Kaos i aldersmerking på app

Hvordan skal man forholde seg til at spillapper har forskjellig aldersmerking på ulike plattformer, mens utviklers betingelser ofte sier noe helt annet? Vi har spurt Medietilsynet om deres vurdering av problemstillingen.

(Artikkelen er fra 2016 og kan inneholde utdatert informasjon. Ferskere artikler om aldersgrenser finner du her.)

Bli medlem av Barnevakten

Barnevakten får jevnlig henvendelser fra foreldre angående aldersmerking på apper. I det enorme appmarkedet opererer de store aktørene med ulike systemer for aldersmerking, samtidig som utviklerne gjerne har egne retningslinjer i sine betingelser.

Rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten. (Foto: Studio 1 fotografene)

– Aldersmerking av apper er rotete og frustrerende å forholde seg til som forbruker – og ikke minst som forelder, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

Det svært populære sosiale spillet Clash of Clans er blant spillene Barnevakten får flest spørsmål om. Det nylanserte oppfølgerspillet Clash Royale er også blitt svært populært blant norske barn og unge.

Clash of Clans og Clash Royale har følgende aldersmerking på ulike plattformer:

  • iOS: 9+
  • Android: PEGI 7
  • Utviklers betingelser: 13 år

Et vanskelig dilemma

Det store spørsmålet blir dermed: Hvilken av disse aldersmerkingene skal man forholde seg til?

La oss bruke Clash of Clans som eksempel. I utgangspunktet er dette et morsomt og engasjerende spill med potensial for læring, som man kan spille sammen med venner på nett. Samtidig byr spillet på en del utfordringer. Det er mulig å bruke store summer ekte penger på virtuelle produkter, og det finnes en åpen chat. Clash of Clans er imidlertid svært tydelige på hva som koster penger, og det finnes gode rapporteringsfunksjoner i appen. Så med gode avtaler om hvordan man bruker spillet fremstår dette som et positivt spill som barn kan ha glede av fra syvårsalderen.

Men hva så med utviklernes betingelser om 13-årsgrense? Vilkårene til Supercell er ikke vage på dette punktet:

«Du skal ikke opprette en konto eller bruke tjenesten hvis du er under 13 år; du skal begrense bruk av mindreårige, og du skal nekte adgang til barn under 13 år. Du aksepterer fullt ansvar for enhver uautorisert bruk av tjenesten av mindreårige. Du er ansvarlig for enhver bruk av ditt kredittkort eller andre betalingsmøter (f.eks. PayPal) av mindreårige.»
*(fritt oversatt fra engelsk, original tekst nederst)

Dersom man lar barn under 13 år spille Clash of Clans, betyr det dermed at man lar barna bryte tjenestevilkårene. Av den grunn blir det vanskelig for Barnevakten å anbefale spillet for barn under denne grensen.

Rådgiver Khalid Azam i Medietilsynet. (Foto: Kine Jensen)

Hvorfor har utviklerne satt 13-årsgrense?

Barnevakten spurte rådgiver Khalid Ezat Azam i Medietilsynet om noen innspill rundt problematikken.

Hva er grunnen til at utviklerne setter 13 års aldersgrense på et spill som i utgangspunktet kan passe for yngre barn? 

– Children’s Online Privacy Protection Act fra 1998 er en amerikansk lov som krever at tjenester som samler inn personlige opplysninger fra brukere under 13 år må ha godkjenning fra foreldrene. Mange sosiale medier og spill velger derfor å sette en 13-årsgrense på sine tjenester for å følge denne loven. Ettersom mange spill også samler inn personlige opplysninger som navn, epost og geografisk posisjon er også de pålagt å følge denne loven. Brukervilkårene til Clash of Clans følger COPPA-anbefalingene, så det fremstår som at 13-årsgrensen er satt med utgangspunkt i den, forklarer rådgiveren.

Hvorfor opererer iOS og Android med andre aldersmerkinger? 

– Samtidig er det flere vurderingsorgan rundt omkring i verden som vurderer spill og apper på mobile plattformer. Disse opererer derimot med innholdsvurderinger, hvor man gir en aldersanbefaling med utgangspunkt i vold, sex, språk, stemning og lignende. Apple har sitt eget system for vurdering av innhold som er satt ut fra en amerikansk egnethetsvurdering, mens spill og apper på Google Play vurderes ut fra det europeiske PEGI-systemet. Dette forklarer hvorfor Clash of Clans eksempelvis får aldersanbefaling PEGI 7 til Android og 9+ på Apple-plattformer.

Hva betyr dette i forhold til norske barn og unge som bruker disse appene?

– Dette innebærer rett og slett at situasjonen er sånn at man ved å følge aldersanbefalinger satt med utgangspunkt i innhold (7, 9+), bryter tjenestens egne vilkår (13 år). Det er likevel sånn at 13-årsgrensen i vilkårene er satt ut fra en amerikansk lovbestemmelse som ikke er lovpålagt å følge i Norge.

Medietilsynets vurdering

Medietilsynet anbefaler PEGIs aldersvurderinger der dette er brukt:

– Dette fordi disse er vurdert ut fra europeisk standard når det gjelder innhold. Samtidig ser vi at disse noen ganger bryter med aldersgrensen i brukervilkårene, da disse kan være vurdert ut fra andre hensyn (f.eks. personvernlovgiving). Det er derfor vanskelig å gi en konkret anbefaling. Der aldersanbefalingen på innhold er lavere enn aldersgrensen i tjenestevilkårene må foreldrene være klar over at de bryter vilkårene, sier Azam.

– Vår anbefaling er at foreldre gjør seg kjent med de ulike spill og sosiale mediene som kan være aktuelt for barnet å bruke, tar hensyn til barnets modenhet og vurdere om den aldersgrensen tjenesten eller plattformen selv opererer med er «riktig» med tanke på eget barn.

Barnevaktens konklusjon

I forhold til Clash of Clans har Barnevakten kommet frem til følgende konklusjon i sin spillanmeldelse:

«Vi kan derfor ikke anbefale spillet for barn under 13 år. Spillet kan likevel sies å egne seg for barn ned i syvårsalderen, slik PEGI-merkingen til Android antyder. Her må det bli opp til foreldre å vurdere om de vil la barn under 13 år spille Clash of Clans.»

Dette er en vurdering Medietilsynet støtter, sier Azam.

Vil spriket i aldersgrenser bli ryddet opp i?

– Det finnes ikke et velfungerende system for aldersmerking av apper, og en eventuell etablering av dette krever internasjonale prosesser, ettersom dette er et verdensomspennende marked med store og mektige aktører som Apple og Google, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

– Vi håper likevel at de store aktørene vil ta sitt ansvar ovenfor unge brukere og deres foreldre på alvor, og at det vil bli etablert mer enhetlige retningslinjer.

Rådgiver Khalid Ezat Azam i Medietilsynet kan ikke si noe konkret om situasjonen vil endre seg med det første, men han trekker frem at det har blitt arbeidet for å få til mer harmonisering.

– PEGI, ESRB og andre vurderingsorgan har etablert IARC (International Age Rating Coalition) som har resultert i at Google Play og Microsoft Store nå tilbyr lokalt tilpassede aldersanbefalinger. I Norge betyr dette at aldersanbefalinger på Android og Windows-enheter er samkjørte med spillkonsoller (PEGI). Apple har derimot ikke ønsket å delta i dette internasjonale samarbeidet, men foretrekker å arbeide ut fra sitt eget vurderingssystem, sier Azam.

– I EU ble det like før jul vedtatt en ny personvernforordning som åpner for en COPPA-lignende aldersgrense. Det er ennå ikke bestemt noen felles aldersgrense, men hvert medlemsland vil kunne sette en nasjonal grense på mellom 13-16 år. Det er derimot vanskelig å si konkret om vurderingsorgan som PEGI aktivt vil arbeide for å samkjøre sine aldersanbefalinger for innhold med aldersgrenser for deling av personlige opplysninger.

Egen PEGI-merking med anbefaling om foreldreveiledning

Til slutt et tips til alle ivrige brukere av Android-enheter. Mange har sikkert lagt merke til at det er kommet en ny type merking på noen apper etter at Android tok i bruk PEGI-merkingen.

– På mobile plattformer har PEGI innført en ny aldersmerking som heter PG! (Parental Guidance). Hvis en app merkes med dette betyr det at veiledning fra foreldre anbefales. Dette gis til apper som i seg selv ikke inneholder noe upassende innhold, men som kan brukes til å spille av video eller følge lenker som kan lede til upassende innhold. Det kan være tenkelig at vi vil se en økt bruk av denne merkingen i tilfeller hvor det er flere hensyn enn bare innhold som må vurderes, avslutter Kazam.

*Betingelser Supercell: 
«You shall not create an Account or access the Service if you are under the age of 13; You shall restrict use by minors, and you will deny access to children under the age of 13. You accept full responsibility for any unauthorized use of the Service by minors. You are responsible for any use of your credit card or other payment instrument (e.g. paypal) by minors.»