Foto: Colourbox

Foreldre bekymrer seg for mye

Barn og unge bruker mobilen til å engasjere seg i nyheter og samfunnsspørsmål, samtidig som de lærer å bruke teknologi på en måte som ruster dem for fremtidig arbeidsliv. Men mange foreldre møter barnas skjermbruk med alt for mye skepsis, sier nettekspert og blogger Elise Landa Omsland.

Foto: Silje Lien
Elise Landa Omsland, «head of social media» i Sense Kommunikasjon. (Foto: Silje Lien)

En del foreldre bekymrer seg for at poden sitter for mye på skjerm. Men for å være rustet for fremtiden, må barn og unge faktisk tilbringe en del timer med dette, sier Elise Landa Omsland, «head of social media» i Sense Kommunikasjon.

– I fremtiden vil det være helt nødvendig med visse teknologiske kunnskaper og ferdigheter. Dette får barn gjennom deltakelse i spill, sosiale medier og nettbruk for øvrig. Når barna lærer seg dette i tidlig alder, er det med på å forberede dem for fremtidens jobber og skolesystemet, sier Omsland.

Den kommende generasjonen kommer til å ha yrker som ikke eksisterer i dag, mener Omsland. Og sosiale medier og teknologibruken kommer til å være et viktig element i det fremtidige arbeidsliv. Derfor er det viktig at barna får med seg en kompetanse som de kan bruke når de blir voksne og skal ut i arbeidslivet.

Samtidig møter mange voksne barnas skjermbruk med skepsis, og teller timer fremfor utbytte, sier Omsland. Å være flink i teknologi er sett på som mindre viktig enn å gå på ski eller skåre mål på fotballbanen.

– Det er viktig å sette seg inn i potensialet og utbyttet barna får når de bruker teknologi. Det handler om å sette seg inn i det barna gjør når de spiller, være nysgjerrig og kanskje prøve ut spillene selv. Det å heie på jentungen på fotballkamp er sett på som viktig, men det er av like stor betydning å sette seg inn i hvorfor poden ønsker å dra på dataspill-samlinger. Mange ser allikevel på dette som noe rart og annerledes, i stedet for å forsøke å forstå hva dette dreier seg om, sier Omsland.

Mer kunnskapsrike enn noen gang

Med mobilen i hånda har ungdom en konstant tilgang til et bibliotek, sier Omsland. Og barna bruker dette verktøyet på en mer relevant måte enn det mange voksne gjør. Blant annet bruker ungdom internett til å hente informasjon og til å erverve kunnskap. Barn og unge leser for eksempel nyheter via mobilen, og ca. 50 prosent av de mellom 15-25 år bruker Facebook som nyhetskilde.

– Mange tror at ungdom i dag ikke engasjerer seg i det som skjer i samfunnet. Men i realiteten er de lure nok til å unngå å diskutere ting på offentlige nettfora. I stedet bruker de internett til å samle inn informasjon, for så å diskutere emner i etterkant med jevnaldrende på skolen, sier Omsland.

Samtidig er det usikkert hvor mye dybdelesing som foregår på skjermen, sier Omsland. Generelt for befolkningen, så leser man mindre dybdestoff og tekster enn før. Men hovedpoenget gjenstår, ungdom er aktive når det gjelder innsamling av overflateinformasjon og engasjement i samfunnsspørsmål.

– Vi har aldri hatt en så intelligent og engasjert generasjon som dagens ungdom. De har mye kunnskap og er svært pliktoppfyllende, i tillegg mestrer de å håndtere flere oppgaver på en gang. Dette er en viktig egenskap i yrkeslivet, der man må håndtere ting fort og effektivt, sier Omsland.

For mye av det gode?

Omsland presiserer at noen forbruker skjerm i større grad enn det som er godt for dem, men dette gjelder kun et fåtall. Da er det viktig at foreldrene veileder barna på riktig måte. Men generelt så har en del foreldre en overdreven frykt for teknologi og bekymrer seg om at det er skadelig eller isolerende for barna, eller at de til og med kan miste empati ovenfor andre.

– Ungdom klarer stort sett å balansere i den digitale verden på en god måte, og de fleste klarer fint å regulere tidsbruken. Samtidig vil det alltid være utfordringer for noen. Voksne snakker alltid ut ifra egne referanser, men håndterer skjermbruken på en helt annen måte enn de unge. Foreldre bekymrer seg for mye, og burde heller kaste seg på bølgen og oppdage alt det morsomme og lærerike som finnes der ute. Til og med Kripos som håndterer de verste sakene på nett, sier at internett skal være et sted for lek, glede og muligheter for barnas del. Å ikke la barna delta her, er å nekte dem å delta i livet. Men alle familier må finne sine rom og retningslinjer for mediebruken i hjemmet, sier Omsland.

Foreldrenes hovedoppgave er å skape et rom for dialog om det barna er interessert i, sier Omsland. Det handler om å fastsette regler som skal gjelde i hjemmet, og for hvem de skal gjelde. Det bør være regler som gjelder både for voksne og barn.

Hvis man ikke gir rom for dialog, så gir man ikke rom for at ungdommen kan snakke om det som betyr noe for dem. Møter du barna med pekefinger og forbud, så vender de ryggen i protest. Men møter du ungdommen med forståelse, så kan du få en positiv overraskelse.

– Vis interesse i tidlig alder, allerede når barna snuser på de første appene. Vær med når de ser på YouTube og finn ut hva dette dreier seg om, og sett deg inn i hvilken type reklame som vises på videotjenesten. Har du barn som spiller Minecraft, så bli og med og prøv å lær spillet. Du trenger ikke å bli særlig god, men lær litt om hvordan spillet fungerer, sier Omsland.

Foreldregenerasjonen må ta dette på alvor, og den største trusselen mot barna i dag er foreldre som blir likegyldige og kapitulerer. Barna ønsker at vi voksne skal engasjere oss i deres liv og de liker at vi bryr oss om det de gjør. Vi må feire dagens barn og unge, deres ferdigheter er til å bli imponert av, avslutter Omsland.