Bildet viser en kvinne som holder opp nye joggesko foran et kamera. Foto: Shutterstock

Youtubere må stilles til ansvar

Influenserne kan ikke lenger late som at de er amatører og slippe unna kritikk eller bøter når de bryter reglene for reklamemerking av sine innslag.

Kommentar fra Barnevakten

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

De fleste som starter firma for første gang, er amatører. Når man for eksempel skal sende inn moms-skjema for første gang, er ikke alle reglene logiske. Noen ganger finnes det altså en rimelig unnskylding for feil man gjør: «Men jeg er jo bare en amatør!»

Men man kan ikke være så mye amatør at man ikke vet at man må betale moms hvis man driver butikk. Det samme gjelder influensere og merking av innslag.

Influensermanager Erland Bakke mener reglene omkring annonsering i sosiale medier er vanskelig å overholde, ifølge Kampanje som referer fra deres egen influenser-debatt som foregikk på Hotel Continental i Oslo i mai 2019.

I panelet satt også blant annet direktør i Forbrukertilsynet Frode Elton Hau og leder i Medietilsynet Mari Velsand.

Erland Bakke er manager for flere influensere og kjendiser, han kritiserte tilsynene og mente at de skriker i mediene og setter ting på spissen. Ifølge artikkelen til Kampanje (krever abonnement) sa Bakke at influenserne er smarte amatører, de er ikke profesjonelle, og at det blir en belastning for influenserne når tilsynene uttaler seg i mediene.

I et innlegg i Medier24 svarte Forbrukertilsynet og Medietilsynet på kritikken. Tilsynene mener Bakke skjøt langt over mål.

Tilsynene skriver:

«Som tilsynsmyndigheter har vi vist stor forståelse for at påvirkere trenger tid til å få kunnskap om regler for reklamemerking. Vi har brukt mye ressurser på dialog, veiledning og informasjon, og så langt vært svært tilbakeholdne med sanksjoner ved lovbrudd. Selvsagt svarer vi når medier tar kontakt og spør om konkrete saker, det skulle bare mangle. Og iblant ønsker vi å løfte frem klare eller grove brudd på regelverket for å vise at det også i sosiale medier finnes lover og regler som må følges.»

Det er langt mellom andre bransjer som har blitt møtt så mildt av myndighetene som influensermiljøet i Norge de siste årene og som har fått tilbud om opplæring.

Barnevakten setter pris på at Medietilsynet og Forbrukertilsynet er framoverlente og setter tydelige retningslinjer for hvordan influensere kan opptre overfor sitt publikum – og særlig barn.

Barn og unge er attraktive målgrupper for kommersielle aktører som har varer og tjenester å selge, og det er mange som ønsker å nå barna og tjene penger på dem.

Det er bra at influensere og youtubere må aldersmerke sine innslag og at de må merke innslagene som reklame. Og det er bra at vi har tilsyn som passer på at reglene blir fulgt. Vi erfarer at tilsynene i Norge nå stiller krav og setter makt bak kravene. Det er til barnas beste.

Vi må kunne forvente at norske influensere tar yrket sitt seriøst og opptrer som en profesjonell bransje som ønsker å styre etter gode etiske spilleregler. Og når de i stor grad retter seg mot barn, har de et særlig ansvar for å opptre etisk bevisst.

Barnevakten møter mange barn og unge på våre foredrag rundt om i Norge som drømmer om å selv bli en del av influenser-bransjen med mulighet for store inntekter og berømmelse samtidig som de kan gjøre noe de trives med.

Vi vil gjerne heie på dem som klarer å slå gjennom i en knallhard bransje og som har noe bra å melde. Vi vil også heie på dem som vil være influensere og påvirke andre til å ta ansvar for miljøet, for fellesskapet, for nestekjærligheten og for den gode humoren. Og vi vil heie på tilsynene som tar den viktige jobben med å hjelpe bransjen til å bli mer seriøs og profesjonell.