Foto: Shutterstock

Bør du gi barnet klokke med GPS-sporing?

Med GPS i barnets klokke kan du alltid se hvor barnet er. Slike klokker har fått både ris og ros.

Kort forklart kan de fleste GPS-barneklokkene ringe kun noen utvalgte telefonnummer og ikke hvem som helst, og foreldrene kan på sin egen mobil se på et kart hvor barnet befinner seg. Foreldrene kan også få et varsel om barnet beveger seg utenfor et forhåndsbestemt geografisk område.

Ros av barneklokker

Salget av barneklokker med GPS begynte å ta av høsten 2016. Klokkene fikk både ros og ris, la oss ta det positive først:

I sosiale medier fortalte foreldre om situasjoner der barneklokken var viktig for sikkerheten til barnet. Et barn gikk for eksempel av på feil holdeplass, da var det godt å kunne få kontakt med foreldrene.

Noen mente at det er i alle fall bedre med en klokke enn en mobiltelefon til de yngste barna. Med en mobiltelefon ligger hele internett tilgjengelig. I barneklokker er gjerne muligheten for internett stengt og man kan som regel kun ringe sine nærmeste samt ta noen bilder.

Kritikk av barneklokker

Men klokkene fikk også en del kritikk da de kom. Både Redd Barna, Barneombudet og Datatilsynet var blant de som var negative. Man mente at slike barneklokker gir en falsk trygghet og viser en mistillit til oppdragelsen som foreldre gir. Barna får heller ikke rom til å gjøre feil.

Noe av kritikken mot barneklokker handlet også om at man venner barna til at det alltid skal være noen voksne som skal løse problemer for dem og at overvåkning er ok.

Midt i kritikken bør man huske at også mobiltelefoner har funksjoner eller apper som gjør at man kan følge med på hvor barna befinner seg og at det selvsagt er mulig å kontakte hverandre.

En annen kritikk som kom etter hvert, var at enkelte av klokkene kunne hackes, eller så sendte de GPS-informasjon videre til servere i andre land. Men dette ble det ryddet opp i, så langt Barnevakten vet.

Ulovlig avlytting

Da salget tok av i 2016, kunne enkelte klokkemodeller brukes til ulovlig avlytting. Foreldrene kunne hemmelig lytte til, og ta opptak av, barnas samtaler med lærere, andre barn og deres foreldre.

Straffelovens paragraf 205 sier at man kan få opp til to års fengsel dersom man lytter til andres samtaler ved hjelp av tekniske hjelpemidler.

Foreldrene kunne også i hemmelighet ta bilder gjennom barnets klokke. Det kan hende det fremdeles finnes klokker som har slike spionfunksjoner, eller fjernlytting som det også kalles. I en nødsituasjon kan det være bra å kunne høre hva som foregår. Men generelt vil lytting til andres samtaler være ulovlig.

Barnevakten kontaktet en av leverandørene som selger barneklokker, Xplora, og fikk bekreftet at deres klokker ikke har slik spionfunksjon.

(Oppdatering 2020: Vi spurte Datatilsynet om status for de tre klokkene som ble stanset i 2017. Den ene (Smartprodukt) ble fjernet fra markedet og de to andre (Gator og PepCall/Xplora) rettet feilene. Sakene fra den gangen er altså ryddet opp i, men det er ikke dermed sagt at alle barneklokker i verden er ok.)

Kan filme venner og medelever

Smartklokker for barn kan som regel ta bilder, filme eller ta lydopptak. Både lærere og foreldre bør snakke med barna om gode regler for dette, enten det gjelder smartklokker eller mobiltelefoner. Det er kanskje ikke så rart at dagens unge dropper å dusje på skolen når alle har mobiltelefoner og det hele starter i lav alder med barneklokker.

Skolene har regler for barneklokker

Noen skoler har regler som sier at både klokker og mobiltelefoner skal legges i sekkene når elevene ankommer skolen. Enkelte barneklokker kan settes i «flymodus» slik at de kun viser klokkeslettet når barna er på skolen.

Privatliv

Hva med barnets personvern generelt? Artikkel 16 i Barnekonvesjonen sier: «Alle barn har rett til eit privatliv.» Barneombudet forklarer på sine nettsider at det betyr at foreldre og lærere ikke har rett til å snoke i e-poster og lignende. Unntaket er hvis foreldre har grunn til å tro at noe er skadelig.

Muntlig avtale som reserve

I tilfelle du gir barnet en GPS-klokke, kan det være lurt å lage en muntlig avtale med barnet i tillegg, for barnet har kanskje glemt å ta på seg klokken når skoledagen er slutt.

Les også

Anmeldelse av Xplora barneklokke

Barnets første nettbrett

Digitale leker i barnehagen

Hva er vanlige regler for mobilbruk i ungdomsskolen

Elevenes syn på mobilregler

Spennende nyheter fra Apple – nyttig for barna

Tryggere innstillinger på mobil og nettbrett

Derfor bør barn lære verdien av å legge bort mobilen

Bli medlem av Barnevakten