Kjøp opptak av webinar: Mange unge ser porno, men ingen snakker om det

VIDEO MED TIPS OG RÅD: Noen barn får sitt første møte med porno når de er i barneskolen, og omtrent halvparten av 13 – 18-åringer har sett porno. Hvordan og hvorfor snakke med unge om porno? Møt Ragnhild Lindahl Torstensen fra Lightup Norge og sexolog Live Mehlum fra Samlive.no.

Webinar for foreldre og andre interesserte.

Kjøp gjennom skjema nederst i artikkelen (trykk F5 eller last inn siden på nytt om det ikke viser)

Nesten halvparten av 13 – 18-åringer har sett porno ifølge Medietilsynets undersøkelser. 57 prosent svarte at de hadde sett porno før fylte 13 år (Barn og Medier, 2020).

Hvordan påvirker porno barn og unges syn på kropp og seksualitet? Og hva kan foreldre, lærere og andre gjøre for å snakke med barn og unge om tematikken?

Få innsikt og verktøyene du trenger for å ta praten med barn og unge.

I webinaret møter du Lindahl Torstensen, daglig leder i ungdomsorganisasjon Lightup Norge og medforfatter av boken Pornoprat. Du møter også Live Mehlum som er utdannet sexolog, ansvarlig for Samlive.no. Hun har også innsikt i Redd Barnas rapport – Et skada bilde av hva sex er (2020) og vil fortelle om ungdoms erfaringer og syn på porno.

Webinar for foreldre, lærere og andre.

  • Hva sier unge om hvorfor de ser porno?
  • Slik kjennetegnes porno og pornoindustrien i dag
  • Hvordan påvirkes barn og unge av å se porno?
  • Råd til foreldre og lærere.
  • Still spørsmål og få svar

Pris: 59 kroner per tilgang.

Slik gjør du det: Fyll ut skjemaet under og betal med bankkort eller Vipps. Du får så en ordrebekreftelse tilsendt på oppgitt e-post, der du finner lenke og ditt passord til opptaket.

MERK: Dette er ikke et kjøp med evig tilgang. Tilgangen er aktiv i minimum 30 dager, etter dette må eventuell ny tilgang kjøpes på nytt. Tilgangen er bare til privat bruk.  Det er ikke tillatt å laste ned eller gjøre opptak av webinaret.

Gruppepris: Dersom du ønsker å bruke webinaret til fremvisning på arrangementer i offentlig eller privat regi (f.eks. på foreldremøter) må du kjøpe gruppebillett, som gjelder for grupper inntil 40 personer. Det koster 875 kroner.

Storgruppe: Dersom en skole eller FAU ønsker å kjøpe tilgang til et webinar for alle foreldre på hele skolen, kan man kjøpe storgruppebillett. Dette gjelder også for fremvisning på arrangementer i offentlig eller privat regi for grupper på over 40 personer. Det koster 2000 kroner.