Opptak av webinar: Hvordan snakke med barn og unge om porno?

VIDEO MED TIPS OG RÅD: Over halvparten av 13-18-åringer har sett på porno. Hvordan kan vi få til gode samtaler med barn og unge om dette? Her får du verktøyene du trenger for å sette porno på timeplanen.

Få tilgang gjennom skjema nederst i artikkelen (trykk F5 eller last inn siden på nytt om det ikke viser)

Rapporter fra Medietilsynet og Redd Barna viser at stadig flere unge har sett porno. Unge selv har et motsetningsfylt forhold til porno, og kan oppleve dette både som både positivt og negativt. Flere forteller også at mye av pornoen de ser oppleves som problematisk.

Hvordan tar man den viktige samtalen med unge?

Webinar for helsesykepleiere, lærere og andre.

  • Rollen som helsesykepleier, lærer og forelder.
  • Funn fra gruppeintervju: Unges erfaringer med porno.
  • Hva kjennetegner dagens porno og hvorfor ta pornopraten?
  • Tips til konkrete og nye verktøy og ressurser.
  • Still spørsmål og få svar.

På webinaret møter du Ann Karin Swang, leder for Landsgruppen av helsesykepleiere NSF. I tillegg Camilla Rørtveit som er helsesykepleier, og som har skrevet masteroppgave om ungdoms erfaringer med porno.

Du møter også daglig leder fra Lightup Norway, Ragnhild Lindahl Torstensen, som står bak boka Pornoprat og nettressursen pornoprat.no. Faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen stiller også, og  presenterer blant annet Porno på timeplanen – et ferdig laget verktøy for å snakke med unge om porno. Ressursen er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet. Les mer her.

Gratis tilgang.

Slik gjør du det: Fyll ut skjemaet under. Du får så en ordrebekreftelse tilsendt på oppgitt e-post, der du finner lenke og ditt passord til opptaket.