Foto: Shutterstock.com

Inviterer verden inn i klasserommet med sosiale medier

Terje Pedersen, ungdomsskolelærer på Rothaugen skole i Bergen, bruker sosiale medier i klasserommet for å la elevene snakke med personer fra hele verden som har opplevd historiske begivenheter.

Foto: Privat
Terje Pedersen, lærer på Rothaugen skole i Bergen.

Veteraner fra Vietnamkrigen, helikopterpiloter, politi i USA, forfattere og en ubåtkaptein under den kalde krigen, dette er bare noen eksempler på personer som ungdomsskoleelever på Rothaugen skole i Bergen har fått snakket med. Noe som kun har vært mulig takket være sosiale medier.

– Med hjelp av denne type teknologi kan man få tak i personer som har en annen kunnskap og et annet perspektiv enn lærebøkene. De har en førstehåndserfaring og en opplevelse som er mer nær, og når elevene får prate med dem, så blir det også en unik interaksjon mellom elev og forteller. Dette gjør at læringen sitter på en helt annen måte, og elevene kan stille konkrete spørsmål og få svar på det som engasjerer dem personlig, sier Pedersen.

Ungdomsskolelæreren har valgt å bruke blant annet Facebook om verktøy, med lukkede grupper der elevene blir invitert, samt eksterne bidragsytere som elevene stiller spørsmål til.

– Elevene liker veldig godt å jobbe på denne måten og blir engasjert av å få oppleve personlige historier fra viktige hendelser. Elevene blir også gode til å stille spørsmål som må få frem refleksjon. For eksempel, når de var i prat med en veteran fra Vietnamkrigen, så spurte noen elever hvordan den tidligere soldaten ble påvirket av krigen, sier Pedersen.

Snikmordere og innsatte i fengsel

Et av høydepunktene Pedersen nevner, er etter at klassen hadde sett filmen Pride, som handler om homofile aktivister på 80-tallet som støttet streikende gruvearbeider i Storbritannia.

I etterkant brukte klassen Skype for å snakke med en av de historiske personene som filmen baserer seg på.

– Elevene var veldig engasjerte når de fikk snakke med Jonathan Blake, som er en av de lengstlevende personene som har blitt diagnostisert med HIV i Storbritannia. Det var en god opplevelse å se elevenes engasjement, og Blake selv ga tilbakemelding på at elevene stilte gode spørsmål og var flinke. Da sitter man igjen med en god følelse som lærer, sier Pedersen.

I tillegg har klassen fått møte en tidligere snikmorder fra konfliktene i Nord-Irland og samarbeidet med et ungdomsfengsel i USA. Her har elevene diskutert hverdagen i fengselet, forskjeller mellom USA og Norge, og andre tema som opptar ungdom.

– Her svarte læreren på vegne av ungdommen i fengselet, blant annet for å bevare anonymiteten til ungdommene. Elevene våre stilte spørsmål på engelsk, og forberedte seg med å lage gode spørsmål i forkant. Her valgte vi å bruke Twitter som verktøy, sier Pedersen.

I forbindelse med demonstrasjonene i USA mot politivold og «Black lives matter», har elevene også hatt dette som tema i samfunnsfag, og fått snakket med politibetjenter i USA på hver sin side av saken.

– Vi fikk også kontakt med demonstranter på Twitter og fikk svar fra både de som var for og imot demonstrasjonene. I tillegg var det interessant for elevene å få to ulike svar fra politibetjenter som stod på hver sin side av saken, sier Pedersen.

Unik mulighet for læring

Pedersen oppfordrer også andre lærere til å bruke sosiale medier i klasserommet, og har flere råd å gi om hvordan man skal begynne.

– Først må man finne personer som er relevant og interessante for temaet elevene skal lære mer om. Jeg danner meg alltid et inntrykk av den jeg kontakter før jeg lar ham eller henne snakke direkte med elevene på Skype eller i grupper på sosiale medier. Villigheten til å stille opp er stor, i hvert fall når man forklarer at det ikke krever mye arbeid for bidragsyteren, men at det kun dreier seg om en økt der elevene stiller spørsmål og bidragsyteren svarer. Elevene kan bruke sin egen konto på sosiale medier, eller så kan de opprette en bruker på skolen. Så bør elevene forberede seg godt på forhånd med å lage gode spørsmål, og ikke minst, lese seg opp om temaet i forkant, sier Pedersen.

Ungdomsskolelæreren er også overbevist om at det har en holdningsskapende effekt hos elevene når det gjelder positiv bruk av sosiale medier, og jobber mye i klasserommet med god oppførsel seg på sosiale medier.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com