Hvordan kan foreldre forebygge mobbing? Nye filmer og diskusjonsoppgaver til foreldremøtet

Redd Barna har laget 10 filmer med diskusjonskort til bruk på foreldremøter i barnehage og i skolen. Filmene gjenspeiler hverdagslige situasjoner og tar opp temaer som inkludering, tilstedeværelse, bildedeling og mobbing.

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning», står det på førstesiden til det nye foreldremateriellet fra Redd Barna, Rollemodeller mot mobbing.

På nettsiden finner man 10 filmer fordelt på skole- og barnehagesituasjoner. Til hver film er det lagt opp til diskusjon i foreldregruppa ved hjelp av diskusjonskort.

Tema for barnehage: Tema for skole:
Å bygge gode relasjoner mellom barn Godt fellesskap i klassen
Ikke plass til flere i leken Hva vi foreldre sier, betyr noe
La alle bli med Barn trenger voksne som bryr seg
Hva vi sier, betyr noe Er vi tilstede?
Trygge voksne skaper trygge barn Ikke del bilder av meg

Rollemodeller mot mobbing er gratis å ta i bruk, og kan være et bidrag for å involvere foreldre i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utestengelse. I tillegg følger det med en veileder med tips for hvordan man skal gå frem når man tar opp tematikken på foreldremøtet.

Hvor finner jeg ressursen?

Du kan se filmene via denne lenken.

Her laster du ned veilederen.

Foto (hovedbilde og illustrasjonsbilde i brødteksten): Cynergi Film


Få oppdatert informasjon samt tips og råd om barns mediebruk:

Bli medlem av Barnevakten