Foto: Shutterstock

Barneklokker har lyttefunksjon som er ulovlig å bruke

Enkelte telefonklokker for barn kan brukes av foreldrene til ulovlig spionering på dem barna snakker med.

Straffeloven sier at man kan få opp til to års fengsel dersom man hemmelig lytter til andres samtaler ved hjelp av tekniske hjelpemidler.

Fjernlytting både i 2016 og 2020

Da salget av telefonklokker for barn tok av i 2016 foretok Barnevakten noen stikkprøver for å sjekke hvilke funksjoner klokkene var utstyrt med. To av nettbutikkene vi undersøkte, tilbød klokker med mulighet for fjernlytting. Foreldrene kunne i teorien sitte hjemme og hemmelig lytte til barnas samtaler med lærere, andre barn og deres foreldre.

Barneklokker er gjerne koblet til en app på foreldrenes telefoner. I en av modellene vi undersøkte i 2016, kunne foreldrene via sin telefon også ta bilder gjennom barnets klokke, uten at barnet eller andre visste det.

Leverandørene den gangen hadde helt ulike holdninger til problemstillingen. En leverandør mente det er upassende med avlytting og hadde valgt å ikke innføre det på sine barneklokker. En annen leverandør mente at foreldre har moralsk rett til å lytte til lærere uten samtykke for å sjekke at lærerne oppfører seg pent.

Barneklokker med spionfunksjon

I starten av oktober 2020 tok vi nye stikkprøver og det viser seg at det også nå finnes barneklokker som kan brukes til avlytting. Vi fant tre nettbutikker som tilbyr slike klokker. I tillegg fant vi en del butikker som muligens tilbyr det samme, men det krever grundigere undersøkelser for å finne ut av hva hver eneste klokke tilbyr av funksjoner. Informasjonen fra leverandørene er ikke alltid klinkende klar.

Dette er ikke en fullverdig sjekk av hele markedet, for det er mulig å kjøpe klokker fra resten av verden. En del utenlandske nettbutikker fremstår for øvrig som norske fordi nettbutikkens språk tilpasses den som besøker butikken. Felles for mange utenlandske butikker er at det er vanskelig å komme i kontakt med dem for spørsmål, derfor er det kun et utvalg av butikker i listen nedenfor.

Vi valgte ut en barneklokke i hver butikk og spurte butikken om den. Det kan derfor være at butikken har andre barneklokker som har andre funksjoner.

Mange barneklokker har GPS-funksjon som gjør at foreldrene kan tegne opp geografiske områder som barnet må holde seg innenfor. Appen overvåker så barnet kontinuerlig og gir foreldrene beskjed dersom barnet går utenfor området. Ordet overvåking brukes i bruksanvisningene noen ganger om denne GPS-funksjonen. Andre ganger brukes ordet om avlytting.

Hvilke nettbutikker tilbyr barneklokker med funksjon for avlytting?

 

Mytrendyphone Har fjernlytting og fjernkamera.
Wish Har «Remote guarding» og «Remote photography», men det er usikkert hva det betyr.
Teknikkdeler Har ikke fjernlytting, det er ikke det som menes med «fjernovervåkingsmiljø».
Vaking Tilbød fjernlytting da Barnevakten tok kontakt, men trakk produktet fra markedet dagen etter.
Gpsforbarn Sluttet med fjernlytting i 2019. Klokker som ble solgt tidligere, er oppdaterte og har ikke fjernlytting.
Explora Har ikke fjernlytting.
Premiumtek Tilbyr «fjernovervåking og kamera», men det er usikkert hva det betyr.
Estore Foreldre kan fotografere, men ikke lytte.
XXL Har ikke fjernlytting. Men klokken svarer automatisk etter tre ring.
Power Har ikke fjernlytting.
Teknik-
magasinet
Har fjernlytting.
Inf Company Har fjernlytting. Har ikke kamera. Selges også av nettbutikken CDON.

Informasjonen om klokkene er hentet inn på ulike måter som e-post, bruksanvisning, nettside eller chat med butikk.

Er det kun handlingen som er ulovlig?

Det er ikke sikkert at funksjonen i seg selv er ulovlig, det er antagelig kun handlingen som er ulovlig. Det finnes for eksempel babycall som brukes til å høre om barnet gråter inne på sitt rom når du selv sitter ute i hagen med en kaffekopp. Babycall er neppe ulovlig i seg selv. Men du gjør noe ulovlig hvis du «glemmer» å skru av babycallen når bestemor og bestefar overnatter på barnerommet og du lytter til deres samtaler.

Du har heller ikke lov til å sette mobiltelefonen i hemmelig opptak og legge den på bordet i møtet på jobben når du skal en tur på wc.

Barneklokker markedsføres ikke med oppfordringer om å lytte til lærere eller andre foreldre, men det er samtidig vanskelig å finne opplysninger i reklamen om at avlyttingsfunksjonen som regel er ulovlig å benytte.

En lovlig bruk av avlytting via barneklokke ser ut til være når foreldrene lytter for å sjekke om barnet gråter, altså at man bruker barneklokken som en babycall, og det samtidig ikke foregår samtaler i omgivelsene.

Noen tips
  • Vær klar over at det er forbudt å lytte til andres samtaler ved hjelp av tekniske hjelpemidler.
  • Barn har med alderen økende rett til privatliv, ifølge artikkel 16 i FNs Barnekonvensjon.
  • Det gjelder å ikke bli paranoid, men når ditt barns venner spiser middag hos dere, eller du er lærer som underviser en klasse, kan det hende du har noen usynlige voksne på besøk, gjennom barnas klokker.
  • Fortell gjerne barna at det er ulovlig å bruke klokker og telefoner til å spionere (lytte hemmelig til andres samtaler).
  • Er du lærer som samler inn mobiltelefoner fordi elevene skal i gymgarderoben eller ikke skal forstyrres i klasserommet, bør du samle inn barneklokkene også, for de har ofte både kamera og spill.

Her er lovteksten:

§ 205. Krenkelse av retten til privat kommunikasjon

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget

a) og ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til,
b) bryter en beskyttelse eller på annen uberettiget måte skaffer seg tilgang til informasjon som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler,
c) åpner brev eller annen lukket skriftlig meddelelse som er adressert til en annen, eller på annen måte skaffer seg uberettiget tilgang til innholdet, eller
d) hindrer eller forsinker adressatens mottak av en meddelelse ved å skjule, endre, forvanske, ødelegge eller holde meddelelsen tilbake.
Barneklokker hadde dårlig sikkerhet

Da salget barneklokker tok av i 2016, kom de etter hvert i søkelyset til Datatilsynet som oppdaget at sikkerheten og personvernet var for dårlig. Det var for lett å hacke enkelte av klokkene og persondata kunne også havne på kinesiske servere. En leverandør trakk sine klokker og to andre ryddet opp i sikkerheten.

Nå sår NRK på nytt tvil om sikkerheten i en av modellene.

Les også