Foreldrehverdag.no – trygge råd til deg med barn fra 0-18 år

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tilbyr nettressursen foreldrehverdag.no, som gir kvalitetssikrede tips og råd til foreldre om alt fra skjermtid til søvn og alt annet som foreldrehverdagen byr på.

Foreldrehverdag er en nettside der foreldre kan finne svar på vanlige spørsmål og få kvalitetssikret informasjon om barn og foreldrerollen. Målet er å inspirere og skape refleksjon i hverdagen med barn.

Nettsiden består av artikler, filmer og spørsmål som kan sette i gang tanker rundt egen rolle som forelder. Temaene spenner fra grensesetting og trass til digital hverdag, søskenkrangel, parforhold og ungdomstid.  Tjenesten finnes på Facebook og har en egen podkast.

I serien Småprat møter du foreldre og fagfolk som prater om erfaringer og deler kunnskap om aktuelle temaer.

Du kan også ta foreldrestiltesten på foreldrehverdag.no.

Foreldrehverdag hjelper deg å forstå og kommunisere bedre med barnet ditt ved å

  • Lære deg hvordan barn utvikler seg og hva de trenger
  • Gjøre deg mer bevisst og trygg i foreldrerollen
  • Gi deg trygge og kvalitetssikrede råd

Gå til foreldrehverdag.no

Foreldrehverdag drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

(Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 5. desember 2016 og er blitt oppdatert senere)