Foto: Shutterstock / Syda Productions. Bildet viser ei tenåringsjente som bruker mobilen i et klasserom mens læreren underviser.

Jenter og gutter opplever sosiale medier og spill forskjellig

Sosiale medier er viktigere for jenter enn for gutter. Jentene er mer opptatt av respons og føler også at de må kommentere andres poster. Guttene bruker gjerne gaming for å være sosial.

Folkehelseinstituttet (FHI) står bak en rapport som heter: «Hele verden er et tastetrykk unna
– Ungdommers bruk og opplevelser med sosiale medier og online gaming», utgitt i mai 2022. Undersøkelsen ble gjennomført blant videregående elever i Bergen i 2020 og 2021, gjennomsnittsalderen var 17 år. Spørreundersøkelsen ble utført av FHI i forbindelse med innovasjonsprosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier», ledet av Bergen kommune.

Her er noen av resultatene fra undersøkelsen:

Digital berg-og-dalbane for jentene

Jenter ser ut til å ha flere positive og negative erfaringer med sosiale medier enn gutter. Positive = Kommunikasjon og positiv oppmerksomhet. Negative = Press, forventninger og sosial sammenligning.

Gutter er mer sosiale i gaming

Når gutter gamer, føler de seg oftere som en del av et fellesskap enn hva jentene gjør når de gamer. Guttene bruker gaming oftere enn jenter som en sosial arena.

Jenter er mer opptatt av respons

Rapporten sier at jentene er mer opptatt av hvordan de fremstår på sosiale medier. De opplever mer stress, press og forventninger, det er også viktigere for dem hvilken respons de får på sosiale medier. I tillegg er det en større andel av jentene enn guttene som rapporterer at de føler seg avhengig av sosiale medier.

Jentene er mest sosiale

Jentene er noe mer opptatt av å holde kontakt med familie og venner i sosiale medier enn det gutter er. 75 prosent av jentene holder kontakt «svært mye» eller «ganske mye». Tilsvarende tall for guttene er 57 prosent.

Flertallet opplever ikke uønsket oppmerksomhet fra fremmede

Flertallet av jentene og guttene oppga at de sjelden eller aldri blir kontaktet eller får uønsket oppmerksomhet fra fremmede på sosiale medier.

Likevel: 1 av 10 av ungdommene får svært mye eller ganske mye uønsket oppmerksomhet i sosiale medier.

En betydelig større andel av jenter opplever slik oppmerksomhet i blant eller oftere (43 prosent av jentene mot 21 prosent av guttene).

Gutter føler ikke at må kommentere venners poster

Det er markant forskjell i svarene fra gutter og jenter når det gjelder å kommentere venners poster. Jentene føler sterkt at de må kommentere, mens guttene tar det rolig.

56 prosent av jentene føler «svært mye» eller «ganske mye» at de må kommentere. Det er motsatt med guttene, der svarer 62 prosent enten «ikke i det hele tatt» eller «ganske lite».

Guttene svarer også at det ikke får noen negative konsekvenser hvis de ikke kommenterer. 85 prosent av guttene svarer «ikke i det hele tatt» eller «ganske lite». Her svarer 66 prosent av jentene det samme.

Jenter og gutter misforstår like lite

5 prosent av guttene og jentene svarer at de opplever krangler og misforståelser «svært mye» eller «ganske mye». Det er liten forskjell på gutter og jenter ved dette spørsmålet, flertallet (77-78 prosent) opplever sjelden misforståelser, altså «ikke i det hele tatt» eller «ganske lite».

Respons er viktig for noen

2 av 3 av ungdommene sa at det ikke er viktig å få mange likes eller kommentarer i sosiale medier. 14 prosent mente det er viktig å få respons. Omtrent en femtedel (18 prosent) rapporterte at det andre legger ut gjør at de føler seg mindre fornøyd med seg selv og sitt eget liv.

Guttene bryr seg my mindre om likes og respons enn hva jentene gjør. Guttene blir også mindre påvirket av det andre legger ut.

Sovner senere

59 prosent av jentene sier at de sovner senere enn man burde på grunn av sosiale medier. Tallet for guttene er 45 prosent.

29 prosent av jentene sier at de sovner senere «svært ofte» på grunn av sosiale medier.

Distraksjon for vonde følelser

Jenter bruker mobilen oftere enn gutter som distraksjon ved vonde følelser. 39 prosent av jentene bruke mobilen til å distrahere seg selv fra vonde tanker eller følelser, «svært mye» eller «ganske mye». Tilsvarende tall for guttene er 16 prosent.

Bruker sjelden filter for å se bedre ut

Jenter bruker litt oftere skjønnhetsfilter enn guttene. Jentene bruker filter «noen ganger» (15 prosent), «ganske mye» (4 prosent) eller «svært mye» (2 prosent).

Flere resultater i rapporten

Det er flere spørsmål og svar i rapporten. Samlet sett gir den inntrykk av at sosiale medier er viktigere for jentene enn for guttene. Jentene er mer redd for å gå glipp av noe eller falle utenfor, de bruker også mer tid og energi før de legger noe ut.

Halvparten gamer aldri

En rapport fra Medietilsynet fra 2020 viser at 86 prosent av barn og unge mellom 9-18 år gamer. I rapporten fra FHI, hvor gjennomsnittsalderen er 17 år, svarer derimot over halvparten av elevene at de aldri spiller.

Ved dette spørsmålet fikk man ekstreme forskjeller i svarene fra gutter og jenter. 83 prosent av jentene svarte at de aldri gamer. 19 prosent av guttene svarte det samme.

I rapporten fra FHI står det mange flere funn om gamingvanene til ungdommer på videregående skole.


Flere tips hver uke: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.