Litteraturliste – digitale verktøy i barnehage

Her finner du aktuelle fagbøker om bruk av digitale verktøy i barnehagen.

Listen er gitt av Alethea Bjune – barnehagelærer i Reddiken Kanvas-barnehage. Les mer her.

 

 • Alvestad, Marit, Jernes, Margrethe, Knaben, Åse Dagmar og Berner, Karin (2017): Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier. I: Norsk pedagogisk tidsskrift. Volum 101 (1): 31-44.
 • Bølgan, Nina (2018): Digital praksis i barnehagen: Nysgjerrig, eksperimentell og skapende. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Bølgan, Nina (2009): Vil du være med, så heng på! Barnehagen som digital arena. 2. opplag. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Dardanou, Maria, Dybdal Simensen, Elin og Solberg Mossin, Maria (2021): Barnehagens digitale arenaer. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Darre, Cathrine Fragell (2013): Kreativ bruk av digitale verktøy: digital praksis i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget.
 • Elyoussoufi, Nea (2018): Digitalitet i förskolan. Nacka: Askunge.
 • Hardersen, Barbro (2016): App’legøyer og app’estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Harwood, Debra (red.) (2017): Crayons and iPads: Learning and teaching of young children in the digital world. Sage Swifts: London.
 • Høiland, Terje (2017): Forskerfrø i naturen: bruk av digitale verktøy. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Jernes, Margrethe, Alvestad, Marit og Sinnerud, Marta (2010): ”Er det bra, eller?” Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk barnehageforskning, 3(3), 115-131
 • Johansen, Stine Liv (2014): Barns liv og lek med medier. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Jæger, H., Sandvik, M., og Waterhouse, A.H.L. (red.) (2019): Digitale Barnehagepraksiser: Teknologier, medier og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Jæger, Henriette (2016): Skapende arbeid i barnehagen. I: Jæger, Henriette og Torgersen, Jan Ketil (red.): Barnekultur. (58-73). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Jæger, Henriette og Torgersen, Jan Ketil (red.) (2012): Medialisert barndom: digital kultur i barnehage. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Lafton, Tove (2014): Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold. I: Broström, Stig, Lafton, Tove og Letnes, Mari Ann (red.), Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. (102-119). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Letnes, Mari-Ann (2016): Barns møter med digital teknologi. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Linden, Nora og Moberg, Lila Marie (red.) (2014): Leik og skapende aktiviteter: Språkstimulering i barnehagen. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Mangen, Anne og Hoel, Trude (2017): Samtalebasert lesing med bok eller nettbrett: Gjør mediet en forskjell? Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 101(4), 339–351.
 • Nilsen, Malin (2018): Nettbrett og de yngste barna i barnehagen: Støttende samspill gjennom pedagogisk struktur og lydhør samhandling. I: Pramling Samuelsson, Ingrid og Jonsson, Agneta (red.), Barnehagens yngste barn. (160-175). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Nyjordet, Bjørg Marit (red.) (2018): Barns mediehverdag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Undheim, Marianne (2014): Digital kompetanse i barnehagen [online]. Nettside.  (08.04.16)
 • Wølner, Tor Arne (2014): Interaktive tavler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Se også litteraturlister i bøkene og artiklene som er nevnt i denne listen.


Sjekk gjerne også denne boken som er laget på inititaiv fra Barnevakten: Barn og unges digitale dømmekraft