Foto: Shutterstock

Den gode samtalen – uten telefon og nettbrett

Gode relasjoner med barnet er viktig også når det gjelder nettvett. Sett av tid til samtaler i hverdagen.

Nettvett handler også om å dekke grunnleggende behov

Med grunnleggende behov dekket, slik som søvn, sunn mat, familietilhørighet og så videre, stiller barnet sterkere overfor alt som kan foregå i digitale kanaler. Med for eksempel god selvfølelse gir man ikke så lett etter for press eller erting. Og når man har god familietilhørighet, tåler man bedre å se vennebilder fra en kinotur som man ikke ble invitert med til.

Man kan gjerne si at nettvett starter med å bygge gode relasjoner med barnet. Med gode relasjoner, slik at det er lettere å samtale, kan du gi barnet praktiske råd om nettvett og du kan lettere overbevise barnet om at det er lurt å legge seg tidlig nok til å få nok søvn.

Det er ikke bare slik at gode relasjoner åpner for samtaler. Men samtaler kan også gi gode relasjoner. Derfor er samtaler en nøkkelord når det gjelder nettvett. Hvordan skal man så få til gode samtaler? Vi har fått noen tips fra Unicef Norge:

Trygge barn oppfører seg tryggere

Unicef Norge skriver: «Når barn føler seg trygge og fri til å dele det de har på hjertet, viser undersøkelser at det er mindre sannsynlig at de vil eksperimentere med risikofylt atferd, og at det er mer sannsynlig at de vil utvikle seg til å bli trygge og selvsikre.»

Foto: Unicef
Kristin Oudmayer i Unicef.

Kristin Oudmayer har fire råd til gode samtaler med barn og unge. Oudmayer er direktør for barnerettighetene og bærekraft i Unicef Norge. Hun har jobbet 18 år i psykiatrien, har skrevet to bøker om mobbing og har arbeidet med oppfølging av barn som pårørende som sitt spesialfelt.

Oudmayers råd til gode samtaler med barn og unge

1) Barn er vare og kan lett føle seg avvist og til bry. Vær inkluderende gjennom et åpent kroppsspråk som signaliserer at du er tilgjengelig for en prat. Dette innebærer også veldig tydelig å legge bort mobilen og skru av TV-en.

2) Det er en vesens forskjell på å høre at barn snakker, og å lytte til det de faktisk sier. En god samtale handler i stor grad om lytting. Noen ganger aktivt, gjennom å stille gode oppfølgingsspørsmål og gjennom et kroppsspråk som viser at du følger med. Andre ganger ved å la barnet prate ut – uten avbrytelser i form av spørsmål eller rettelser.

3) Ofte er det viktigere for barnet å få satt ord på det de har på hjertet, enn å få våre råd. Ved å lytte og være tålmodig, kan du få innblikk i hvordan barnet virkelig har det.

4) En ting er å vise interesse og stille gode spørsmål som kan hjelpe barn å fortelle, og til å uttrykke egne følelser og behov. Noe annet er å være styrt av eget behov for å vite. Voksne kan bli svært intense i sin spørsmålsstilling – særlig når vi værer at noe er galt eller vanskelig. La likevel barnet styre samtalen, og ikke press det til å fortelle noe det ikke selv tar initiativ til. Det kan få et barn som trenger å åpne seg, til å lukke seg. Et råd kan være heller å si avslutningsvis: Har du lyst til å høre hva jeg tenker om det du har fortalt meg nå? For så å respektere at de kanskje ikke vil det.

Mobilpause er mulig

Det kan være tungt å bryte inngrodde vaner. Unicef har laget en løsning for familier som ønsker å legge vekk mobilene nå og da for å snakke sammen oftere. Konseptet kalles «Ta tilbake den gode samtalen» og består av en eske med plass til åtte telefoner. I esken finner du også 40 samtalekort som gjør det hele til en lek om å ta tiden på hvor lenge man klarer å samtale om et tema. Kjøper du en slik boks, bidrar du samtidig til organisasjonens arbeid for barn over hele verden.

Over 100 samtaletips

Barnevakten laget i høst en liste med over 100 samtaletips som passer når barn og voksne er sammen. Skal dere slippe å bli forstyrret av meldinger mens dere bruker listen, kan dere sette telefonen i flymodus. Eventuelt kan dere printe ut listen.

Meningen er at både voksne og barn skal kunne dele synspunkter og historier fra denne listen. Når et av spørsmålene handler om gymtimen, kan voksne fortelle fra da de var unge og barna kan fortelle fra forrige uke. Her har dere 100 samtaletips for barn og voksne under middagen eller bilturen.

Bli medlem av Barnevakten