Foto: Shutterstock.com

– Ikke la barna leke med gamle mobiler

Politiet oppfordrer foreldre til være mer varsomme når de gir barn telefoner å leke med. De fleste som ringer politiets nødnummer er feiloppringninger, og da ofte fra barn som har lånt foreldrenes telefon.

– Når foreldre gir barn tilgang til en mobil uten SIM-kort er det fortsatt mulig å ringe nødnummer 112 og da kommer man i kontakt med politiet. Det lærer barna ganske fort, sier Martin Strand som er leder for Oslo politidistrikts operasjonssentral til NRK.

Politiet opplever daglig oppringninger til nødnummeret der de kan høre barnestemmer og lek i bakgrunnen. Slike oppringninger tar opp politiressursene.

– Foreldre må være klar over at dette kan være en utfordring for de som sitter og tar imot disse telefonene, sier Strand.

Selv om en mobil er låst eller ikke har SIM-kort, er det fortsatt mulig å ringe 112 ved nødsituasjoner.

– Det er en viktig funksjon for folk som er i en reell nødsituasjon, sier Strand.

– Reelle nødtelefoner blir stående på vent

– Nesten hver dag mottar vi telefoner der vi kan høre at barn leker i bakgrunnen, forteller sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i Asker og Bærum politidistrikt til NRK.

Alle nødtelefoner blir tatt på alvor, men feiloppringninger gjør at politiet må bruke ressurser på å finne ut av om det faktisk er en nødsituasjon.

– Om vi opplever at det kommer flere nødoppringninger parallelt, får vi ikke svart på flere enn det sitter folk inne hos oss. Da kan vi oppleve at en reell nødsituasjon kan bli stående på vent, fordi vi må finne ut av om barneoppringningen er reell eller ikke, sier Hammervold.

Færre enn før

De siste årene har politiet sett en positiv utvikling når det gjelder feiloppringninger.

– Vi har en teori om at dette kanskje skyldes at smarttelefoner er vanskeligere å ringe med. Det var lettere med de gamle tastetelefonene, sier Strand.

Samtidig sier han at den største andelen av telefoner til nødnummeret likevel er feiloppringninger og da ofte uten SIM-kort.

I Asker og Bærum er Øyvind Hammervold skeptisk til å gi barn funksjonelle telefoner.

– Da kan de heller få noen andre leketøy, sier han.