To jenter spiller dataspill mens mamma skriver på PC. Foto: Shutterstock

Alt om aldersgrenser: Spill, apper, sosiale medier, kino og Youtube

Her har vi samlet lenker til våre artikler om aldersgrenser i barnas digitale medieliv.

I lenkene nedenfor får du vite:

 • Hva hver aldersgrense går ut på.
 • Hvordan aldersgrensene settes.
 • Hvem som setter aldersgrenser.
 • Aldersmerking i alle typer medier.
 • Fordeler og ulemper ved å følge aldersgrensene.

Det finnes to typer aldersgrenser: Juridiske aldersgrenser og anbefalte aldersgrenser.

Juridiske grenser:

 • Filmer på kino.
 • Brukerne må være over 13 år dersom en aktør skal samle inn personopplysninger, det gjelder for eksempel ved sosiale medier.
 • Utviklere av apper og spill kan sette aldersgrense i vilkårene.
 • Norske filminnslag på nettet må være merket med anbefalt aldersgrense. Dette gjelder aktører som driver næringsvirksomhet, ikke dine feriefilmer. Det er plikten til å merke som er juridisk. Sett fra brukernes side er aldersgrensen kun en anbefaling.
 • Det kan finnes juridiske aldersgrenser for funksjonene i appen, for eksempel hvis appen gir mulighet for å ta opp boliglån eller bestille alkohol.

Anbefalte aldersgrenser:

 • Ulike merkeordninger, for eksempel PEGI, gir veiledende aldersgrenser, de handler mest om at barn ikke skal bli skremt eller se noe upassende, og er ikke juridisk bindende.
 • Anbefalt alder skal vises ved norske filmede innslag på nettet, dette gjelder aktører som driver næringsvirksomhet.

Norsk lov sier at norske aktører må aldersmerke sine innslag og filmer på alle plattformer, enten det er snakk om TV, internett eller strømming. Aktørene må selv sette aldersgrenser ved å følge retningslinjene som finnes i loven. Dette gjelder ikke apper og spill.

Ved spill og apper finnes PEGI som har satt kriteriene for anbefalte aldersgrenser i Europa. Nettbutikkene har ikke plikt til å vise disse aldersgrensene, men svært mange viser PEGIs aldersmerking. Et unntak er Apples nettbutikk App Store som gir sine egne aldersanbefalinger.

Alt du må vite om aldersgrenser

Hva betyr de vanligste ikonene for aldersgrenser?
 • Hva betyr alderssymbolene? Denne artikkelen viser de vanligste aldersgrensene for spill, apper, strømming, kino og innslag på nettet.
Hva er PEGI aldersmerking?
Hvordan bestemmes aldersgrensene?
Hvor er det plikt å vise aldersgrenser?
 • Beskyttelsesloven og aldersmerking i alle medier. Alle norske aktører, med noen unntak, har plikt til å aldersmerke sine filmer og innslag uansett hva slags medium eller kanal som er i bruk. Dette gjelder for eksempel nordmenn som driver youtubekanaler. Men nettbutikkene er ikke pliktige til å vise anbefalte aldersgrenser for apper og spill.
Er det aldersgrenser på Youtube?
 • Aldersgrenser på norske Youtube-innslag.  Norske aktører er etter norsk lov pliktige til å sette anbefalte aldersgrenser på sine filminnslag i mediene, for eksempel på Youtube. Men Youtube har også sine egne regler og kan overstyre aktørenes aldersmerking ved å sette 18-årsgrense på innslaget og kreve innlogging fra brukerne. Det skjedde for eksempel ved et innslag som NRK hadde merket med aldersgrense 9 år.
 • Legg inn barnets alder i Youtube Kids. Du kan med denne appen sile hva barna kan se av Youtube-innslag.
Selger nettbutikkene hva som helst av apper og spill?
 • Hvilke spill og apper slipper til i nettbutikkene?  En del nettbutikker har etiske regler for hva de tilbyr. I for eksempel App Store tillates det ikke apper som som inneholder porno. Selv om store nettbutikker har laget etiske regler, kan det likevel finnes en rekke ekle spill og apper der. Og det som selges, er ikke nødvendigvis trygt for barna å bruke.
Hvilke aldersgrenser gjelder for kino?
Hvilke aldersgrenser gjelder for TV?
 • Aldersgrenser for TV-programmer. Aldersgrensene for innslag på TV settes etter retningslinjene i bildeprogramloven. De samme retningslinjene brukes for også kinofilmer, men det står ingen kinobetjent hjemme i stuen din, derfor er aldersgrenser på TV kun anbefalte grenser.
Hvilke aldersgrenser gjelder for reklamefilmer og trailere?
Hvilke aldersgrenser finnes for sosiale medier?

Norske regler for personvern sier at man må være minst 13 år for selv å legge inn personopplysninger i sosiale medier. Men yngre barn kan likevel delta dersom foreldrene gir samtykke. Utvikleren av appen er pliktig til å innhente et slikt samtykke dersom aldersgrensen 13 år skal brytes, men utviklere har sjelden lagt opp til at foreldre kan sende inne et slikt samtykke. Dersom barn har fått lov av foreldre til å bruke sosiale medier, må barna lyve på alderen ved registrering.

Bør barna følge aldersgrensene? Fordeler og ulemper.

Bør barna følge aldersgrensene?  Voksne kan ha helt ulike synspunkter om aldersgrenser. I det ene hjemmet er det fritt frem, mens det hos naboen er strenge husregler. Nabobarn bør ta hensyn til hverandres husregler når man spiller sammen. Enten dere følger aldersgrensene eller ikke, kan dere gå gjennom vår sjekkliste for apper og spill.

Hva skal foreldre gjøre når barna maser om konkrete spill, apper og filmer som betyr at aldersgrensene må brytes?

Barn har med økende alder økende rett til å bestemme over seg selv, eller i det minste si sin mening. De har også rett til å delta på nettet. Ifølge FNs barnekonvesjon, som Norge støtter, er det til syvende og sist foreldrene som bestemmer og som har plikt til å beskytte barna.

Vi anbefaler at du som forelder uansett setter deg inn i innholdet/funksjonene i spillet, appen eller filmen før du bestemmer hva du skal si ja og nei til. Du finner mange anmeldelser på Barnevaktens nettsider. Også Youtube er også en fin arena å orientere seg utifra.

Vi anbefaler også som utgangspunkt å følge aldersanbefalingene og aldersgrensene i apper, spill og filmer. Men vær klar over at det kan finnes flere aldergrenser for det samme produktet, fordi det finnes ulike merkeordninger. Les også Bør barna følge aldersgrensene?

Det er også nyttig å snakke med foreldre til vennene til barna. Barna beveger seg ofte som gruppe, og er opptatt av de samme spillene, appene og filmene. Da kan det være svært nyttig at foreldrene i klassen snakker sammen, kanskje kan dere komme til enighet om hvordan man som gruppe skal forholde seg til aldersmerkingen. Det vil gjøre mediehverdagen litt lettere.

Likte du artikkelen? Støtt Barnevaktens arbeid med 10 kroner på Vipps 104805.

Bli medlem av Barnevakten