokser opp med sosiale medier og har det i ryggmargen på en annen måte enn vi har. De aller fleste skjønner hva som er riktig og galt å gjøre på nett. Mange medier, som for eksempel Aftenposten Junior og NRK Super, er flinke til å gi barna spalter der de får uttrykke seg, sier Omsland.

Kun et fåtall av barn og unge får store utfordringer når det gjelder å bruke sosiale medier på en positiv måte, fremhever hun. De aller fleste utøver digital kompetanse, og klarer seg bra.

– Det er menneskelig å feile, og det kan oppstå situasjoner som er vanskelig å håndtere på en god måte. På sosiale medier kan det bli for mye fokus på utseende og at alt skal være perfekt, men overvekten av bruken er positiv. En viktig ingrediens er at foreldre må være på banen fra tidlig av, skape dialog og vise barna hvordan man opptrer på sosiale medier, slik at det blir en trygg arena, avslutter Omsland.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com