To jenter spiller dataspill mens mamma skriver på PC. Foto: Shutterstock

Startside: Alt om aldersgrenser for spill, apper, sosiale medier og kino

Her har vi samlet lenker til våre artikler om aldersgrenser i barnas digitale medieliv.

Nedenfor opplyser vi om ulike typer av aldersgrenser for:

 • Spill
 • Apper
 • Filmer
 • Programmer og innslag på tv og internett
Hva betyr de vanligste ikonene for aldersgrenser?
 • Denne artikkelen viser de vanligste aldersgrensene for spill, apper, strømming, kino og innslag på nettet.
Hva er PEGI aldersmerking?
 • Denne artikkelen forteller om PEGI som er den mest brukte merkeordningen for spillalder og appalder i Europa.
Hvordan bestemmes aldersgrensene?
 • Denne artikkelen forteller at det finnes ulike aldersordninger for ulike land. Du møter noen av disse merkeordningene når du ser reklame for spill og apper.
Hvor er det plikt å vise aldersgrenser?
 • Beskyttelsesloven og aldersmerking i alle medier. Alle norske aktører, med noen unntak, har plikt til å aldersmerke sine filmer og innslag uansett hva slags medium eller kanal som er i bruk. Dette gjelder for eksempel nordmenn som driver youtubekanaler. Men nettbutikkene er ikke pliktige til å vise anbefalte aldersgrenser for apper og spill.
Er det aldersgrenser på Youtube?
 • Aldersgrenser på norske Youtube-innslag.  Norske aktører er etter norsk lov pliktige til å sette anbefalte aldersgrenser på sine filminnslag i mediene, for eksempel på Youtube. Men Youtube har også sine egne regler og kan overstyre aktørenes aldersmerking ved å sette 18-årsgrense på innslaget og kreve innlogging fra brukerne. Det skjedde for eksempel ved et innslag som NRK hadde merket med aldersgrense 9 år.
 • Legg inn barnets alder i Youtube Kids. Du kan med denne appen sile hva barna kan se av Youtube-innslag.
Selger nettbutikkene hva som helst av apper og spill?
 • I denne artikkelen forteller vi at noen nettbutikker har etiske regler for hva de tilbyr. I for eksempel App Store tillates det ikke apper som som inneholder porno. Selv om store nettbutikker har laget etiske regler, kan det likevel finnes en rekke ekle spill og apper der. Og det som selges, er ikke nødvendigvis trygt for barna å bruke.
Hvilke aldersgrenser gjelder for kino?

Det er ikke lenger Medietilsynet som setter aldersgrenser på kinofilmer, det er det distributørene som gjør, men de må følge retningslinjene til Medietilsynet.

Hvilke aldersgrenser gjelder for TV?
 • I denne artikkelen forteller vi om aldersgrensene for innslag på TV, de settes etter retningslinjene i bildeprogramloven. De samme retningslinjene brukes for også kinofilmer, men det står ingen kinobetjent hjemme i stuen din. Aldersgrenser på TV kun anbefalte grenser.
Hvilke aldersgrenser gjelder for reklamefilmer og trailere?
 • Denne artikkelen forteller når kinoene viser en film med for eksempel 9-årsgrense, skal ikke trailerne og reklamen ha et innhold som skulle tilsi en høyere aldersgrense enn 9 år.
Hvilke aldersgrenser finnes for sosiale medier?

Foto: Barnevakten. Bildet er en grafikk som viser forskjellen ulike aldre.

Det er tre aldersgrenser for sosiale medier:

 • Anbefalt alder (se app-omtalen)
 • Personvernalder (norsk lov: 13 år)
 • Vilkårsalder (se appens vilkår)

Aldersgrensene kan sprike for en og samme app.

Foto: Barnevakten / Shutterstock

Norske regler sier at apper ikke har lov til å samle inn personopplysninger fra barn under 13 år. Reglene sier videre at foreldre kan gi samtykke for yngre barn. Men mange app-selskaper har fjernet muligheten til samtykke ved å sette en absolutt alder i vilkårene. Derfor har ikke barn under 13 år rett til å benytte populære apper som Snapchat og Tiktok. App-selskapene stenger kontoen hvis de oppdager brudd på vilkårsalderen.

Hvilken aldersgrense bør du velge når det er flere å velge mellom?
Bør barna følge aldersgrensene? Fordeler og ulemper.

I denne artikkelen tar vi opp fordeler og ulemper ved å følge aldersgrensene. Voksne kan ha helt ulike synspunkter om aldersgrenser. I det ene hjemmet er det fritt frem, mens det hos naboen er strenge husregler. Nabobarn bør ta hensyn til hverandres husregler når man spiller sammen. Enten dere følger aldersgrensene eller ikke, kan dere gå gjennom vår sjekkliste for apper og spill.

Hva er forskjellen på anbefalte aldersgrenser og juridiske aldersgrenser?

Juridiske grenser:

 • Filmer på kino.
 • Brukerne må være over 13 år dersom en aktør skal samle inn personopplysninger, det gjelder for eksempel ved sosiale medier.
 • Utviklere av apper og spill kan sette aldersgrense i vilkårene.
 • Norske filminnslag på nettet må være merket med anbefalt aldersgrense. Dette gjelder aktører som driver næringsvirksomhet, ikke dine feriefilmer. Det er plikten til å merke som er juridisk. Sett fra brukernes side er aldersgrensen kun en anbefaling.
 • Det kan også finnes juridiske aldersgrenser for funksjonene i appen, for eksempel hvis appen gir mulighet for å ta opp boliglån eller bestille alkohol.

Anbefalte aldersgrenser:

 • Ulike merkeordninger, for eksempel PEGI, gir veiledende aldersgrenser, de handler mest om at barn ikke skal bli skremt eller se noe upassende, og er ikke juridisk bindende.
 • Anbefalt alder skal vises ved norske filmede innslag på nettet, dette gjelder aktører som driver næringsvirksomhet.

Norsk lov sier at norske aktører må aldersmerke sine innslag og filmer på alle plattformer, enten det er snakk om TV, internett eller strømming. Aktørene må selv sette aldersgrenser ved å følge retningslinjene som finnes i loven. Dette gjelder ikke apper og spill.

Hva skal foreldre gjøre når barna maser om konkrete spill, apper og filmer som betyr at anbefalte aldersgrenser må brytes?

Barn har med økende alder økende rett til å bestemme over seg selv, eller i det minste si sin mening. De har også rett til å delta på nettet. Ifølge FNs barnekonvesjon, som Norge støtter, er det til syvende og sist foreldrene som bestemmer og som har plikt til å beskytte barna.

Vi anbefaler at du som forelder uansett setter deg inn i innholdet og funksjonene i spillet, appen eller filmen før du bestemmer hva du skal si ja og nei til. Du finner mange anmeldelser på Barnevaktens nettsider. Også Youtube er også en fin arena å orientere seg utifra.

Vi anbefaler også som utgangspunkt å følge aldersanbefalingene og aldersgrensene i apper, spill og filmer. Men vær klar over at det kan finnes flere aldergrenser for det samme produktet, fordi det finnes ulike merkeordninger. Hvilken skal du da prioritere? Her er Medietilsynets svar.

Les også Bør barna følge aldersgrensene?

Det er også nyttig å snakke med foreldrene til vennene til barna.

Må læreren følge aldersgrensene på filmer som vises i klasserommet?

Aldersgrenser for filmvisning i klasserommet

Vanskelig å følge aldersgrenser?

En undersøkelse blant 8 – 11-åringer viser at mange barn spiller spill med 16- og 18-årsgrense. Samtidig sier flere av barna at aldersgrenser på spill er passelige eller kunne vært strengere.

Spiller ditt barn spill med aldersgrense 18 år?

Spiller ditt barn spill med aldersgrense 18 år?

Hva er aldersgrensene i e-sport og på fysiske gamingøteplasser?

Slik forholder e-sport-klubbene seg til aldersgrenser i spill

Les også

Likte du denne artikkelen? Støtt Barnevaktens arbeid med 25 kroner på Vipps 104805.

Bli medlem av Barnevakten