Personvern: Spillark

Sjekk om du godtar disse risikoene før du tar i bruk ressursen:

(Det du leser nå, tilhører en pilot der Barnevakten tester ut hvordan en personvernsjekk kan utføres.)

Her er merknadene til ressursen:

  1. I denne ressursen kan man komme videre til andre ressurser eller andre nettsteder, det betyr at personvernet på disse stedene ikke nødvendigvis er sjekket av ressursen. Det hele kan løses ved å gi brukerne, hvis de er yngre barn, muntlig beskjed om å ikke bruke ressursen til å gå videre ut på nettet.
  2. Utgiver Barnevakten har svart at ressursen ikke samler inn noen personopplysninger.
  3. Dato for utfylling av Barnevaktens selvrapportering: 4. nov.22
  4. Dato for siste oppdatering av ressurs: 4. nov.22

Omtale av ressursen: Spillark

Dette betyr trafikklyset for personvern
  • Grønt lys: Barnevaktens personvernsjekk gir grønt lys til ressursen. Den samler ikke inn personopplysninger. Dette gjelder «flate» produkter som video, papirark eller lignende som ikke har interaktivitet.
  • Gult lys: Barnevaktens personvernsjekk utløser én eller flere merknader. De aller fleste ressurser får gult lys. Husk at persondata kan gjøre ressursen mer pedagogisk og morsom å bruke, så gult lys er ikke i seg selv grunn til å droppe ressursen. Men les hva merknadene går ut på før du eventuelt inviterer foreldre eller barn til å ta i bruk ressursen. Ofte kan en muntlig beskjed fra deg til barnet være nok til at ressursen i praksis har grønt lys.
  • Rødt lys: Barnevaktens personvernsjekk har oppdaget at ressursen samler inn mange personopplysninger eller har en mulig alvorlig svakhet angående personvernet, se Barnevaktens merknader. Pass på å ikke forhåndsdømme før du har lest forklaringen. Det kan hende litt veiledning fra en voksen gjør at ressursen likevel ikke samler inn personopplysninger.

Merknadene er basert på hva utgiveren Barnevakten har besvart i personvernskjema og hva som dermed kan være en risiko.

Mer om Barnevaktens personvernsjekk
  • Ønsker du å se hva slags skjema utgiveren har fylt ut? Klikk her.