Medietilsynet: Slik navigerer du i aldersgrensene på apper og spill

Hva gjør du når to app-butikker viser forskjellige aldersgrenser? Og hvor streng bør du i det hele tatt være med å overholde aldersgrenser og brukervilkår som står oppgitt i appen? Her er Medietilsynets råd.

Å velge spill og apper til barn dreier seg ofte om å luke bort sterke inntrykk. Til hjelp med det har app- og spillbutikkene oppgitt en aldersgrense som sier noe om hvilken alder innholdet egner seg for.

Men av og til er det ikke så enkelt som det. Det populære spillet Minecraft for eksempel, har forskjellige aldersgrenser i Google Play og App Store (Apple). Og i noen apper står det enda en aldersgrense oppgitt i vilkårene. Hvilken skal man da følge?

Her er Medietilsynets råd:

PEGI i Google Play er tilpasset europeiske forhold

Beate Våje er seniorrådgiver på spill og apper i Medietilsynet (bildet over). I forvirringen som mange har om hvilken aldersgrense man bør følge, har hun noen råd.

– Hvis vi skal se på spillet Minecraft som eksempel, står det 7 år i Google Play og 9+ år i Apple Store. Det henger nok sammen med at alderssystemene er ulikt inndelt i alder. Apple har ingen syvårsgrense for eksempel. PEGI/IARC/Google Play har 3, 7, 12, 16 og 18 år, mens App Store benytter 4+, 9+, 12+, 17+ år. Da mener vi at for dette tilfellet med Minecraft, kan foreldre velge å følge PEGI sin ordning, altså 7 år i Google Play. Årsaken er at PEGI setter merking etter europeisk standard og da vil det være naturlig å følge denne for norske forbrukere, forklarer Våje.

Men hva om familien kun bruker Apple-produkter som ikke forholder seg til PEGI-systemet i det hele tatt?

– Først og fremst bør man sjekke aldersgrensen som er oppgitt i vilkår, deretter aldersgrensen som er satt av PEGI. I noen tilfeller finnes appen kun i Apple App Store og har ingen PEGI-merking. Da kan man jo forholde seg til den aldersgrensen som er oppgitt i butikken. Men i de tilfellene der det er to konkurrende aldersgrenser, kan man velge å følge PEGI sin merking. I tillegg er det lurt å sette seg inn i spillene og appene selv ved å for eksempel lese anmeldelser, se videoklipp eller selv prøve appen, presiserer Våje.

Sjekk aldersgrensen i vilkårene

I mange tilfeller er det også satt en aldersgrense i brukervilkårene i tillegg til den som er oppgitt i app- og spillbutikkene. Hvordan bør foreldre forholde seg til denne?

– Man bør overholde aldersgrensen som er angitt i vilkår og man bør heller ikke lyve på alderen når man oppretter en konto. I noen tilfeller er det oppgitt konsekvenser dersom plattformen oppdager at yngre barn er blitt registrert. For eksempel så kan kontoen bli sperret. Men det finnes også unntak. Vi har en personvernlov som tilsier en trettenårsgrense på sosiale medier. Det er ikke lov for selskaper å samle inn data om barn under 13 år uten samtykke fra foreldrene. Derfor står det ofte en trettenårsgrense som vilkår for å benytte ulike apper. Men foreldre kan altså gi sitt samtykke til dette dersom barna er under tretten år og får lov til å bruke appen, sier Våje.

Og hvor strenge bør foreldre være på å overholde aldersgrenser fra PEGI?

– Når det kommer til aldersgrensene på spill fra PEGI er disse anbefalinger i Norge, og ikke lovpålagte. Det betyr at det er foreldrene til barna som bestemmer om de kan få spille de ulike spillene. Likevel er det noen fysiske butikker som ikke selger spill til kunder som er yngre enn spillets aldersgrense. Det har butikken rett til, men det er ikke noe som er lovpålagt, mener Våje.

Foto: Shutterstock

Hvordan bør skolen forholde seg til aldersgrenser på spill og apper?

En sak er hva foreldre velger i eget hjem, men med utstrakt bruk av nettbrett og datamaskiner i de mange klasserom – hvordan bør skolen navigere seg i bruk av aldersgrenser?

– Læreren bør forholde seg til vilkår og aldersgrensen som er angitt for appen eller spillet. Dersom læreren ønsker å vise et spill for elevene, men som har for høy aldersgrense, da bør det hentes inn samtykke fra foreldre først. Vi oppfordrer lærere til å benytte spill i alderskategorien elevene er i. Barn er forskjellige, og det er ulikt hva de tåler av inntrykk, mener Våje.

Hva om spillet har enda en aldersgrense oppgitt i brukervilkår? Hvordan bør læreren forholde seg til den?

– En lærer kan ikke be elevene laste ned en app som har 13 år i vilkår hvis de er yngre. Da må det innhentes samtykke fra foreldre da det er de som kan gi samtykke til innhenting av personopplysninger. Men hvis en app har 13 år i vilkårene og for eksempel 7 år fra PEGI, og skal vises fram av læreren selv i undervisning, da går det greit. Trettenårsgrensen i brukervilkårene handler om innhenting av personopplysninger, så ved at bare læreren bruker appen, får det ikke noe å si for elevene, mener Våje.

Hun presiserer også at det finnes mange måter å snakke om sosiale medier og spill på i klasserommet uten at elevene nødvendigvis må laste ned og bruke appen selv.

Les mer om aldersgrenser på sosiale medier i Medietilsynets veileder Skal – skal ikke…


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.