Far og datter leker med nettbrett. Hun har på seg hodetelefoner.

Nettbrett kan styrke samspillet mellom barn og foreldre

Samspillet mellom foreldre og barn kan være bedre når de spiller på nettbrett sammen enn når de bedriver tradisjonell lek sammen, ifølge en ny doktorgradsavhandling fra Silje Margrethe Skaug ved NTNU.

Silje Margrethe Skaug. Foto: Privat.
Silje Margrethe Skaug har skrevet en ny doktorgradsavhandling ved NTNU.

Det er på tide å legge til side tanken om at nettbrett bare er meningsløst tidsfordriv som kun skaper avstand mellom foreldre og barn. Nettbrettet kan faktisk øke samspillet mellom foreldre og barn, ifølge fersk forskning. 

Nettbrett kan være bedre enn tradisjonell lek

– Vi fant at det å spille sammen på nettbrett fremmet interaksjonen mellom barn og foreldre, overraskende nok i større grad enn i tradisjonell lek og ved å se på TV. Spill på nettbrett representerer en interaktiv setting som aktiverer foreldre på et helt annet nivå. Tradisjonell lek kan nok oppleves som familiært og til og med litt kjedelig, mens nettbrett leverer noe nytt og spennende. Bruk av denne type skjerm sammen med barna, kan derfor være positivt for samspillet, sier Silje Margrethe Skaug.

Forskerne så både på kvaliteten og kvantiteten i samspillet, og bruk av nettbrett slo godt ut på begge. Deltakerne i studien var mødre med barn på rundt to år.

– Det ble en aktiv dialog omkring det som skjedde på skjermen, og de voksne kommenterte og hauset opp stemningen. «Du må styre det helikopteret over tretoppene for ikke å krasje, dra det høyere opp», var noen av kommentarene vi hørte. Foreldrene i studien applauderte også på en måte som kan sammenlignes med en voksen som heier på barnet sitt på fotballbanen. Det var mye engasjement å se, og denne type samspill kan påvirke barns utvikling både språklig og sosialt på en positiv måte, sier Skaug.

Entusiasme bidrar til læring

Når de voksne engasjerer seg aktivt i dialogen med barnet, blir det også et aktivt engasjement som potensielt tilrettelegger for læring, samtidig som det også øker kvaliteten på interaksjonene, mener Skaug.

– Det hjelper ikke bare sitte i stillhet å se på ved siden av barnet. Motsatt, stimulerer det trolig til læring når foreldre kommenterer innhold i spill, som å navngi innhold og forklare hendelser. Man må ha en aktiv dialog omkring det som skjer på skjermen, stille spørsmål og vise nysgjerrighet for det barnet gjør. Barnet trenger også veiledning og instrukser underveis, sier Skaug.

Skaug vil også at foreldre skal være var med å bruke iPad og nettbrett som «barnevakt» for barnet.

– Det hjelper lite å overlate barna med nettbrett på egenhånd. Forskjellen er stor på å sette barnet passivt foran iPaden mens man går og gjør noe annet, enn om man engasjerer seg aktivt. Et godt samspill får man kun når man deltar sammen med barna, sier Skaug.

Å se på TV har ikke like god effekt

Når forskerne så på effekten av at foreldrene så på TV sammen med barna, oppdaget de at samspillet ikke var like godt, forteller Skaug.

– Vi tror at forskjellen ligger i de interaktive mulighetene som et nettbrett byr på. Teknologien inviterer til lyd, berøring og respons. Spill og apper kan dessuten tilpasse seg nivået til barnet og øke vanskelighetsgraden deretter for eksempel. TV-skjermen kan også gjøres interaktiv dersom man kobler til en spillkonsoll, men man får ikke samme nærhet til skjerm som når begge sitter foran et nettbrett, sier Skaug.

Forskerne fant også negative effekter på samspillet mellom barn og foreldre dersom barnet så på TV alene.

– Disse barna ble mer passive i lek og interaksjon. Men når foreldre så på TV sammen med barna, forsvant den negative effekten. Vår forskning var allikevel begrenset til «edutainment», altså TV-programmer som skal være både pedagogiske og underholdende til samme tid. Rent pedagogisk, tilrettelagte programmer, kan muligens ha en helt annen effekt på barna. Men for å finne ut mer om dette, trengs det mer forskning på feltet, påpeker Skaug.

Slik kan du engasjere deg når barna bruker nettbrett

  • Vær aktivt tilstede.
  • Ha en dialog om det som skjer på skjermen.
  • Navngi gjenstander og hendelser.
  • Repeter ord.
  • Still gode spørsmål om det som skjer i spillet eller appen.
  • Veiled og gi instruksjoner ved behov.
  • Ros barnet når de opplever mestring.
    (Kilde til tips: Silje Margrethe Skaug)
Faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

– Forskningen viser her at samspillet mellom foreldre og småbarn er veldig viktig, også med tanke på maks nytteverdi knyttet til barnas skjermbruk. Funnene viser at dette forutsetter at vi foreldre engasjerer oss sammen med barna. Men vi må ikke glemme at for de yngste er det veldig mye annet som må trenes på i livet som er vel så viktig. Skjermtiden bør derfor ikke gå ut over rikelig tid til fysisk aktivitet, søvn, hvile, frilek og sosialisering med andre, sier faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

Vis Forskning